การใช้งานโปรแกรม Excel 2003

รูปภาพของ ketsarin
การสร้างแผนภูมิ หรือ ชาร์ต (Chart)


การสร้างแผนภูมิ หรือ ชาร์ต (Chart) ด้วยโปรแกรมเอ็กเซลล์ เป็นการนำเอาข้อมูลแต่ละแถวและคอลัมน์บนแผ่นงานมาสร้างเป็นชุดข้อมูล โดยแต่ละค่าของข้อมูลที่นำมาสร้างเป็นชาร์ต เรียกว่าจุดข้อมูล (Data Point)แผนภูมิที่สร้างด้วย เอ็กเซลล์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ แบบฝังบนแผ่นงานเป็นวัตถุในแผ่นงานเดียวกับชุดข้อมูล และ แบบแยกแผ่นงาน เป็นแผ่นงานเฉพาะซึ่งบรรจุแผนภูมิอย่างเดียว สร้างแผนภูมิแยกโดยผู้สร้างสามารถเเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ

องค์ประกอบของแผนภูมิ

วิธีการสร้างแผนภูมิด้วยตัวช่วยสร้างแผนภูมิ

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจะสร้างแผนภูมิ > คลิกที่ปุ่ม ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ที่ทูลบาร์มาตรฐาน หรือ คลิกที่คำสั่ง
แทรก > แผนภูมิ ที่แถบเมนูบาร์

2. จะได้ขั้นตอนที่ 1 ได้ไดอะล็อกบ็อกซ์ชนิดแผนภูมิ > คลิกเลือกชนิดย่อยของแผนภูมิ > คลิกปุ่ม ถัดไป จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 แหล่งข้อมูลของแผนภูมิ ให้เลือกช่วงของข้อมูลว่าเริ่มตั้งแต่เซลล์ใดและสิ้นสุดที่เซลล์ใด

3. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตัวเลือกแผนภูมิ > คลิกที่ช่อง ชื่อแผนภูมิ > พิมพ์ชื่อแผนภูมิ เป็น ชื่อแผนภูมิที่เราต้องการ (เช่น สรุปยอดขายรถยนต์ ปี 2550) และอาจจะกำหนดตัวเลือกอื่น เช่น แกน X แกน Y

4. คลิกปุ่ม ถัดไป จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 ตำแหน่งแผนภูมิ ที่ตัวเลือกวางแผนภูมิ คลิกเลือก เป็นวัตถุใน หรือ เป็นแผ่นงานใหม่ ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

                                                                 [ กลับหน้าหลัก ]สร้างโดย: 
ครูเกศริน ขจรคำ

ขอบคุณมากครับ เนื้อหาเป็นประโยชน์มากเลย.

ขอบคุณมาก ๆ ครับ. เป็นประโยชน์สำหรับผมจริง ๆ ทุกวันนี้ยังให้ exel 2013  อยู่เลย.

รูปภาพของ damien2503

 

    

การใช้งานโปรแกรม Excel 2003

     มีรายละเอียดดีมาก ทำให้ฉันได้เรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองได้  ขอบคุณผู้สร้างบล็อคการเรียนรู้นี้

    ขอ Comment ในหน้า 29 น่าจะผิดพลาด ในแถวที่ว่า

    " <= "  เครื่องหมายนี้ควรจะอ่านว่า  น้อยกว่าหรือเท่ากับ แต่ ในนั้นบันทึกไว้ว่า  มากกว่าหรือเท่ากับ ลองพิจารณาดูอีกทีนะ

    หรืออาจเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น   ">="  เพื่อจะได้ตรงกับข้อมูล

 

                                        ขอบคุณค่ะ 

Thank you for all the useful tips!!! I need to do some practice on it.

ขอบคุณมากเลยนะครับ  เป็นประโยชน์กับผมมากเลย...Smile

ครูต้องมีเวลา และใช้ความพยามสูงจริงๆ กว่าจะได้สื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วน

จำได้ว่าตอนผมเรียน มีปัญหาเรื่องค่า macro มาก ๆ เลย ส่วนตอนนี้ก็ลืมไปละ กำลังกลับมาทบทวนใหม่