การใช้งานโปรแกรม Excel 2003

รูปภาพของ ketsarin

การใช้งานโปรแกรม Excel 2003


รู้จักกับโปรแกรม Excel 2003 การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล


รู้จักกับโปรแกรม
การเข้าสู่โปรแกรม
ส่วนประกอบโปรแกรม
แถบเครื่องมือ
แถบเครื่องมือ พื้นที่ทำงานและสมุดงาน
การเลือกช่วงเซลล
การเลื่อนตัวชี้เซลล์

 


ชนิดข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล
การแทรกเซลล์
การลบเซลล์
การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ
การบันทึกข้อมูล
การปิดแฟ้มข้อมูล
การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่
การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน
การแทรกแผ่นงาน
การย้ายและการคัดลอกแผ่นงาน
การเรียกใช้แฟ้มข้อมูลเดิม

 

การจัดรูปแบบและการตกแต่ง การใช้สูตรและฟังก์ชัน


การปรับแสดงผลตัวเลข
การจัดวางข้อความ
การเปลี่ยนแปลงแบบอักษร
การสร้างเส้นขอบ
การออกแบบลวดลาย
การจัดรูแบบแถวและคอลัมน์
การเปลี่ยนพื้นหลัง
การใช้ตารางอัตโนมัติและการป้องกันเซลล์

 


 


สูตรและฟังก์ชัน
การใช้งานสูตรพื้นฐาน