เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เริ่มหน้า 3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจจำแนกตามลักษณะของการใช้งานได้ 6 ประเภท  ดังนี้

 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพบรรยากาศ  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์  เครื่องอ่านรหัสแท่ง  เครื่องอ่านเครื่องหมายบนกระดาษ ฯลฯ

 เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล  เช่น เทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก (ฮาร์ดดิสก์ , ฟล็อบปี้ดิสก์)  จานแสง(ซีดี-รอม)  บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เช่น  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลหรือสารสนเทศ  เช่น  เครื่องพิมพ์  จอภาพ  เครื่องวาดภาพ  และอื่นๆ
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาสารสนเทศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์
 เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ  เช่น  อุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  โทรเลข  โทรสาร  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดาวเทียม ฯลฯ

หมดหน้า 3

สร้างโดย: 
ครูวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul