ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 2


เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ชื่อ                                             ชั้น                                   เลขที่                 


คำชี้แจง ใบงานที่ 2 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล   ( 5  คะแนน )


1.   ศึกษาหาข้อมูลความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


2.   ตอบคำถามแบบฝึกหัด 10 ข้อ 
      


แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

  2. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

  3. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

  4. รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

  5. อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

  6. บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

  7. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

  8. บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

  9. บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

  10. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล


เกณฑ์การประเมิน


 


รายการประเมิน


ระดับคุณภาพ


1


2


3


4


1. ความถูกต้องของเนื้อหา


 


 


 


 


2. ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด


 


 


 


 


รวม


 


 


 


  

เด็กหญิง โชติกา ตั้งธนกรกิจ เลขที่36 ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/202223

 

 


 


 


ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อ เด็กชาย พาทิศ      นามสกุล อิ่มสุดจิตร์     ม.2/2     เลขที่ 9
แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


 


 


 


1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ตอบ. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งโดยผ่าน ช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประโชย์ที่ได้รับคือ จักเก็บข้อมูลได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว


 


 


 


2. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง
ตอบ มี5. องค์ ประกอบ 1.ผู้ส่ง 2. ผู้รับ 3.สื่อกลาง 4.ข้อมูลสื่อสาร 5.โปรโตคอล


 


 


 


3. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค
ตอบ 3.ยุค


 


 


 


4. รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ 3 ประเภท 1. การสื่อสารแบบทิศเดียวกัน 2. การสื่อสารกึ่ง2ทิศทาง 3. การสื่อสารแบบ2ทิศทาง


 


 


 


5. อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง
ตอบ ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ มี 2 ลักษณะคือ สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ สื่อกลาง ประเภทไร้สาย


 


 


 


6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ตอบ มี 3 ชนิด 1. เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือหรือเครือข่ายแลน 2. เครือข่ายระดับเมือง 3. เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน


 


 


 


7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ตอบ 1. การ์ดแลนหรือนิก 2. ฮับ 3. สวิตส์ฮับ 4. เราเตอร์ 5. โมเด็ม 6. บริตจ์ 7. เกตเวย์


 


 


 


8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ
ตอบ 4 รูปแบบ
9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ตอบ 1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 3.การติดต่อสิอสารระหว่างกันบนเคือข่าย 4.สำนักงานอัตโนมัติ


 


 


 


10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ตอบ โทรศัพท์


 


 


 


 


 


พาทิศ   อิ่มสุดจิตร์  ม.2/2   เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/200355

ด.ช.ภูมินทร์ จิตตานุรักษ์ ม.2/2 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/199924


ด.ญ.สุชานันท์  ทองนาคะ  เลขที่27  ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/200491


ด.ญ.นีรชา  ทองชุม ม.2/2 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/200488

ด.ญ.ทัศนภรณ์  ปานช้าง  ม.2/2  เลขที่ 17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์