ความรู้เรื่องอิศรญาณภาษิต

รูปภาพของ sudarak


เริ่มหน้า ๒๗

บทที่ ๒๖

ถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้ ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผล
บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน ปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืน

............

คำศัพท์ สำนวน

ปุถุชน หมายถึง สามัญชน คนที่ยังมีกิเลส

.............

ถอดความได้ว่า

.............

ถึงมีบุญวาสนา ไม่ทำการงานใด ๆ ก็ไม่ดีต้องเป็นผู้ที่คิดดี ทำดีบุญจึงส่งผล เมื่อหมดบุญลงแล้วอย่า

ทะนงตนว่าเป็นผู้มีบุญบารมี ขอให้คนเราคิดว่าความรักความชังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเท่าการทำความดี

.............

สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง

ทำดีได้ดี

แหล่งอ้างอิง

 

คำศัพท์ สำนวน http:/guru.sanook.com/dictionary/dict_royals

ภาพ http://board.palungjit.com/showthread.php?t=97406

ยุพร แสงทักษิณ . สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ.กรุงเทพฯ :บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจทจำกัด . พ.ศ.๒๕๐๓ (หน้า๑๒-๒๘)

เริงชัย ทองหล่อ.ตะลุยข้อสอบภาษาไทย ม.๓. กรุงเทพฯ : บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด.(หน้า ๑๙-๒๖) วิเชียร เกษประทุม.คู่มือสอบภาษาไทย ม.๓. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด. (หน้า ๓๒-๓๙)

สร้างโดย: 
สุดารักษ์ สุวรรณทอง