ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrsirirak

ห้องเรียนออนไลน์ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.


    


         


           
     


 


  ความรู้รอบตัว


1. ดอกกุหลาบแดง
2. การสื่อสารข้อมูล


 

ส่งงาน วสุนธรา ชื่นเจริญ ม.2/6 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/200278

 

ส่งงานค่ะ


ด.ญ. จิราพัชร จันทร์สมัคร ม./6 เลขที่ 30


http://www.thaigoodview.com/node/200281

ส่งงานค่ะ


ด.ญ.กนพร หวดสันเทียะ ม.2/6 เลขที่29


http://www.thaigoodview.com/node/200283


 

http://www.thaigoodview.com/node/200277


ส่งใบงานที่ 2 ค่ะ


ด.ญ. กนกพร หวดสันเทียะ ม.2/6 เลขที่ 29

ส่งงานใบงานที่ 2 ค่ะ


ด.ญ. จิราพัชร จันทร์สมัคร ม.2/6 เลขที่ 30


http://www.thaigoodview.com/node/200276


 

http://www.thaigoodview.com/node/196007

ด.ญ.พิมลดา เรืองหิรัญ ชั้นม.2/5 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/195598

ด.ญ.อภิญญา ภาคกุล ม.2/5 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/191497

ด.ช. ณัฐฐินันท์ โพธิ์เพรช ม.2/2 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/191370

ด.ญ.สุภาวีร์ ทองทวี ม.2/2 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/191419

ด.ญ. นริญญา จันภูธร ม.2/2 เลขที่ 17

รูปภาพของ nbr13186

http://www.thaigoodview.com/blog/109007

ด.ญ.ธวัลรัตน์ พาใบศรี ม.2/1 เลขที่22

รูปภาพของ nbr13186

http://www.thaigoodview.com/blog/109007

ด.ญ.ธวัลรัตน์ พาใบศรี ม.2/1 เลขที่22

รูปภาพของ nbr13271

http://www.thaigoodview.com/blog/108071

ด.ญ.หทัยชนก  ศรีวงษา ม.2/3 เลขที่41

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
  4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
  3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

http://www.thaigoodview.com/node/186195

http://www.thaigoodview.com/node/186192

http://www.thaigoodview.com/node/186193

http://www.thaigoodview.com/node/186194

http://www.thaigoodview.com/node/186191

http://www.thaigoodview.com/node/189293

http://www.thaigoodview.com/node/189294

ด.ช.ฑิฆัมพร ดำบรรณ์ ม.2/4 เลขที่1

 

ด.ญ.ภาวิณี ปุราเพ็ญ ชั้น.ม.2/4 เลขที่22
http://www.thaigoodview.com/node/187494
http://www.thaigoodview.com/node/189238
http://www.thaigoodview.com/node/189239
http://www.thaigoodview.com/node/189240
http://www.thaigoodview.com/node/189244
http://www.thaigoodview.com/node/189245

 

ด.ญ.วริศรา  เรืองวิเศษ ชั้น.ม2/4 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/188327
http://www.thaigoodview.com/node/188328
http://www.thaigoodview.com/node/188329
http://www.thaigoodview.com/node/188688
http://www.thaigoodview.com/node/188341
http://www.thaigoodview.com/node/188342
http://www.thaigoodview.com/node/188689

 brush

รูปภาพของ nbr13323

ด.ญ.สุกัญญา ราบอาสา เลขที่ 25 ม.2/4

www.thaigoodview.com/node/184522

www.thaigoodview.com/node/184523

www.thaigoodview.com/node/184524

www.thaigoodview.com/node/184531

www.thaigoodview.com/node/188921

www.thaigoodview.com/node/188922

www.thaigoodview.com/node/188962

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์