สวนพฤกษศาสตร์

 
ชื่อพื้นเมือง เชอรี่
ชื่อวิทยาศาสตร Malpighia glabra
ชื่อวงศ MALPIGHIACEAE

ชื่อสามัญ Barbados Cherry

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน
ไม้ประดับมีผลสวย

 
 
ชื่อพื้นเมือง ลั่นทมแดง หรือ ลีลาวดี
ชื่อวิทยาศาสตร Plumeria rubra Linn.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ
West Indian Red Jasmine,
Temple Tree,
Red Plumeria

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง
2-6 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านอวบ สีน้ำตาลปนเทาใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายใบหอก สีเขียวเข้ม
ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งสีแดง มีกลิ่นหอม ดอกรูปกรวยปลายแยก 5 กลีบผลเป็นฝักยาว
มีขน ออกดอกตลอดปี มีถิ่นกำเนิดจากแม็กซิโก
การขยายพันธุ์ เมล็ด ตอน และปักชำ

ประโยชน
แก่น ใช้ถ่ายเสมหะ ถ่ายพิษ
ใบ ลนไฟพอกแก้ปวดบวม

 
 
ชื่อพื้นเมือง ลั่นทมขาวหรือ ลีลาวดี
ชื่อวิทยาศาสตร Plumeria aeutifolia Poir.
ชื่อวงศAPOCYNACEAE

ชื่อสามัญ
Pegoda Tree, Frangipani

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง
3-6 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านอวบ สีน้ำตาลปนเทาใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายใบหอก สีเขียวเข้ม
ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งสีขาว มีกลิ่นหอม ดอกรูปกรวยปลายแยก 5 กลีบผลเป็นฝักยาว
มีขน ออกดอกตลอดปี มีถิ่นกำเนิดจากแม็กซิโก
การขยายพันธุ์ เมล็ด
ตอน และปักชำ

ประโยชน
แก่น ใช้ถ่ายเสมหะ ถ่ายพิษ
ใบ ลนไฟพอกแก้ปวดบวม

 
 
ชื่อพื้นเมือง ไทร
ชื่อวิทยาศาสตร Ficus sp.
ชื่อวงศMORACEAE

ชื่อสามัญ Ficus

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่ม
หรือยืนต้นขนาดเล็กสูง 2-15 มีหลายพันธุ์ ใบหนาเป็นมัน รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปหอก
ปลายใบแหลม หรือทู่ สีเขียวเข้ม ทอง หรือแกมขาว ผลออกเป็นคู่ กลมหรือรีไม่มีก้านผล
ผลสุกสีเหลือง หรือแดงเข้ม ขึ้นได้ทั่วไป
การขยายพันธุ์ เมล็ด
ตอน และปักชำ

ประโยชน
ไม้ประดับให้ร่มเงา

 
 
ชื่อพื้นเมือง โมกซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตรWrightia religiosa (Double)
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป ลักษณะคล้ายโมกบ้าน
แต่มีดอกซ้อน มีกลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ เมล็ด
ตอน และปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับจัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง โมกด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร Wrightia religiosa (Variegafa)
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป ใบมีสีเขียวแกมขาวและเหลือง
นิยมนำมาเสียบกิ่งโมกบ้าน
การขยายพันธุ์ เมล็ด
ตอน และปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับจัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ทรงบาดาล
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia glauca
ชื่อวงศ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ Kalamona , Surambled Eggs

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มกลาง
ทรงพุ่มกว้าง ดอกสีเหลืองเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ออกดอกตลอดป
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน
รากต้นเป็นยาถอนพิษ แก้สะอึก

 
 
ชื่อพื้นเมือง ทองอุไร
ชื่อวิทยาศาสตร Tecoma stans Linn. H.B.K.
ชื่อวงศ BINONIACEAE

ชื่อสามัญ Yellow Elder, Yellow Bells

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่ม
หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 7-11 ใบ สีเขียวใบย่อยหยิกเป็นฟันเลื่อย
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลืองสด กลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวย หรือรูประฆัง
ปลายกลีบทั้ง 5 กลีบกลมและเป็นคลื่นน้อยๆ ผลเป็นฝักตรง และยาวเรียว ฝักแก่แตก
มีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนบางมาก เมล็ดแบน ออกดอกตลอดปี เป็นไม้ถิ่นกำเนิดอเมริกาเขตร้อน
การขยายพันธุ์ เมล็ด

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง แปรงล้างขวด
ชื่อวิทยาศาสตร Callistemon lanceolatus DC.
ชื่อวงศ MYRTACEAE

ชื่อสามัญ Bottle Brush, Red Bottle Brush Tree

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
สูง 6-7เมตร เรือนยอดแคบกิ่งลู่ลง เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนมีขนปกคลุมทั่วไป
ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายใบและฐานใบแหลม ดอกออกติดกิ่งเป็นช่อยาว ปลายกิ่งจะโน้มและห้อยลง
เกสรตัวผู้จำนวนมากสีแดง ออกดอกเกือบตลอดปี เป็นไม้ถิ่นกำเนิดของประเทศออสเตรเลีย
การขยายพันธุ์ เมล็ด
และตอน

ประโยชน
ปลูกเป็นไม้ประดับสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง อินทนิล์
ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia speciosa (L.) Pers
ชื่อวงศ LATHRACEAE

ชื่อสามัญ Queen’s Flower, Pride of Indior

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
สูง 10-15 เมตร กิ่งผลัดใบ ถ้าขึ้นในที่แห้งจะผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม
เปลือกสีเทา ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ใบเรียบเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อยาว 10-50 เซนติเมตร
ออกที่ปลายกิ่งและกิ่งข้างสีม่วงสด ม่วงอมชมพู สีชมพู หรือสีขาว ดอกขนาดใหญ่
มีกลีบดอก 6 กลีบ ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีน้ำตาล แตกเป็น 6 พู ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคม
พบขึ้นตามริมน้ำในป่าดงดิบหรือป่าเบญจพรรณ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย
การขยายพันธุ์ เมล็ด

ประโยชน
-ปลูกประดับตามแนวถนน หรือปลูกประดับสวน
-ใบแก่ต้มเป็นยาขับถ่ายปัสสาวะ แก้โรคเบาหวาน เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชมพูพันธ์ทิพย์
ชื่อวิทยาศาสตร Tabebuia pentaphylla Hemsl.
ชื่อวงศ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Pink Trumpet

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 8-18 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5
ใบ ดอกเป็นช่อ ออกดอกเป็นหระจุกตามกิ่ง ดอกสีม่วงอมชมพูอ่อน กลีบดอกติดกันเป็นหลอด
ปลายกลียแยกเป็น 5 กลีบ ร่วงง่าย ผลคล้ายฝักเมื่อแก่จะแตก ผลยาว 15 เซนติเมตร
เมล็ดมีปีก ปลิวตามลมได้ไกล ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน มีถิ่นกำเนิดในจากอเมริกาใต
การขยายพันธุ์ เมล็ด

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง พญาสัตบรรณ หรือ ตีนเป็ด (ไทย)
ชื่อวิทยาศาสตร Alstonia scholaris (L.) R.Br.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Blackboard Tree , Devil’s Bark

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มใหญ่
หรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 60 ฟุต แตกกิ่งสาขามาก ใบมนรี ปลายใบมน โคนแหลม
ก้านใบสั้น ใบออกตามข้อเรียงกันเป็นวงกลุ่มวงละ 7 ใบดอกสีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่
แต่ละดอกในช่อคล้ายดอกเข็ม กลิ่นหอมเย็น ฝักเป็นเส้นยาว มีเมล็ดเล็กๆ มีปุยติด
ปลิวได้ใกล
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ปักชำ หรือตอนกิ่ง

ประโยชน
พืชสมุนไพร เปลือกใช้ผสมยาแก้บิด แก้ไข้หวัด รักษาหลอดลม
อักเสบ ใบเป็นยาพอกถอนพิษ ยางจากลำต้นผสมน้ำมันแก้ปวดหู

 
 
ชื่อพื้นเมือง ตีนเป็ดฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร Crescentia alata HBK.
ชื่อวงศ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Calabsh , Old Bell

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดย่อม
สูง 4-7 เมตร ใบรวมประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ ใบรูปไข่โคนใบเรียว ดอกเดี่ยวแต่ออกเป็นกระจุกตามลำต้น
ดอกมีรูปร่างทรงกระบอก ถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง รำเพย หรือ กระบอก
ชื่อวิทยาศาสตร Thevetia peruviana Schum
ชื่อวงศ APOCYANACEAE

ชื่อสามัญ Yellow Oleander ,Lucky Nut

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่ม
หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร ทรงพุ่มกลมและโปร่ง ใบเดี่ยวหนาแต่ไม่แข็ง
ดอกเป็นช่อ ออกเป็นช่อๆ ละ 3-4 ดอก ที่ปลายกิ่ง ดอกเป็นหลอด ปลายแยกจากกันมี
5 กลีบ คล้ายกรวย มีสีขาว เหลือง ส้ม ผลคล้ายรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว สุกสีดำ
มี 1-2 เมล็ด ในแต่ละผล ออกดอกในฤดูฝนถึงฤดูหนาว ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้เขตร้อน
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง
หรือเพาะเมล็ด

ประโยชน
เปลือกใช้แก้ไข้มาลาเรีย ใบใช้เป็นยาถ่าย เมล็ดช่วยบำรุงหัวใจ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ศรีตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร Jacaranda filcifolia D.Don
ชื่อวงศ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Jacaranda

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
สูง 10 เมตร ทรงต้นโปร่ง ใบประกอบรูปขนนก ใบย่อยเล็ก รูปรี ดอกออกเป็นข่อ รูปกรวย
ปลายแยก 5 แฉก สีน้ำเงินปนม่วง ออกดอกเดือนธันวาคม และมักทิ้งใบหมดต้น ผลกลมแบนและบาง
ผลแก่แตก เมล็ดขนาดเล็ก มีปีกและเบามาก ถิ่นกำเนิดจากบราซิล
การขยายพันธุ์ เมล็ด

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง สุพรรณิการ์ หรือ ฝ้ายคำ
ชื่อวิทยาศาสตร Cochlospermum regium
ชื่อวงศ COCHLOSPERMACEAE

ชื่อสามัญ
Yellow Silk – Cotton Tree ,
Butter – Cup Tree หรือ
Yellow Cotton

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นผลัดใบ
สูง 7-15 เมตร กิ่งก้านคดงอ ใบรูปหัวใจ แผ่นใบแยกเป็น 5 แฉก ขอบใบเป็นคลื่น
ปลายแฉกทั้ง 5 แหลม ดอกเป็นช่อออกกระจายที่ปลายกิ่ง บานทีละดอก ดอกสีเหลืองมีกลิ่น
กลีบบาง ผลกลมเมื่อแก่แตก 3-5 พู ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน้ำตาลหุ้มด้วยปุยขาวคล้ายปุยฝ้าย
ถิ่นเดิมอินเดีย
การขยายพันธุ์ เมล็ด
และปักชำกิ่ง

ประโยชน
ยาใช้เป็นยาระบาย ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาทาบำรุงผิว
ใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าและการพิมพ์ เมื่อไม้ด้ามกับแป้งเป็นอาหาร
ใบอ่อนใช้สระผม ดอกและใบแห้งใช้เป็นยาบำรุงกำลัง

 
 
ชื่อพื้นเมือง กระดังงาสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร Cananga odorata Hk. f. et th.var.fruticosum J.Sincl.
ชื่อวงศ ANNONACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มสูง
1-2 เมตร ใบเดี่ยว กลีบรอบดอกมี 3 กลีบ สีเขียวสั้นๆ กลีบในเรียว 2 ชั้นๆ นอก
5 กลีบ ชั้นใน 15 กลีบ ปลายกลีบเรียวแหลม โคนกลีบด้านในแต้มสีน้ำตาล เกสรตัวผู้และตัวเมียติดอยู่บนฐานกลางดอก
มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ถิ่นกำเนิดในจังหวัดสงขลา
การขยายพันธุ์ ตอน

ประโยชน
ดอกแก่กลั่นเป็นน้ำมัน ดอกใช้อบน้ำทำน้ำเชื่อม หรือปรุงขนมหวาน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ไผ่หวาน
ชื่อวิทยาศาสตร Bambusa sp.
ชื่อวงศ BAMBUSEAE

ชื่อสามัญ Phai Wan

ลักษณะทั่วไป เป็นไผ่ขนาดกลาง
สูง 6-8 เมตร ลำโต 3-4 เซนติเมตร ข้อโปนเล็กน้อย ปล้องยาว 15-20 เซนติเมตร
แตกแขนงมาก ใบดกสีเขียวแก่ ก้านใบออกสีเหลือง หน่อสดมีรสหวานไม่ขื่นไม่ขม
การขยายพันธุ์

ประโยชน
หน่อใช้รับประทาน และปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ไผ่น้ำเต้า
ชื่อวิทยาศาสตร Bambusa ventricosa “Mc Clure.”
ชื่อวงศ GRAMINEAE

ชื่อสามัญ Budda ’s belly bamboo

ลักษณะทั่วไป มีข้อปล้องถี่
และป่องกลม ส่วนโคนข้อปล้องจะใหญ่ กว่าส่วนปลาย ชอบแสงแดดจัด
การขยายพันธุ์ แยกกอ

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน หรือเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง ข่อย
ชื่อวิทยาศาสตร Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ MORACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
พบขึ้นตามพื้นราบและป่าเบญจพรรณทั่วๆ ในประเทศไทย ลำต้นมีเปลือกหุ้มสีขาว ใบมีรูปร่างหยักและหนา
หยาบคล้ายกระดาษทราย ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ ผลกลมมีขนาดเล็ก เมื่ออ่อนมีสีเขียว
เมื่อสุกสีเหลืองรับประทานได้
การขยายพันธุ์ เมล็ด
ตอน หรือขุดล้อมจากธรรมชาต

ประโยชน
ใบใช้ขัดฟัน และถูขูดเมือกปลาไหล
ผลสุกสีเหลืองรับประทานได้
นิยมปลูกเป็นไม้ดัด

 
 
ชื่อพื้นเมือง จันผา
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena loureiri Gagnep.
ชื่อวงศ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Palm-lily

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ปรงญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร Cycas revoluta, Thunb.
ชื่อวงศ CYCADACEAE

ชื่อสามัญ Sago Palm

ประโยชน
มีรากสะสมอาหารรับประทานได้

 
 
ชื่อพื้นเมือง สิบสองปันนา
ชื่อวิทยาศาสตร Phoenix roebelenii O’Brien
ชื่อวงศ ARECACEAE, PALMAE

ชื่อสามัญ Dwarf date, Pigmy date

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง จั๋ง
ชื่อวิทยาศาสตร Rhapis excelsa
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Lady palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน หรือเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร Plychosperma macarthurii
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Macarther palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Chrysalidocarpus lutescens
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Macarther palmAreca palm, Butterfly palm, Yellow palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน หรือเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Cyrtostachys lakka
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Red sealing wax palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากนวล หมากเยอรมัน หมากมะลิลา หรือ หมากคอนวล
ชื่อวิทยาศาสตร Veitchia merrillii Becc.
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Manila palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากงาช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร Pinanga dicksonii
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Ivory palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มแชมเปญ
ชื่อวิทยาศาสตรMascarena lagenicaulis
ชื่อวงศPALMAE

ชื่อสามัญ Bottle palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มจีน หรือ ปาล์มเซี่ยงไฮ
ชื่อวิทยาศาสตร Livistona chinensis
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Chinese fan palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มขวด
ชื่อวิทยาศาสตร Roystonea regia
ชื่อวงศ PALMAE

ชื่อสามัญ Royal palm

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มจีบ
ชื่อวิทยาศาสตร Livistona chimensis R. Br. Z
(PALMAE)
ชื่อวงศ

ชื่อสามัญ -

ประโยชน เป็นปาล์มที่มีลักษณะเป็นต้นเดียวโดด ๆ ไม่แตกหน่อแตกกอ
ลำต้นมีสีน้ำตาล สูงประมาณ 20-30 ฟุต
ต้นโตประมาณ 1 ฟุต ตอนที่ยังเป็นต้นเล็ก ๆ ที่ก้านใบจุมีหนามสีชมพูอ่อน ๆ และจะหายไปเองเมื่อโต
ขึ้น ใบมีสีเขียวเข้ม เส้นจุดกลางใบสีเหลืองอ่อน ขนาดของใบโตเต็มที่ประมาณ 4-6 ฟุต ผลแก่มีสีดำคล้ำ
เป็นพวงใหญ่ ต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ก็ออกดอกออกผลได้แล้ว
แสง ต้องการแสงตลอดวัน

น้ำ ต้องการน้ำมากในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต

ดิน ขึ้นได้ในดินทุกชนิด


ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง สนเลื้อย
ชื่อวิทยาศาสตร Juniperus horizontalis
ชื่อวงศ -

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกจัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง สนปฎิพันธ์
ชื่อวิทยาศาสตร Casuarina junghuhniana Mig.
ชื่อวงศ CASUARINACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง สนแผง
ชื่อวิทยาศาสตร Thuja orientalis Linn.
ชื่อวงศ CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ Oriental Arbor - Vitae

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง เข็มเชียงใหม่
ชื่อวิทยาศาสตร Ixora stricta
ชื่อวงศ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ Ixora

ประโยชน
ปลูกประดับ นิยมตัดแต่งเป็นแนว

 
 
ชื่อพื้นเมือง เข็มพิษณุโลก
ชื่อวิทยาศาสตร Ixora sp.
ชื่อวงศ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ Ixora

ประโยชน
นิยมปลูกเป็นกลุ่มและตัดแต่ง

 
 
ชื่อพื้นเมือง เข็มส้ม , เข็มเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร Ixora sp.
ชื่อวงศ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ Ixora

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง แดงชาลี
ชื่อวิทยาศาสตร Aerva sangvinolenta Bl.
ชื่อวงศ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับ นิยมตัดแต่งเป็นแนว หรือรูปทรงต่างๆ

 
 
ชื่อพื้นเมือง เทียนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Duranta erecta L.
ชื่อวงศ VERBENACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
นิยมปลูกตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ หรือเป็นแนวรั้ว

 
 
ชื่อพื้นเมือง ลิ้นมังกร
ชื่อวิทยาศาสตร Sansevieria trifasciata Prain.
ชื่อวงศ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Snake Plant, Mother-In-Law’s Tongue

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง กวนอิม
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena sanderiana
ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ Ribbon Plant

ประโยชน
ปลูกประดับ หรือ ปลูกพันไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง แก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร Murraya paniculata (L.) Jack.
ชื่อวงศ RUTACEAE

ชื่อสามัญ China box tree, Orange jessamine

ประโยชน
เนื้อไม้มีลายสวยงามนิยมใช้ทำไม้เท้า ใบใช้ปรุงเป็นยาขับระดูสตรี
และเป็นยาแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ใช้ขับลม

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชาปัตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร Malpighia coccigera L.
ชื่อวงศ MALPIGHIACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ หรือใช้ทำไม้ดัด

 
 
ชื่อพื้นเมือง เฟื่องฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร Bougainvillea spectabilis Willd..
ชื่อวงศ NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ Bougainvillea

ประโยชน
นิยมปลูกประดับเป็นไม้กระถาง หรือตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ

 
 
ชื่อพื้นเมือง บานบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร Allamanda cathartica Linn.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Allamanda

ประโยชน
ใบเป็นยาถ่าย แก้จุกเสียดแน่นท้อง เปลือกและยางใช้เป็นยาถ่ายขับน้ำดี

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยาศาสตร -
ชื่อวงศ -

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
-

 
 
ชื่อพื้นเมือง ผกากรอง
ชื่อวิทยาศาสตร Lantana camara Lim.
ชื่อวงศ VEBENACEAE

ชื่อสามัญ Lantana

ประโยชน
รากใช้แก้หวัด ไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดฟัน คางทูม ฟกช้ำจากการกระแทก
ใบแก้ผื่นคัน ดอกใช้แก้อักเสบ และห้ามเลือด

 
 
ชื่อพื้นเมือง หมากผู้หมากเมีย
ชื่อวิทยาศาสตร Cordyline terminalis.
ชื่อวงศ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Good luck Plant

ประโยชน
ปลูกประดับ หรือ ปลูกเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง รัก
ชื่อวิทยาศาสตร Calotropis gigantea (L.) Dryander
ชื่อวงศ ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ Crown Flower

ประโยชน
เปลือกต้มขับเสมหะ น้ำเหลืองเสีย ฝักแก้รังแค ยางใช้แก้กลากเกลื้อน

 
 
ชื่อพื้นเมือง เล็บครุฑ
ชื่อวิทยาศาสตร Polyscias sp.
ชื่อวงศ ARALIACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับ หรือ ปลูกเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชวนชม
ชื่อวิทยาศาสตร Adenium obesem Balf..
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Impala lily, Desert Rose, Mock Azalea

ประโยชน
ปลูกประดับ หรือ ปลูกเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง เตย
ชื่อวิทยาศาสตร Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื่อวงศ PANDANACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
น้ำคั้นจากใบใช้ทำสีผสมอาหาร

 
 
ชื่อพื้นเมือง ไทรยอดทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Ficus microcarpa L.f. CV. Golden Leaves.
ชื่อวงศ MORACEAE

ชื่อสามัญ Golden Leaves

ประโยชน
ปลูกประดับ ตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆ

 
 
ชื่อพื้นเมือง เข็มปัตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร Jatropha integerrima Jacq.
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ Jatropha

ประโยชน
ปลูกประดับเป็นกลุ่ม

 
 
ชื่อพื้นเมือง มะขามเทศด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth.
ชื่อวงศ MIMOSACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับ ตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ลิ้นกระบือ, ใบท้องแดง, กระบือเจ็ดตัว
ชื่อวิทยาศาสตร Excoecaria cochinchinensis Lour
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับเป็นแนวรั้ว

 
 
ชื่อพื้นเมือง ซองออฟจาไมก้า
ชื่อวิทยาศาสตร Pleomele reflexa
ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ Song of Jamaica

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ซองออฟอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร Pleomele reflexa var. vaxiegata
ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ Song of Jamaica

ประโยชน
ปลูกประดับนอกอาคาร

 
 
ชื่อพื้นเมือง วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena fragrans (L.) Ker GawL
ชื่อวงศ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Corn Plant

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวน

 
 
ชื่อพื้นเมือง หูปลาช่อน
ชื่อวิทยาศาสตร Acalypha wikesiana Muell.
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ Copper Leaf

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นรูปทรง

 
 
ชื่อพื้นเมือง หูกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร Acalypha godseffiana
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน ปลูกประดับ และ ตัดแต่งเป็นรูปทรง

 
 
ชื่อพื้นเมือง โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร Codiaeum variegatum
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ Croton

ประโยชน
ปลูกประดับ หรือเป็นไม้กระถาง ใบใช้ประดับตกแต่งพวงหรีด

 
 
ชื่อพื้นเมือง ประทัดใต้หวัน
ชื่อวิทยาศาสตร Hamelia patens Jacq.
ชื่อวงศ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชบา
ชื่อวิทยาศาสตร Hibiscus rosa – sinensis Linn.
ชื่อวงศ MALVACEAE

ชื่อสามัญ Chinese Rose, Rose-Mallow

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มขนาด
1-3 เมตร อาจสุงถึง 7-10 เมตร ใบรูปไข่ปลายใบแหลมเรียว ขอบใบจักหรือเรียบ ดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด
ก้านดอกยาว กลีบรองดอกมี 2 ชั้น สีเขียว ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อน มีหลายสี
ทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก ดอกชั้นเดียวมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้เป็นหลอดยาวยื่นขึ้นมากลางดอก
ปลายสุดเป็นยอดเกสรตัวเมีย แยกเป็น 5 แฉกสีแดง เกสรตัวฟู้ติดรอบๆ หลอดเป็นสีเหลือง
ออกดอกตลอดปี ถิ่นกำเนิดในประเทศจีน
การขยายพันธุ์ การตอน

ประโยชน
เปลือกใช้แทนปอ รากสดโขลกละเอียดใช้ฟอกแก้พิษฝี
และฟกบวมเนื่องจากอักเสบ รับประทานเป็นยาขับน้ำย่อยอาหาร

 
 
ชื่อพื้นเมือง ชบาด่าง, ชบาสามส
ชื่อวิทยาศาสตร Hibiscus rosa – sinensis “Cooper”
ชื่อวงศ MALVACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่ม
มีกิ่งก้านสาขามาก ใบมีสามสี ขาว ชมพู เขียว ประป้ายอยู่บนแผ่นใบ ไม่เป็นระเบียบ
ขอบใบหยักห่างๆ กันคล้ายฟันเลื่อย ดอกมีขนาดใหญ่ ดก สีดอกมีหลายสี ปลูกง่าย
ตายยาก โตเร็ว
การขยายพันธุ์ ตอน
หรือปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง สาวน้อยประแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร Dieffenbachia sp.
ชื่อวงศ ARACEAC

ชื่อสามัญ Dumbcame

ลักษณะทั่วไป ลำต้นมีข้อถี่
ใบรูปหอก แผ่นใบสีเขียว รอยประขาว ก้านใบยาวสีเขียวอ่อน โคนก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น
มีหลายพันธุ์
การขยายพันธุ์ ปักชำลำต้น
หรือยอด

ประโยชน
ไม้ประดับภายในอาคาร ช่วยฟอกอากาศและดูดสารพิษ

 
 
ชื่อพื้นเมือง เขียวหมื่นปีี
ชื่อวิทยาศาสตร Aglaonema sp
ชื่อวงศ ARACEAE

ชื่อสามัญ The Chinese Evergreen, Silver Evergreen

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ก้านใบสั้น โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ช่วงใบถี่ พื้นใบสีเขียว มีจุดสีเทาเล็กบ้างใหญ่บ้างป้ายประอยู่ทั่วใบ
ปลายใบบิดเป็นลอนเล็กน้อย เจริญเติบโตช้า ไม่ชอบแสงแดดจัด
การขยายพันธุ์ ปักชำลำต้น
หรือยอด

ประโยชน
ใบมีสารดึงดูดแมลงวันทอง
นิยมปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง เข็มสามสีีี
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena masginata “Tricolor”
ชื่อวงศ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ Rainbow Tree

ลักษณะทั่วไป ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน
สูงเต็มที่ประมาณ 2 เมตร แตกกิ่งแขนงตามส่วนข้อของลำต้น ช่วงใบถี่ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอด
ใบแคบยาวปลายใบแหลม ใบมี 3 สี คือ เขียว เหลืองอ่อน แดง เรียวเป็นลายไปตามความยาวของใบ
สีของใบจะสดใสถ้าได้รับแดดจัด
การขยายพันธุ์ ปักชำยอด หรือส่วนของลำต้น

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ใบเงิน ใบนาก
ชื่อวิทยาศาสตร Graptophyllum pictum (L.) Griff
ชื่อวงศ ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ Caricature Plant

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
สูง 2.5-4 เมตร ใบออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ใบรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบสีเขียว
กลางใบด่างสีชมพู ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีแดงเข้ม ลักษณะเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็น
2 ส่วน คือส่วนล่างและส่วนบน ส่วนล่างมี 3 กลีบ ห้อยลงส่วนบนงอนขึ้น
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด หรือปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นกลุ่ม

 
 
ชื่อพื้นเมือง ใบทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Graptophyllum pictum “Golden”
ชื่อวงศ ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
สูง 2.5-4 เมตร ใบออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ใบรูปรี ปลายใบแหลม เมื่อผลิใบใหม่ๆ
จะมีสีเขียว เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง
การขยายพันธุ์ ปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นพุ่ม

 
 
ชื่อพื้นเมือง แพงพวย
ชื่อวิทยาศาสตร Catharanthus roseus G. Don.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Madagascar periwinkle

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ
3 ฟุต ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ปลายมนขอบใบเรียบ โคนใบแหลมหรือมน ใบเขียวเป็นมัน
ดอกออกที่โคนก้านใบ ดอกออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 ดอก ผลเป็นฝักทรงกระบอก แตกเมื่อแก่จัด
ชอบขึ้นในดินทุกชนิด ทนต่อความแห้งแล้ง ปลูกง่าย ดอกมีสีขาว ชมพู ม่วง มีถิ่นกำเนิดในเกาะมาดากาสก้า
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน
ปลูกเป็นไม้ประดับ และยังมีประโยชน์ทางสมุนไพร ใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน
ลดความดัน บำรุงหัวใจ และรักษาโรคมะเร็ง

 
 
ชื่อพื้นเมือง หนวดปลาหมึก
ชื่อวิทยาศาสตร Scheff lera actinophylla
ชื่อวงศ ARALIACEAE

ชื่อสามัญ Umbrella tree

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มสูง
2 เมตร เจริญเติบโตเร็ว ใบสีเขียวเป็นมัน มีหลายชนิด ทั่งใบเล็ก ใบใหญ่ ใบแตกออกมาจากกิ่ง
แต่ละกิ่งจะมี 7-15 ใบ ไม่ชอบแสงโดยตรง ต้องการความชื้นมาก
การขยายพันธุ์ ปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ซุ้มกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.
ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป ต้นเป็นข้อปล้องสั้นๆ
แตกพุ่มเป็นกอแน่น สูง 40-60 เซนติเมตร ใบเป็นแถบแคบยาว อ่อนโคังลง สีเขียวเข้มมีสีขาวครีมเป็นแถบยาวตลอดทั้งใบ
ดอกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็ก ชอบแสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์ แยกกอ

ประโยชน
ปลูกจัดสวนหย่อม หรือสวนญี่ปุ่น

 
 
ชื่อพื้นเมือง ประกายเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena deremensis “Warnecl kei”

ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ Steipec dracaena

ลักษณะทั่วไป ใบแคบยาวมีสีเขียว
ริมขอบใบมีสีขาว ข้อถี่ มีกาบใบหุ้มลำต้น ทนทานความแห้งแล้งได้ ชอบร่มรำไร
ถิ่นกำเนิดที่อาฟริกา
การขยายพันธุ์ แยกกอ

ประโยชน
ปลูกเป็นไม้มงคลให้โชคลาภ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ว่านหางจรเข้
ชื่อวิทยาศาสตร Aloe barbadensis Mill
ชื่อวงศ LILIACEAE

ชื่อสามัญ Aloe, Star Cactus

ลักษณะทั่วไป มีลำต้นติดดินสูงไม่มาก
ใบสีเขียวอวบน้ำ โคนใบใหญ่ ปลายเล็ก ขอบใบหยักคล้ายหนาม ชอบแสงแดดมาก ถิ่นกำเนิดในอาฟริกา
การขยายพันธุ์ แยกหน่อ

ประโยชน
ปลูกเป็นไม้กระถาง เป็นไม้มงคลป้องกันภยันตรายสรรพคุณทางสมุนไพรใช้ใบตัดเป็นแว่นบางๆ
ตามขวาง ทาปูน นำไปปิดขมับ แก้ไข้ ต้นรากใบ ใช้ต้มกินแก้โรคหนองใน ใบฝนเป็นแผ่นบางๆ
ใช้ปิดบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

 
 
ชื่อพื้นเมือง โป้ยเซียน
ชื่อวิทยาศาสตร Euphorbia milii Des MouL.
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ Crown of Thorns

ลักษณะทั่วไป ลำต้นมีหนามแหลม
สูง 3 ฟุต ใบมนค่อนข้างยาว ปลายแหลม ดอกมีขนาดเล็ก ชอบแสงสว่างมาก
การขยายพันธุ์ ปักชำยอด

ประโยชน
ปลูกเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง การะเกดด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร Pandanus variegatus
ชื่อวงศ PANDANACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป แตกพุ่มเป็นกอแน่น
สูง 40-60 เซนติเมตร ใบแคบยาว อ่อนโคังลง สีเขียวอมเหลือง มีสีขาวครีมเป็นแถบยาวตลอดทั้งใบ
มีหนามแหลมตามขอบใบ คล้ายใบสับปะรด ดอกออกตามกลีบต้น สีเหลืองกลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ แยกกอ

ประโยชน
ปลูกจัดสวนหย่อม

 
 
ชื่อพื้นเมือง หีบไม้งาม
ชื่อวิทยาศาสตร Corissa macrccarpa (Echklon) A.DC.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ box wood beauty

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มเตี้ย
สูง 30-50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มทึบ ลำต้นมีหนาม ใบเป็นใบเดี่ยว
ออกซ้อนกันแน่น ลักษณะรูปไข่ป้อมๆ ดคนใบมน ปลายใบเป็นหนามแหลม ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอกมีสีขาว มี 5 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอม ผลกลมสีแดงเป็นมัน
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง

ประโยชน
ปลูกประดับน้ำตก หรือชายน้ำ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง

 
 
ชื่อพื้นเมือง ใบเงิน ใบนาก
ชื่อวิทยาศาสตร Graptophyllum pictum (L.) Griff
ชื่อวงศ ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ Caricature Plant

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
สูง 2.5-4 เมตร ใบออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ใบรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบสีเขียว
กลางใบด่างสีชมพู ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีแดงเข้ม ลักษณะเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็น
2 ส่วน คือส่วนล่างและส่วนบน ส่วนล่างมี 3 กลีบ ห้อยลงส่วนบนงอนขึ้น
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด หรือปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นกลุ่ม

 
 
ชื่อพื้นเมือง ใบทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Graptophyllum pictum “Golden”
ชื่อวงศ ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
สูง 2.5-4 เมตร ใบออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ใบรูปรี ปลายใบแหลม เมื่อผลิใบใหม่ๆ
จะมีสีเขียว เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง
การขยายพันธุ์ ปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับตัดแต่งเป็นพุ่ม

 
 
ชื่อพื้นเมือง กระบองเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร Cercus hexagonus Mill.
ชื่อวงศ CACTACEAE

ชื่อสามัญ Cactus

ประโยชน
ปลูกประดับจัดสวนหิน

 
 
ชื่อพื้นเมือง ซานาดู
ชื่อวิทยาศาสตร Philodrendon sp
ชื่อวงศ ARACEAE

ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป ไม้ใบ
ใบหนาสีเขียวเป็นมัน ขอบใบมีแฉก สูงเต็มที่ 30 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ ปักชำยอด ลำต้น

ประโยชน
ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง หรือตัดใบประกอบช่อดอกไม้

 
 
ชื่อพื้นเมือง พุดฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร Tabernaemontana pandacaqui Poir.
ชื่อวงศ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Crape Jasmine, Crape Gardenia

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูง
1.5-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบแน่นทึบ สีเขียวแก่ เป็นมัน และเป็นคลื่นเล็กน้อย
ต้นและใบมียางสีขาว ดอกโตซ้อนสีขาว ออกตามกิ่ง กลีบหยิกเป็นคลื่น มีกลิ่นหอมเย็น
ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ ปักชำ
หรือตอนกิ่ง

ประโยชน
ปลูกประดับ

 
 
ชื่อพื้นเมือง ผักเป็ดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร Alternanthera ficoides (L.) R.Br. ex.R.
ชื่อวงศ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ Red Calico Plant

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มเตี้ย
ใบออกเป็นกระจุกและบิดเล็กน้อย ใบแคบและเป็นรูปคล้ายช้อน สี เหลืองครีม สีเขียวจนถึงสีแดงอมส้ม
การขยายพันธุ์ ปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับ เป็นไม้คลุมดิน

 
 

ชื่อพื้นเมือง มะลิลา

ชื่อวิทยาศาสตร Jasminum sambac Ait
ชื่อวงศ OLEACEAE

ชื่อสามัญ Arabian Jasmine

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มสูง
1-2 เมตร เป็นไม้รอเลื้อย ใบเดี่ยวออกตรงข้ามสีเขียวอมเหลือง ใบรูปไข่ปลายแหลม
ดอกชั้นเดียว ออกดอกเป็นช่อ ดอกย่อย 3 ดอก มีกลิ่นหอม ไม่ติดผล ออกดอกมากฤดูร้อนและฝน
ถิ่นกำเนิดในอินเดีย
การขยายพันธุ์ ปักชำ
และตอน

ประโยชน
ปลูกเพื่อเก็บดอกร้อยมาลัย

 
 
ชื่อพื้นเมือง แพรเซี่ยงไฮ้
ชื่อวิทยาศาสตร Portulaca hybrid
ชื่อวงศ Portulacaceae

ชื่อสามัญ Portulaca

ลักษณะทั่วไป เป็นพืชคลุมดินล้มลุกขนาดเล็ก
ลำต้นเปราะ และอวบน้ำ ทอดไปตามดิน ใบกลมเล็ก ออกสลับกันไปตามลำต้น ลำต้นยาว
1 ฟุต ดอกออกที่ยอด กลมเป็นกระจุก มีหลายสี เช่น ขาว แดง ชมพู
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
และปักชำ

ประโยชน
ปลูกประดับ จัดสวนเป็นไม้คลุมดิน

 
     
สร้างโดย: 
นายธงชัย ลาบุญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์