ข้อควรรู้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท

ข้อควรรู้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท

แม้ว่าในสมัยนี้การจดทะเบียนบริษัทนั้นผู้ประการนั้นจะสามารถทำเองได้ โดยไม่ต้องไปจ้างตัวแทนหรือบริษัทจดทะเบียนให้จดทะเบียนบริษัทให้ แต่สำหรับผู้ที่ละเมิดกฎข้อปฏิบัติต่างๆนั้นก็ยังมีอยู่ในสังคมเช่นกัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญสำหรับการจดทะเบียนบริษัท  การแอบอ้างชื่อบริษัทนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตน เป็นต้น ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องออกกฎต่างๆออกมาเพื่อเป็นใช้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นการวางมาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกบริษัทนั้นปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนบริษัทไม่ว่า บริษัทนั้นเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือเป็นบริษัทพาณิชย์ และบริษัทส่วนบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนโดยกระทรวงพาณิชย์ และแจ้งรายการให้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้พนักงานของรัฐบาลเข้าไปตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม หากพบว่าผู้ประกอบการบริษัทดังกล่าวแจ้งรายการเป็นเท็จ จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  และหากยังฝ่าฝืนต่อเนื่องไปอีก จะมีโทษปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าบริษัทนั้นๆจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ถูกต้อง
  2. หากผู้ประกอบการคนใดทำใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายแต่ไม่ยื่นขอใบรับรองแทน  หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวไว้ภายในบริษัทในพื้นที่ที่สามารถเห็นได้ง่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และหากฝ่าฝืนไปเรื่อยๆ ก็จะปรับวันละ 20 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามกฎที่วางไว้
  3. ผู้ประกอบการคนใดที่ถูกจับได้ว่าทำการฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร  ปลอมแปลงสินค้า หรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทางการค้าอย่างร้ายแรง กระทรวงพาณิชย์จะทำการถอนใบจดทะเบียนบริษัทและห้ามไม่ให้ดำเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้น และปรับเงิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งการวางกฎเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคนั้นถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า การใช้สินค้า การทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทนั้นๆ หรือแม้แต่การลงทุนต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับมาตรฐานของสินค้าที่วางไว้นั้นเอง

ที่มา : www.aerowingroup.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์