เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รูปภาพของ krubpeouw

                       ข้อสรุปเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

                           
                  

                  เป็นสารประกอบที่มี H,C เป็นองค์ประกอบหลัก สารประกอบที่มี C1 - C4 มีสถานะเป็นแก๊ส C5 - C17 เป็นของเหลว C18 ขึ้นไปเป็นของแข็ง 

                  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

                           1. Aliphatic Hydrocarbon ได้แก่ พวกโซ่ตรง หรือโซ่กิ่ง เช่น

                           2. Alicyclic Hydrocarbon ได้แก่ พวกโซ่ปิด เช่น

                           3. Aromatic Hydrocarbon ได้แก่ พวกโซ่ปิดที่มีพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ เช่น

                  เป็นพันธะโคเวเลนต์

                  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงลอนดอน พันธะที่เกิดจาก C และ H มีผลต่างของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีน้อยมาก จึงถือว่าเป็นพันธะไม่มีขั้ว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงลอนดอนซึ่งเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ประเภทหนึ่ง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้วจึงไม่ละลายน้ำ

                  ไม่นำไฟฟ้า

                  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่ำ เมื่อเทียบกับสารอื่นๆ ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน แต่จะเพิ่มขึ้นตามมวล หรือเพิ่มตามจำนวนอะตอมที่เพิ่มขึ้น เช่น CH3CH3 มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงกว่า CH4
                           สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างชนิดที่มีคาร์บอนอะตอมเท่ากัน และคาร์บอนต่อกันเป็นโซ่สายยาวเรียงลำดับจุดเดือดจากสูง -----> ต่ำ ดังนี้

 Alkyne > Alkane > Alkene

                  ความหนาแน่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีความหนาแน่นต่ำ โดยทั่วไปความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ 

                  การเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ้าเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้ CO2 และ H2O แต่ถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะเกิด CO และ H2O

                  การดุลสมการการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สมบูรณ์ มีหลักดังนี้
                          1. ให้เอาเลข 4 หารจำนวน H ผลลัพธ์ที่ได้บวกจำนวน C แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกไปใส่หน้าออกซิเจน จากนั้นตรวจสอบ C และ H ให้เท่ากัน
                          2. ถ้าใช้เลข 4 หารไม่ลงตัว ให้เอาเลข 2 คูณหน้าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก่อน

                          C3H4  +  4O2  ---------->  3CO2 2H2O
                          C4H8  +  6O ---------->  4CO2 4H2O

                          ในกรณีที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ เป็น CO และ H2O การดุลทำได้โดย ดุล C และ H ก่อน จากนั้นดุล O2 ถ้าได้เลขไม่ลงตัวให้เอาเลข 2 คูณตลอด เช่น

                        2C3H4  +  5O2  ---------->  6CO  +  4H2O
                        2C3H8  +  7O2  ---------->  6CO  +  8H2O

                  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

                           1. Alkane (แอลเคน) มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n+2 เป็นพันธะเดี่ยวหมด
                           2. Alkene (แอลคีน) มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n มีพันธะคู่
                           3. Alkyne (แอลไคน์) มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n-2 มีพันธะสาม
                           4. Aromatic  ไม่มีสูตรแน่นอนมีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยว และมีลักษณะเป็นวงกลม

                  การอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

 สารประกอบ HC

ชื่อสารประกอบ HC

 การอ่านชื่อตามภาษากรีก

 CH4

 มีเทน (methane)  C = 1 อ่านว่า มีท หรือ เม-ท

 C2H6

 อีเทน (ethane)  C = 2 อ่านว่า อีท หรือ เอ-ท

 C3H8

 โพรเพน (propane)  C = 3 อ่านว่า โพร-พ

 C4H10

 บิวเทน (butane)  C = 4 อ่านว่า บิว-ท

 C5H12

 เพนเทน (pentane)  C = 5 อ่านว่า เพน-ท

 C6H14

 เฮกเซน (hexane)  C = 6 อ่านว่า เฮก-ซ

 C7H16

 เฮปเทน (heptane)  C = 7 อ่านว่า เฮป-ท

 C8H18

 ออกเทน (octane)  C = 8 อ่านว่า ออก-ท

 C9H20

 โนเนน (nonane)  C = 9 อ่านว่า โน-น

 C10H22

 เดเคน (decane)  C = 10 อ่านว่า เด-ค

                  หมู่แอลคิล (Alkyl) มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n+1 สัญลักษณ์ คือ R คือ หมู่ที่ไปเกาะบนสารอื่นๆ เช่น CH3 - methyl , C2H5 - ethyl , C3H7 - propyl

                  สารประกอบอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว

 อิ่มตัว

 

 ไม่อิ่มตัว

 

ไม่อิ่มตัวมาก

 

ไม่อิ่มตัวมากที่สุด

                  การเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบพวกนี้จะมีเขม่ามากขึ้นอยู่กับ
                       1. สารประกอบนั้นมีคาร์บอนมากเกินไป
                       2. สารประกอบนั้นมี H น้อยเกินไป
                       สาเหตุที่สารประกอบที่ไม่อิ่มตัวมีเขม่ามาก เนื่องมาจาก ในการแยกสารประกอบเหล่านี้ ต้องใช้พลังงานในปริมาณมาก เพื่อสลายพันธะคู่หรือพันธะสาม พลังงานที่จะสลายพันธะเหล่านี้มีไม่เพียงพอ จึงทำให้การสลายตัวของพันธะไม่สมบูรณ์มีคาร์บอนเหลืออยู่จาการเผาไหม้ จึงเกิดเป็นเขม่าขึ้นมา

                  เรียงลำดับอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้ดังนี้

 Alkyne > Alkene > Alkane > Aromatic

                  การเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้น

 สูตรโมเลกุล

 สูตรโครงสร้างแบบย่อ

 สูตรโครงสร้างแบบเส้น

 C3H8

 

 

                  Isomer คือสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกัน เช่น C5H12 มี 3 isomer ดังนี้

       1.   

 

 2.   

 

 3.   

 

                                 

  

                

 

สร้างโดย: 
krubpeouw

อือ ขอถามนิดนึงคะ เรื่องโครงสร้างแบบเส้นและมุม แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นอย่างไร

เช่น เมื่อเชาให้สูตรมาว่า CH3CH2CH=CHCH3

เวลาเราวาดรูปสูตรโครงสร้างเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นโครงสร้างชี้ขึ้นหรือลง

           ว่าโครงสร้างเริ่มต้นเป็นแบบนี้     /\/\

           หรือ \/\/ 

           งงงงงงงงงงงงงงงงงงอย่างแรงเลยคะCry

Wink นั่งอ่านแล้วพอเข้าใจเลยครับ คุณครูเก่งมากเลย สุดยอดจริง ๆ ครับ

เก่งจังเลยคะ ไม่ใช่ครูคอมฯ แต่ทำได้สวยมากเลย น่าดีใจแทนนักเรียนของครูจังเลยนะคะ
ตอนนี้ปูกำลังพยายามใช้ความสามารถที่มีอยู่อันน้อยนิด.....ค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นคะ ไม่รุ้จะทำได้มั้ย
ขอชื่นชมและยินดีด้วยสำหรับรางวัลชนะเลิศคะ

ปูนา(ครูบัญชี)

ครูเปรี้ยวเก่งมากๆๆค่ะ

สอนก็ดีเรียนก็เก่ง

ขอบคุณครูเปรี้ยวมากน่ะค่ะที่นำชื่อเสียง

มาให้ร.รของทุกๆคนค่ะ

ขอให้ครูเปรี้ยวโชคดีพบแต่ความสำเร็จในชีวิตน่ะค่ะ

อาจารย์เก่งมากมายอ่า.....อาจารย์ค่ะ พอไปแล้วอย่าลืมนู๋น้าส์ค้า
อย่าลืม 2/1 น้าค่ะ
เลิฟอาจารย์เวรี่มัช
อย่าลืม ร.ร. ก.ศน้าค่ะ บายค่ะ
ขอหั้ยมีความสุขมากมายน้าส์

อาจารย์ของหนูเก่งจังค่ะ
เก่งมากเลยด้วยค่ะ

รูปภาพของ krubpeouw

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับทุกคำชม ครูเปี้ยวจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เช่นนี้

 ตลอดไปจ้า.............. ขอให้ผลงานชิ้นนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้

เยี่ยมชมทุกคนนะค่ะ (+_*)

เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยน้าคร้าครูเปี้ยว

ยินดีด้วยน้าคร้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

^-^

เก่งสุดยอดเลยค่ะอาจาย์ ขอให้มีผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ
ออกแบบสื่อได้สวยงาม เนื้อหาอ่านเข้าใจดีมาก
ดีใจที่สุราษฎร์ธานีของเรามีครูเก่งๆ อย่างคุณค่ะ

ขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน และทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบทเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์มากค่ะ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งและจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เช่นนี้ตลอดไปค่ะ

ยินดีด้วยครับครูเปี้ยว...เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและโรงเรียนเกาะพะงันศึกษามากครับ

มาปูเสื่อรอชมผลงานครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์