ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

รูปภาพของ bcskrumai

คำอวยพรต่าง ๆ

1.  Season's Greetings and best wishes for happiness inthe coming year.

    เทศกาลส่งความสุขนี้  ขอส่งคำอวยพรที่ดีที่สุดสำหรับความสุขในปีที่จะมาถึงนี้

2.  Wishing you a happy Christmas and happy New Year.

    ขออวยพรให้คุณมีความสุขกับคริสมาสและปีใหม่

คำว่า wish  เป็นกิริยาแปลว่า "อวยพร"  รูปประโยคจะเป็น

   "I wish you +กลุ่มคำนาม"

    I wish you happiness, good health and good luck through the year.

    ขอให้คุณมีความสุข สุขภาพดีและโชคดีตลอดปีSmile

3.  With best wishes for a New Year of wealth ,success and happiness.

    ขออวยพรให้ปีใหม่เป็นปีแงความั่งมี ความสำเร็จ และความสุข

4.  I wish you Health.....

     So you may enjoy each day in comfort.

    ขอให้มีสุขภาพดี...คุณจะได้มีความสุขทุก ๆ วัน

5.  Happy New Year ! Thinking of you as we begin anew.

    สวัสดีปีใหม่ คิดถึงคุณในปีใหม่นี้

สร้างโดย: 
Krumai

ขอบคุณมากครับ

อยากเก่งอังกฤษมากค่ะแต่จำไม่ค่อยเก่งทำไงดี