ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

รูปภาพของ bcskrumai

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs)


ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง               :                            "Fine feather makes fine bird."

  ความหมาย คนจะดูดีได้ต้องเสริมแต่ง

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง                 :                            "All that glitter is not gold." 

  ความหมาย  สำนวนนี่เปรียบเทียบได้สองทาง  ทางหนึ่งก็หมายถึงสิ่งที่แลดูภายนอกเป็นของดีหรือของแท้  แต่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่ของดี  หรือของแท้นัก  อีกทางหนึ่งก็เปรียบได้กับสตรีที่งามแต่รูป  แต่กิริยาและความประพฤติไม่ดี  หรืองามเหมือนรูป 

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม                 :                            " When in Rome do as Roman do." 

  ความหมาย  ที่แห่งใดเขาประพฤติตามเขาไปด้วย  อย่าไปประพฤติขัดแย้งกับเขา.
 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ                   :                            "Health is wealth." 

ความหมาย  การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งวิเศษที่สุด

น้ำกลิ้งบนใบบอน                                   :                            "A rolling stone gathers no moss."

  ความหมาย ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ                              :                            "Better bend than break."

ความหมาย  อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด

น้ำนิ่งย่อมไหลลึก                                  :                            "Still water runs deep." 

  ความหมาย  คนที่ดูภายนอกสงบเสงี่ยมหรือเป็นคนหงิม ๆ ไม่ค่อยพูดจา  แต่มักจะเป็นคนมีความคิดฉลาด  หรือทำอะไรได้แคล่วคล่องว่องไว
 
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก                               :                            "Big fish eat little fish." 

ความหมาย  ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า

 

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ                       :                            "A honey tongue, a heart of gall."

ความหมาย พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย
 
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                   :                        "Constant dropping wears away the stone." 

  ความหมาย ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผลสำเร็จ


 
เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก             :                             "A friend in need is a friend in deed."

ความหมาย  เพื่อนแท้ที่ดีหาได้ยาก
 
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ                       :                             "Set the for to mind the geese."

ความหมาย  ความรู้มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอันอื่นใด

หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น                      :                              "As you sow, so (shall)." 

  ความหมาย  ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 
อย่าชิงสุกก่อนห่าม                               :                              "The rust cue, cue rust of way." 

  ความหมาย  อย่าด่วนทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือไม่ถึงเวลา
 
อย่าตีตนไปก่อนไข้                                :                              "Exiting gold, golden exciting." 

ความหมาย  อย่าด่วยตัดสินใจก่อนจะเกิดเหตุการณ์

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้                                 :                               "Blood is thicker than water."

ความหมาย   อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น                             :                                "Like father, like son."

ความหมาย   ลุกมักจะมีพฤติกรรมเหมือนบิดามารดา

แหล่งข้อมูล

www.thaigoodview.com/.../5-5/no44/small.html
http://203.172.208.244/web/stu04/site3_1/page2.htm

สร้างโดย: 
Krumai

ขอบคุณมากครับ

อยากเก่งอังกฤษมากค่ะแต่จำไม่ค่อยเก่งทำไงดี

รักเลย

ทำอย่างไรจะเข้าใจในภาษาอังกฤษ ซะที  (ศึกษามาก็หลาย เรียนภาษามาก็พักนึง ยังไม่เข้าใจ)

สงสัยจะไม่มีโอกาสได้ Speak English  กับใคร 

สวัสดีครับ ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะครับ

สวัสดีครับ  ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะครับ   ได้ความรู้มากๆครับ  และขอบคุณมากครับ