วันสิ่งแวดล้อมโลก

รูปภาพของ hong

คำขวัญ

2528 (1985) Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
  
2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
  
2530 (1987)  Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development  
  
2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  
2532 (1989) Global Warming ; Global Warming
ภาวะโลกร้อน 
  
2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
เด็กและสิ่งแวดล้อม 
  
2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  
2535 (1992) Only One Earth : Care and Share 
  
2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle 
  
2537 (1994) One Earth, One Family
โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน 
  
2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment
ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก 
  
2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home
รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
 
  
2540 (1997) For Life on Earth
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก 
  
2541 (1998) For Life on Earth "Save our Seas"
"เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน 
  
2542 (1999) "Our Earth, Our Future … Just Save It"
รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act
ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา" 
  
2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life
เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต 
  
2545 (2002) Give Earth a Chance
ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต 
  
2546 (2003) Water - Two Billion People are Dying for It!
รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน 
   
2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live ?
ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย 
   
2548 (2005) GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET
“เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก”
   
2549 (2006) DON'T DESERT DRYLANDS!
“เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ”
   
2550 (2007) MELTING ICE-A HOT TOPIC
ลดโลกร้อน  ด้วยชีวิตพอเพียง 
   
2551 (2008) Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy
ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 

 

2552 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน – Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change

2553 (2010) ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก – Many Species One Planet One Future

2554 (2011) ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา – Forests:Nature at your Service

2555 (2012) คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Green Economy: Does it include you

2556 (2013) คิด กิน ประหยัด Think .Eat.Save ( Think before you eat and help save our environment!)

2557 (2014) Raise you voice not the sea level ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก

2558 (2015) ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก (Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care)

2559 (2016) หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ (Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)

2560 (2017) ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ (Connecting People to Nature : I’m With Nature)

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • ru.ac.th

 

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์