วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

รูปภาพของ hong

Who started World Milk Day?


The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations which is an intergovernmental organization consisting of 191 Member Nations with the mission to make sure people have regular access to enough high-quality food to lead active, healthy lives started celebrating the first World Milk Day on June 1st, 2001. FAO has been working to raise levels of nutrition, improve agricultural productivity, better the lives of rural populations and contribute to the growth of the world economy since 1945.

In 1996, representatives from many nations across the globe came together at the first World Food Summit with the goal to cut hunger in half by 2015. The work to achieve this goal propelled the creation of the UN Millennium Development Goals in 2000. These eight developmental goals relate to education, nutrition and environmental sustainability to ensure healthy foods to nourish every human being on the planet.

Why June 1st?
The June 1st celebration date was chosen due to the fact that many countries already celebrated a national milk day around this time.

Why do we celebrate World Milk Day?
Milk is a near perfect food source loaded with nine essential nutrients needed daily to keep bodies healthy and strong. As an industry leader, DeLaval has been working to drive progress in milk production since 1883. Today, we provide sustainable dairy solutions for more than 1,000,000 dairy producers around the world – everyday.

Making a difference in the lives of more than 852 million people worldwide who suffer hunger pains everyday is a huge undertaking. FAO believes no single individual, organization or sector can solve the problem alone; therefore DeLaval has partnered with FAO to help achieve the UN Millennium Development Goals. We share knowledge, pool resources and work together to create sustainable dairy solutions impacting our customers economically, socially, environmentally and with respect for animal welfare.

Children with MilkEmployees distributing milkHow have we celebrated World Milk Day in the past?
DeLaval began a global campaign to celebrate World Milk Day in 2006. Kansas City celebrated by taking milk mustache photos of home office employees. In 2007, we distributed free milk and cheese near our home office. We decided to expand our celebration efforts in 2008 to include partnerships with Roberts Dairy and Dairy Farmers of America to distribute more than 3,000 free milk products to patrons at the Kansas City Farmers Market.

Roberts Dairy LogoDairy Farmers of America Kansas City Rescue Mission

How will the DeLaval US Corporate Headquarters celebrate this year?
This year we created the new website www.worldmilkday.com to help spread the word and encourage everyone to contribute to the celebration of milk. Once again, DeLaval has partnered with Roberts Dairy and Dairy Farmers of America to provide free milk, cheese, yogurt and ice cream to patrons at the Liberty Farmers Market located in Liberty, MO and Merriam Farmers Market located in Merriam, KS on Saturday, May 30th. DeLaval employees have graciously volunteered their day to spread the word about the health benefits of milk and milk products as well as educating the public about our mission to offer dairy farmers solutions to make their dairies profitable and sustainable.

CowsWe will celebrate the official date on June 1st by distributing additional samples of milk and ice cream to the Kansas City Rescue Mission located in downtown Kansas City. This organization offers freedom from the past and hope for the future by empowering the homeless to reach their full potential beginning with the service of 300 nutritious meals per day. DeLaval supports FAO’s number one goal to eradicate extreme poverty and hunger for millions of people including people right here at home. We will also deliver free samples of milk and ice cream to children at La Petite Day Care at 5809 NW 64th Terrace, Kansas City, MO. Achieving universal primary education for 113 million children who are currently not being educated is the second UN Millennium Goal of the FAO. DeLaval knows children are the future and that’s why we want to share our knowledge about the nutritious value of milk with our little ones.

We are honored to collaborate with Roberts Dairy and Dairy Farmers of America to offer free milk and milk products to these valuable organizations as well as the general public on this special day. We look forward to lots of smiles as we learn about the nutrition milk provides to our bodies while we enjoy the delicious milk, cheese, yogurt and ice cream in our tummies!

How will the DeLaval Canadian Corporate Headquarters and their dealers celebrate this year?
DeLaval and Tetra Pak are committed to making food safe and available everywhere. This commitment will extend into the community on Monday June 1 at Keith Wightman Public School in Peterborough.

During the week prior to June 1st, school morning announcements will include a dairy related quiz for prizes. Questions will be derived from posters displayed throughout the school. On Monday June 1 students will enjoy fresh cold Kawartha Dairy milk during their morning nutritional break as they meet “Maple the cow”. Maple is a life size interactive fiberglass cow. Students will learn about dairy production and the value of dairy products in their daily diets. Ontario Dairy Educator, Sherry Stockdale and a local dairy farmer, Gerry Coughlin, will also be in attendance, along with a prized Holstein. Individual Tetra Pak UHT milk will be provided to students by Jaan Koel of Tetra Pak, as a tangible carry home reminder.

Furthermore, to strengthen the significance of World Milk Day across Canada, the Canadian DeLaval Dealer network has been engaged and mobilized to organize an event locally. Fostering team spirit with the production of standardized t-shirts, banners and a checklist will ensure a consistent message across the nation. Numerous authorized dealers will be coordinating independent events all with a common objective; to educate and celebrate World Milk Day.

By all accounts, World Milk Day event plans are moooving right along!

 

Calcium counts for Mothers-To-Be

 

When you’re pregnant or nursing your newborn, you experience lots of changes - especially with your body.  And as your body changes, so does its demand for nutrients.  If you aren’t getting enough nutrients to support your baby’s growth, your baby will take what it needs from you.

During pregnancy, 1,000mg calcium/day is recommended if you’re 19 years of age or older.  If you’re 18 years of age or younger, 1,300mg calcium/day is recommended. 

Because nutritional needs are high during pregnancy, your health care provider may prescribe certain supplements as a safeguard.  However, this doesn’t mean you’re eating right!  Most health experts agree that it’s best to get calcium from food and most name milk and milk products as their first choices.  Why?  Just look what comes along with the package:  protein, vitamins A, D (if fortified), and B12, riboflavin, potassium, phosphorus, and niacin.

Match the Milk
Milk and milk products are the richest sources of calcium – one, 8-ounce glass of milk provides 300 mg of calcium.  As a mom-to-be, you can meet your calcium needs by drinking at least 3-4 cups a day or by consuming other calcium-containing foods.  Listed below are common sources of calcium; however, you may need to eat more of them to get the same amount of calcium from a glass of milk.  Guess how much you’ll need to eat of the following foods to match the calcium in one, 8-ounce glass of milk (300mg). 

? oz natural cheese
? cup(s) cottage cheese
? cup(s) yogurt
? oz process cheese
? cup(s) ice cream
? cup(s) pudding
? cup(s) macaroni and cheese
? cup(s) frozen yogurt
? oz canned salmon with bones
? cup(s) spinach
? cup(s) broccoli
? oranges
? corn tortillas, 6”

Answers:

1½ ounces natural cheese
2 cups cottage cheese
1 cup yogurt
2 ounces process cheese
1½ cups ice cream
1 cup pudding
1 cup macaroni and cheese
1½ cups frozen yogurt
4 ounces canned salmon with bones
1½ cups cooked spinach
3 cups cooked broccoli
6 oranges
6 corn tortillas

Putting the Clamp on High Blood Pressure

Pregnancy-induced high blood pressure happens in 10% to 20% of all pregnancies.  If not corrected, it may lead to preeclampsia (a potentially life-threatening disorder of late pregnancy.)  If you can boost your calcium intake to 1,200 to 1,500mg/day, you’re a step ahead in reducing your risk of pregnancy-induced high blood pressure and preeclampsia.

Consuming 4 servings of milk or milk products a day provides enough calcium to help reduce your risk of high blood pressure by 62% and preeclampsia by 70%.  These foods also contain potassium and magnesium, both of which help lower blood pressure.
Source:  Journal of the American Medical Association, April 10, 1996.

Eat Like an Egyptian – And Get Your Calcium, Too

The good news is that you CAN find calcium in nearly every group in the Food Guide Pyramid.  However, milk and milk products are by far the richest and one of the well-absorbed sources of calcium in the pyramid.  Here’s a look at how your favorite foods stack up:

  • Milk Group (provides 73% of the calcium in our food supply) milk, buttermilk, chocolate milk, yogurt, cheese, pudding, ice cream, milkshakes, frozen yogurt, cottage cheese
  • Meat Group (provides 9%) tofu, sardines with bones, salmon with bones, perch, almonds
  • Fruit Group (provides 3%) oranges, prunes
  • Vegetable Group (provides 6%) broccoli, okra, beet greens, turnip greens, collards, bok choy
  • Grain Group (provides 5% ) whole wheat bread, pancakes, bagels, corn tortillas

And don’t forget the combination foods:  macaroni and cheese, lasagna, quiche, enchiladas, pizza, cheeseburgers and soup made with milk.

Any food that provides 20% or more the Daily Value (%DV) for calcium is an excellent source of this nutrient!  Just remember that the calcium percentages on levels are meant for the general population – a recommendation of 1,000 mg/day.  So in this example, the food provides 300 mg (30% of 1,000mg).  If you’re between 9 and 18 years of age, aim for 130% of the Daily Value each day or 4 servings from the Milk Group.

“Milk It”
On A Daily Basis

  • On the go? Grab one of the new yogurt drinks, chocolate milk, or zap a personal pizza in the microwave.
  • Have an individual flair? Try new foods and food combinations that include calcium-rich milk and milk products – mix a teaspoon of vanilla extract into milk for a sweet drink or mix plain yogurt with your own blend of spices for a great dip.
  • Fast food fanatic? Learn to choose nutritious, calcium-rich foods from all Five Food Groups. Some good options: chef’s salad, taco with cheese, baked potato topped with cottage cheese, low-fat milkshake, and frozen yogurt.
  • Have morning sickness? Try eating smaller servings of all foods, including diary foods, throughout the day to avoid the nausea that may come with pregnancy.

 

 

Cheese can help to reduce risk of certain cancers, research finds


Low fat milk, cheese and yoghurts could reduce the risk of certain cancers by almost a quarter in women, researchers have found.

by Rebecca Smith, Medical Editor

Last Updated: 9:36PM GMT 23 Feb 2009

 

Women who consumed the most calcium from dairy products or supplements were 23 per cent less likely to develop cancer than woman with the lowest consumption of calcium.

For men there was a 16 per cent reduced risk in those who had calcium rich diets compared with those who ate the least of the mineral.

The study of almost 500,000 people was carried out by a team from the National Cancer Institute in America and is published in the Archives of Internal Medicine.

In America the Institute for Medicine recommends that adults aged over 50 consume 1,200 milligrams of calcium per day while in the UK the Food Standards Agency recommends 700mg a day for adults.

Good sources of the mineral calcium include milk, cheese and other dairy foods, green leafy vegetables such as broccoli, cabbage and okra, soya beans, tofu, soya drinks with added calcium, nuts, bread and anything made with fortified flour.

The researchers studied questionnaires filled in by subjects in 1995 and 1996 on their diets and supplement intakes and matched it to cancer databases until 2003.

Over an average of 7 years of follow-up, 36,965 cancer cases were identified in men and 16,605 in women.

Men who consumed 1,530 milligrams per day had a 16 per cent lower risk of these types of cancer than those who consumed 526 milligrams per day.

For women, those who consumed around 1,881 milligrams per day had a 23 per cent lower risk than those who consumed 494 milligrams per day.

The decreased risk was particularly pronounced for colorectal cancer and there was no effect seen on cancer outside the digestive system.

Lead author Yikyung Park, Sc.D., of the National Cancer Institute, said: "Dairy food, which is relatively high in potentially anticarcinogenic nutrients such as calcium, vitamin D and conjugated linoleic acid, has been postulated to protect against the development of colorectal and breast cancer.

"In conclusion, our findings suggest that calcium intake consistent with current recommendations is associated with a lower risk of total cancer in women and cancers of the digestive system, especially colorectal cancer, in both men and women."

Calcium has been shown to reduce abnormal growth and encourage normal cells growth in the gastrointestinal tract and breast.

http://www.worldmilkday.com/

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์