Comparisons การเปรียบเทียบ

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

2. ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าเมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือแปรตรงต่อกันและในข้อความ

 

ในส่วนที่สองมักจะเป็นผลของข้อความในส่วนแรกมีโครงสร้างดังนี้

the + adj./adv ขั้นกว่า + (N) + (clause), the+ adj./adv ขั้นกว่า + (N) +(clause)

The harder you study, the more you learn.

The faster you drive, the more dangerous it is.


3. การเปรียบเทียบในขั้นสูงสุด (superlative degree) เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นที่สุดมีโครงสร้างดังนี้

the +adj./adv +est the most +adj./adv

Tom is the tallest in the class. Sunee is the most beautiful woman in Chiang Mai.


และถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าน้อยที่สุดใช้โครงสร้างนี้

the least +adj./adv

This is the least expensive shirt I've ever bought.


หลักการเปลี่ยนขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด

1. เติม er และ est ในคำพยางค์เดียว

tall taller tallest สูง long longer longest ยา

short shorter shortest สั้น

young younger youngest อ่อน

thick thicker thickest หนา

harder harder hardest แข็ง


He is tall.He is taller than me.He is the tallest player on the team.


2. เป็นคำพยางค์เดียวมีสระเดียวและตัวสะกดเดียวทำเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดด้วยการ

เติมตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม er และ est

big bigger biggest ใหญ่

hot hotter hottest ร้อน

thin thinner thinnest ผอม

fat fatter fattest อ้วน

sad sadder saddest เศร้า

She is fatter than her sister.  She is the fattest cat in the town.

3. คำพยางค์เดียวและสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่า เติม est ในขั้นสูงสุด

dry drier driest แห้ง

lucky luckier luckiest โชคดี

easy easier easiest ง่าย

pretty prettier prettiest น่ารัก สวยงาม

lazy lazier laziest ขี้เกียจ

happy happier happiest มีความสุข


Math is easy.Math is easier than chemistry.Math is the easiest subject at school.


4. คำที่มีสองพยางค์และลงด้วย er, re, le และ ow เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุงสุด

clever cleverer cleverest ฉลาด

simple simpler simplest ง่าย

narrow narrower narrowest แคบ

shallow shallower shallowest ตื้น

bitter bitterer bitterest ขม

noble nobler noblest มีเกียรติ


I am clever.I am cleverer than you.I am the cleverest student in my grade.


5. คำกริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย ly ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุงสุด

slowly more slowly most slowly ช้า

loudly more loudly most loudly ดัง

quickly more quickly most quickly เร็ว


6. คำที่สามารถเติมได้ทั้ง er, est หรือ more, most

clever cleverer more clever cleverest most clever ฉลาด

quiet quieter more quiet quietest most quiet เงียบ

handsome handsomer more handsome handsomest most handsome หล่อ

cruel crueler more cruel cruelest most cruel ใจร้าย

common commoner more common commonest mos t common ธรรมดา


7. คำคุณศัพท์ที่มีสองพยางค์ออกเสียงยาวใช้ more และ most

useful more useful most useful มีประโยชน์

selfish more selfish most selfish เห็นแก่ตัว

honest more honest most honest ซื่อสัตย์

fertile more fertile most fertile อุดมสมบูรณ์


8. คำคุณศัพท์ที่สามพยางค์ขึ้นไปให้ใช้ more และ mostได้เท่านั้น

dangerous more dangerous most dangerous อันตราย

beautiful more beautiful most beautiful สวยงาม

interesting more interesting most interesting น่าสนใจ

difficult more difficult most difficult ยาก

important more important most important สำคัญ

suitable more suitable most suitable เหมาะสม


9. คำที่ไม่เป็นไปตามกฎ good (well) better best ดี

bad worse worst เลว

much, many more most มาก

little less least น้อย

few fewer fewest น้อย

near nearer nearest ใกล้

far farther/ further farest/ furthest ไกล

old older/elder oldest/ eldest แก่ เก่า

แหล่งอ้างอิง : http://www.93petsandanimals-dogs.blogspot.com 
 http://www.suki610.spaces.live.com
http://www.spluch.blogspot.com
http://www.funny-cats-pictures1.blogspot.com

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525