กาลเวลาที่เป็นจริง

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

3. Present Continuous Tense (Progressive Tense) ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด
หรือการกระทำนั้นๆยังไม่สิ้นสุดลง

โครงสร้าง S+ is,am,are +Ving
I'm going to the market now.
They are watching their favorite television program.
I am playing with a ball.
He, She, It is coming home.
You, We,They are reading a book.

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้นำเอาV to be มาวางไว้หน้าประโยคได้เลย
Am I playing with a ball?
Is he, she, it coming home?
Are you, we, they reading a book?

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลัง V to be ได้เลย
I am not playing with a ball.
He, She, It is not(isn't) is coming home.
You, We,They are not(aren't) are reading a book.

 

4. Past Continuous Tense (Progressive Tense)

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์