คำนาม

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้


Proper Nouns (นามเฉพาะ) Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
:เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ

1. ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง
Somchai
the President of the United States

2 ชื่องาน ชื่อภาพยนตรชื่อหนังสือ
Death in Venice, The Barber of Seville
3.ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด
Monday, October, Easter

4. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามเฉพาะ
Thai cooking, a German car
5. ชื่อทางภูมิศาสตร์
French Alps, the Nile , the Atlantic
6. ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ
Main Street, Central Park, Silom Road

เฉลยแบบทดสอบ

ให้เลือกคำว่า students, dogs, computer,teachers, tigers and birds, cups and pans, children men and women, เข้ากลุ่มคำที่กำหนดให้

people

animals

things

students
teachers
children men and women

dogs
tigers and birds

computer
cups and pans

 

 

เฉลยแบบทดสอบ

จงเติมคำที่มีในวงเล็บลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. This is a ______________ . (computer,houses, rivers)
2. My _________ is red . (hat, cars, boats)

3. There are seven ________ in my house. (boy, chairs, girl)
4. That is a ________ in  a  car. (boat,computers, hats)
5. These _________ are swimming  in  the river. (girl, boy, boys)

 

เฉลย อ่านเรื่องสั้นและตอบคำถาม

Tom and Tammy go to school on the school bus. There are six students on its. 
Tom, What's that? Two elephants are on the road. The school bus can't go.

1. Do Tom and Tammy go to school on the school bus?

a. Yes, they are.                         b.No, they are not.
c. Yes.                                       d.No.

2.  How many students are there on the bus?

a. six                                         b. ten
c. two                                       d.nine

3.  Where are two elephants?

a. On the school bus.                  b.On the farm.
c. On the road.                          d. On the floor.

4. The school bus can’t go. Why ?

a. Because, Tom and Tammy go to school.
b. Because, Two students are on the road.
c. Because, Two elephants are on the road.
d. Because, There are six students on the road.

5.  “ its”  หมายถึง อะไร

a. The school bus                        b. Tom and Tammy
b. students                                d.elephants 

 


 

 

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์