คำนาม

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

The plural of nouns (คำนามพหูพจน์)
1.คำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคำ

Singular (คำนามเอกพจน์i)

Plural(คำนามพหูพจน์)

boat
hat
house
river
chair
boy
girl
computer
car

boats เรือ
hats หมวกปีก
houses บ้าน
rivers แม่นํ้า
chairs เก้าอี้
boys เด็กผู้ชาย
girls เด็กผู้หญิง
computers เครื่องคอมพิวเตอร์
cars รถยนต์  

 อ่านถึงตรงนี้แล้วลองทำแบบทดสอบดูซิ

จงเติมคำที่มีในวงเล็บลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. This is a ______________ . (computer, houses, rivers)
2. My _________ is red . (hat, cars, boats)
3. There are seven ________ in my house. (boy, chairs, girl)
4. That is a ________ in  a  car. (boat, computers, hats)
5. These _________ are swimming  in  the river. (girl, boy, boys)

ดูเฉลยหน้าสุดท้าย

2.คำนามที่ลงท้ายด้วย yหน้า y เป็นพยัญชนะเมื่อต้องการทำเป็นคำนามพหูพจน์
ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

Singular (คำนามเอกพจน์)

Plural (คำนามพหูพจน์)

cry
fly
candy
city
lady
baby
party

 

cries ร้องไห้
flies แมลงวัน
candies ลูกกวาด
cities เมือง
ladies สุภาพสตรี
babies เด็กทารก
parties งานเลี้ยง

 

ควรจำไว้ว่า: ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย

day days วัน
key keys กุญแจ
monkey monkeys ลิง

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es

Singular Plural
(คำนามเอกพจน์) (คำนามพหูพจน์)
tomato tomatoes มะเขือเทศ
mango mangoes มะม่วง
potato potatoes มันฝรั่ง
pamelo pameloes ส้มโอ
hero heroes วีระบุรุษ

ควรจำไว้ว่า: ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย

Singular Plural
(คำนามเอกพจน์) (คำนามพหูพจน์)
zoo zoos สวนสัตว์
radio radios วิทยุ
studio studios โรงถ่ายทำ

มีคำยกเว้น: แม้ว่าหน้าo จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น

photo รูปถ่าย
piano เปียโน
casino กาซิโน

4. คำนามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากคำนามเอกพจน์

Singular Plural
(คำนามเอกพจน์) (คำนามพหูพจน์)
woman women ผู้หญิง
man men ผู้ชาย
child children เด็ก
knife knives มีด
tooth teeth ฟัน
foot feet เท้า
bus buses รถบัส
person people คน ประชาชน
leaf leaves ใบไม้
wife wives ภรรยา
life lives ชีวิต
loaf loaves ก้อน แถว (ขนมปัง)
box boxes กล่อง
kiss kisses จูบ
glass glasses แก้ว กระจก
cactus cacti ต้นตะบองเพชร
fungus fungi เชื้อรา
nucleus nuclei นิวเคลียส
syllabus syllabi หลักสูตร
thesis theses วิทยานิพนธ์
crisis crises วิกฤติการณ์
phenomenon phenomena ปรากฎการณ์
criterion criteria บรรทัดฐาน มาตรการ

5. คำนามบางคำที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

Singular Plural
(คำนามเอกพจน์) (คำนามพหูพจน์)
chicken chicken ไก่
sheep sheep แกะ
fish fish ปลา
species pecies ชนิด
deer deer กวาง

6.คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์
ตัวอย่าง :
news ข่าว- The news is on at 6.30 p.m.
athletics:นักกีฬา นักกรีฑา- Athletics is good for young people.
liguistics:ภาษาศาสตร์- Linguistics is the study of language.
darts เกมปาเป้า- Darts is a popular game in England.
politics การเมือง

7.คำนามบางคำเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์

trousers: กางเกงขายาว- My trousers are too tight.
jeans: กางเกงยีนส์- Her jeans are black.
glasses: แว่นตา- Those glasses are his.
scissors กรรไกร
shorts กางเกงขาสั้น
thanks ขอบใจ
stairs บันได
congratulations ขอแสดงความยินดี
wages ค้าจ้าง ค่าแรง
spectacles แว่นตา
goods สินค้า

Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์