จิตวิทยาคืออะไร

รูปภาพของ sss29141

จิตวิทยา (Psychology) คืออะไร ?

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ :  http://www.uplusstudy.com/images/stories/guides/upluzstudy_psychology.jpg

 

จิตวิทยา   คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

                 โดยพฤติกรรมที่ว่านั้นรวมตั้งแต่การกระทำที่แสดงออกทั้งภายนอกและความคิดที่ซ่อนอยู่ภายใน

                 จิตวิทยาต้องอธิบายว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นมรายละเอียดอย่างไร

                 และมีสิ่งใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆนั้น  ยกตัวอย่างเช่น

                 การศึกษาพฤติกรรมที่เกียวกับการกิน  โดยเริ่มศึกษาจากสาเหตุของพฤติกรรม

                 ว่าการกินเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบุคคลสามารถทำได้โดนไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม เป็นต้น

 

จิตวิทยานั้นแบ่งเป็นสาขามากมายหลายสาขาแต่สาขาหลักที่มหาวิทยาลัยส่วนมากจะเปิดรับ นิสิต/นักศึกษา ได้แก่

               1). จิตวิทยาสาขาพัฒนาการ

               2).จิตวิทยาสาขาอุตสาหกรรม

               3).จิตวิทยาคลินิก

               4).จิตวิทยาชุมชน

 

 

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/image2555/image_4/170.jpg

 

ตัวอย่าง จิตวิทยาสาขาพัฒนาการ(Developmental Psychology) หมายถึงอะไร ?

จิตวิทยาพัฒนาการ คือ การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลืี่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัยหรืออายุ

ทั้งภายนอกและภายในโดยที่แต่ละบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน  การแบ่งประเภทบุคคลแบ่งได้สองประเภท

คือ          1).พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบขั้นบันได

     2).พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆทีละนิด

 

 

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ : http://4.bp.blogspot.com/-IvPGgZEoQ9o/TiQ51MqLwOI/AAAAAAAAACo/KIo9YwyY6ag/s1600/miniatura_fotos_detal1.php.jpg

 

ส่วนสาขาของจิตวิทยาที่เหลือนั้นยังไม่เป็นที่รู้ของคนส่วนใหญ่มากนัก ดังนั้น

ดิฉันจะขอยกตัวอย่างสาขาทางจิตวิทยามาแนะนำให้ได้รู้จักกัน

1.) จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

          จิตวิทยาสังคมคืออะไร ?

จิตวิทยาสังคม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ได้รับผลมาจากตัวแปรทางสังคม คือ บุคคลอื่นที่ได้พบเจอ

จากในชีวิตประจำวัน เช่น เพื่อน ครอบครัว คนรู้จักหรือแค่คนที่เดินผ่า่นกัน พฤติกรรมของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนไปตาม

การที่มีบุคลลอื่นอยู่รอบข้าง เช่น จะสามารถทำงานและมีสามาธิดีขึ้นเมื่อมีคนอื่นอยู่รอบข้าง

 

2.)จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personnality Psychology)

          จิตวิทยาบุคลิกภาพคืออะไร ?

จิตวิทยาบุคลิกภาพ เป็นการแบ่งบุคคลเป็นประเภทหลายๆประเภท ซึ่งแบ่งได้จากสังเกตคคนที่ต่างกันเมื่อเจอสิ่งๆเดียวกัน

การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางความคิด ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ลักษณะที่ต่างกันเหล่านี้เรียกว่า "บุคลิกภาพ"

บุคลิกภาพนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก โดยที่บุคคลเมื่อมีบุคลิกแบบไหนแล้วก็จะมีลักษณะแบบนั้นต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลายาวนาน

 

 

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ : http://iimc.co.th.www.readyplanet5.com/images/column_1248864622/psychological.gif 

 

 

 

 

 

 

 


         

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์