ส่งงาน วิชาสาระเพิ่มเติม ช่างดอกไม้ ชั้น ม 5/7 - 5/8 และ ม. 6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งผลงานการจัดดอกไม้ Kiss  

1 .  การจัดเจกัน(งานเดี่ยว)Wink

2.   การจัดเชิงเทียน  (งานกลุ่ม)Cool

3.  การจัดช่อ บูเก้ ( งานเดี่ยว)Laughing

4.    การจัดพวงหรีด  (งานกลุ่ม)Cry

  แนวคิดและที่มา

                     เนื่องจากในปัจจุบัน ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และ มีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข โดยวิธีหนึ่งคือการนำสิ่งของที่ไม่ใช้และนำมาประดิษฐ์ให้สวยงาม น่าใช้และสามารถนำไปจำหน่ายได้เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง

โครงสร้าง

    

เสร็จสมบูรณ์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์