Cosmetic Science

รูปภาพของ sss29127

 

Cosmetice Science : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Cosmetics

Image Source: http://3.bp.blogspot.com/...s320/cosmetic_bottles.jpg
 

          สถาบันแรกที่ก่อตั้งสาขานี้ในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อตั้งในปี 2548 ปัจจุบันมีการก่อตั้งสาขาเพิ่มขึ้นมาอีกในหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นต้น สาขาวิชานี้มีการมุ่งหวังเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการคิดค้น วิจัย และผลิตเครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีซึ่งมีมาร์เก็ตแคปสูงถึงประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอางและสปา มีความสำคัญอย่างยิ่ง และสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย ในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเทคโนโลยีและความสามารถ ในการจัดการสมัยใหม่ ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

 

Chemistry Class

Image Source: http://chemistscorner.com/wp-content/uploads/2010/09/chemistry-class.jpg
 

สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้

     - มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการผลิตและพัฒนาเครื่องสำอาง 

     - ต้องมีการฝึกและปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ 

     - สามารถบูรณาการองค์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเครื่องสำอางรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ 

     - มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ 

     - มีความอดทนสูงในการทำงานและพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ที่เรียนมา และพร้อมที่จะทำงานอย่างมีความสุข

 

Prestige Cosmetics

Image Source: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAjpxeqemX4qMRvZq6en12...
 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

     - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

     - นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

     - ผู้ช่วยแพทย์ประจำคลินิกความงาม 

     - ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประจำภาครัฐและเอกชน 

     - ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

     - ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 

     - เจ้าของกิจการด้านสปาและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

     - นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณต์เครื่องสำอาง 

     - ผู้ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

     - ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

     - ผู้เชียวชาญด้านเครื่องสำอางรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆด้านความงาม 

     - ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง 

     - เปิดคลีนิคความงาม

     - ดีลเลอร์เครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ

     - ผู้ประสานงานการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

 

 Cosmetic Spa

Image Source: http://www.spaatlantis.net/images/mothersday.jpg
 

การศึกษาต่อ

    1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง

        เรียนที่ ม.แม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ

        เรียนที่ ม. นเรศวร และ ม.อ. หาดใหญ่

    2. วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 

 Cosmetic BG

Image Source: http://us.123rf.com/400wm/...illustration-of-cosmetics-beauty-products.jpg
 
 
 

แหล่งอ้างอิง : http://blog.eduzones.com/anniecsc/1825

                    http://www.dek-d.com/board/view/1310383/#comment#ixzz1K2Cnf02k

 

จัดทำโดย นางสาวลลิตา เอื้ออมรเลิศ

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์