ส่งงานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/5โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

รูปภาพของ พัทธพล รอดประเสริฐ

                                                               นายพัทธพล  รอดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่2

แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์

 

  แนวคิดในการทำบ้านหรรษาครั้งนี้ได้มาจากการที่ผมเปิดอินเตอร์เน็ตและผมได้เห็นบ้านหรรษษที่ทำจากเศษปฏิทินตั้งโต๊ะที่เหลือใช้แล้วผมจึงมีไอเดียที่จะทำตามเขาบ้างและนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับ และบ้านหรรษษนี้มีรูปทรงน่ารักและน่าใช้มากครับ และนั่นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างหนึ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่เห็นคุณค่าของปฏิทิน  ถ้ามันหมดปีของปฏิทินนั้นคนเราก็จะทิ้งกันครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึี่งที่สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับ ผมจึงมีได้เดียที่จะนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะนี้ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับ

โครง

 

บ้านหรรษาที่สำเร็จ

รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาวสรินยา  พิมพ์กิ

 

เลขที่ 25  ม.4/4

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ    

ในปัจจุบันนี้โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้โลกของเราได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ดั้งนั้นผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลดลงโดยการนำวัสดุเหลือใช้ มาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ เป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาประดิษฐ์ สร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โครงสร้าง

                                                                                 

  

 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาวพิมธกานต์  หลายทอง

เลขที่ 20 .4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านต่างๆ เช่น  ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาทำลายขยะบนโลก ซึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นขยะนั้นบางชนิดยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลหรือนำมาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย

 

โครงสร้าง 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาววิภาวี  เข็มเฉลิม

เลขที่ 14 .4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านต่างๆ เช่น  ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาทำลายขยะบนโลก ซึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นขยะนั้นบางอย่างยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลหรือไม่ก็นำมาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัฐภิญญา   บัวพุทธ  ม.4/5 เลขที่ 41

ที่มาและความสำคัญ

              เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งจะนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทำการประดิษฐ์ ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

นางสาวอังคณา  แป้งร่ำ ม.4/5 เลขที่ 26 

ที่มาเเละความสำคัญ

         เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ซึ่งเกิดจากสาเหตุ มาจากการทิ้งขยะ จากเศษวัสดุเหลือใช้   ดิฉันจึงคิดว่าถ้าเรานำขยะเหลือใช้พวกนี้มาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่ เราจะก็สามมารถช่วยรถโลกร้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย ได้อีกด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์