ส่งงานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/5โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

                                                                                                                                นาย ฐิติพันธ์ คณะเสน ม.4/5เลขที่ 14

ที่มา-แนวคิด

ปัจจุบัน ปัญหาโลกร้อนเป็นสาเหตุ ที่ควรเร่งแก้ไข การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า สามารถแก้ปัญญาโลกร้อนได้เนื่องจาก

 

 เปเปอร์มาเช่ เป็นการนําเอากระดาษที่เหลือใช้มาดัดแปลง  ตกแต่ง ให้สวยงาม แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย

 

                                                                                                                                              

                                                                                    นายพงศกร มากทรัพย์ ม.4/5 เลขที่ 12

                                                              ที่มา-แนวคิด

ปัจจุบัน ปัญหาโลกร้อนเป็นสาเหตุสำคัญที่โลก กำลังประสบอยู่ ด้วยสาเหตุนี้ เราจึงควรเร่งแก้ไขปัญหา

โดย เปเปอร์มาเช่เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้

 

มาจัดทำ ด้วยเหตุนี้เปเปอร์มาเช่ จึงสามารถลดปัญหาโลกร้อนได้ และยังสามารถสร้างรายได้

 

 

 

 

แนวคิดที่มา
เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การเผชิญกับสภาพปัญหานี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเกิดวิกฤตการณ์โลกร้อน(Greenhouse Effect) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น การใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย ...การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ การกระทำข้างต้นล้วนเป็นการทำลายสมดุลทางระบบนิเวศ ทำให้เกิดมลพิษต่างๆมากมาย และก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ อุทกภัยฯลฯ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมารณรงค์การลดโลกร้อนกันเพิ่มมากขึ้น มีการช่วยกันในหลายๆด้าน ทั้งร่วมมือการปลูกต้นไม้ ลดการตัดไม้ทำลายป่า ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรารู้จักกันว่าการรีไซเคิล
ภาพโครงสร้าง


 

1958419_472085696248067_504602215_n.jpg

ภาพสำเร็จ


 

vkp.jpg

นางสาว  ไอรดา  จุลเกตุ  ม4/5  เลขที่ 22

 

นายรักษิต  กองวงศ์ ม.4/5 เลขที่ 13

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันเศษขยะมีอยู่มาก  ผู้จัดทำจึงต้องการสร้างชิ้นงานที่ใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปมาประดิษฐ์เป็นของใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะจากธรรมชาติและเป็นการสร้างรายได้จากชิ้นงาน

โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

นายปฏิภาณ  พึ่งเกษม ม.4/5 เลขที่ 1

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาจากขยะเหลือใช้มากมาย ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆตามมา ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่ผู้จัดทำพบบ่อยและเล็งเห็นมากที่สุดคือ ขยะประเภทกระดาษ  ผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการลดขยะจำพวกนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการทำนำมาทำ เปเปอร์มาเช่ งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ช่วยลดขยะ การสร้างมูลค่าให้กับขยะ และเป็นรายได้ให้กับตนเองได้

โครงสร้าง

 IMG_20131221_201950.jpg

เสร็จสมบูรณ์

IMG_20131222_200738.jpg

นาย อนุศิษฏ์  บริบูรณ์พาณิช เลขที่2 ม.4/5

          แนวคิดที่มาและความสำคัญ

   ในสังคมปัจจุบัน สังคมไทยประสบกับปัญหาขยะในสังคมที่มากเกินไป จนเกิดปัญหาขยะสังคมที่ยากเกินการแก้ไข วิธีการแก้ไขที่ทำได้ง่ายก็คือ การลดใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกนั้น เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ผู้คนจึงนำถุงพลาสติกและขยะจำพวกนี้มาเผาทำลายไป แต่รู้ไหมว่า นั่นคือปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ ดิฉันได้เห็นถึงคุณค่าของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อยู่ จึงนำมาทำเป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ที่สามารถลดปัญหาเหล่านี้อยู่ และยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ เพราะถ้าหากทำได้สวยงาม ก็นำมาจำหน่ายได้ สามารถสร้างรายได้ในอีกหนึ่งหนทางในยามที่ปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนตกงานเช่นนี้ สามารถนำเปเปอร์มาเช่มาจำหน่ายได้อีกด้วย ยังสามารถช่วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานขึ้นมากอีกด้วย

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย อธิศ วรวิลาศ  เลขที่ 6 ม.4/5

        แนวคิดที่มาและความสำคัญ

       เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจ และในการใช้ด้านทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา และปัญหาที่เป็นประเด็นในปัจจุบันก็คือ ในเรื่องเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ปัญหาเรื่องขยะล้นโลก ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองจะเป็นการประหยัดเงิน ทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้อีก ดังนั้นผมสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิล ซึ่งจะทำในรูปแบบของเปเปอร์มาเช่

 

 

 โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

                                    

นาย อธิบดี ขำเจริญ ม.4/5 เลขที่5

     เปเปอร์มาเช่ จรวดออมสิน

     แนวที่มาและความสำคัญ

      ปัจจุบันนี้มีการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลืองมากเพราะทุกคนมองข้ามความสำคัญของกระดาษ อาจจะเห็นว่า ถ้ากระดาษหมดแล้วก็ซื้อใหม่ ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ซักวันกระดาษก็จะหมดไป ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน มลพิษขยะมากมายบนโลกในชีวิตประจำวันกระดาษที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น หนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ตอนนี้ หนังสือพิมพ์ ถุงใส่ขนม  กล่องใส่ของ ตลอดจนแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามสถานที่ทั่วไป ล้วนแล้วแต่ทำด้วยกระดาษทั้งสิ้น ดังนั้นผมได้สนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำกระดาษมารีไซเคิลใหม่ ซึ่งจะทำในรูปแบบเปเปอร์มาเช่

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์นายธีรภัทร์ วิลัยลักษณ์ ม. 4/5 เลขที่ 11


ที่มาและความสำคัญ


ในปัจจุบันมีขยะที่ทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก และแต่ละวันมีขยะที่เกิดขึ้นอีกจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถระบาขยะได้ทัน จึงเพิ่มปริมาณอย่างทดแทนในแต่ละวัน จึงทำให้ขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ดังนั้นเราจึงคิค้นวิธีในการนำขยะหรือสิ่งของที่อาจเป็นขยะมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ที่มีความแตกต่าง และสามาถที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า เปเปอร์มาเช่"


 


โครงสร้างเสร็จสิ้น 

นาย ปาพจน์ วรรณพิรุณ  ม.4/5  เลขที่ 7


ที่มาเเละความสำคัญ


     ปัจจุบัน สังคมให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลดโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า สามารถนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ เปเปอร์มาเช่ คือการนําเอากระดาษที่เหลือใช้มาดัดแปลง  ตกแต่ง ให้สวยงาม แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้


โครงสร้าง


 นางสาวธนัชชา กิตติวงศกร ม.4/5 เลขที่ 23

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน วัสดุเหลือใช้มากมายมีมากโดยมีส่วนน้อยที่นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถือเป็นจำนวนมากไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปทิ้งให้เป็นขยะที่ไม่มีค่า และเป็นสาเหตุให้ขยะบนโลกมีมากมาย และการช่วยลดวัสดุที่เหลือใช้หรือใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการนำกระดาษและวัสดุต่างๆที่เหลือใช้มาทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเซ่ ชึ่งทำต่างวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆมาทำและใช้งานและประโยชน์ได้จริงชึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์


 

นางสาว กนกวรรณ พรหมทองสุข ม.4/5 เลขที่ 19

เปเปอร์มาเช่ กระปุกออมสินเจ้าเห็ดน้อย

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันมีกระดาษและวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่รู้วิธีที่จะช่วยลดปริมาณกระดาษและสดุเหลือใช้เหล่านั้น เป็นการดีเมื่อคุณครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ ได้มอบงานให้ทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเปเปอร์มาเช่นั้นสามารถช่วยลดปริมาณกระดาษและวัสดุเหลือใช้ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ที่มีชื่อว่ากระปุกออมสินเจ้าเห็ดน้อย ขึ้นมา

โครงสร้าง

 

 

 

 

 

 

 


 
น.ส.ณัฐชะนัน อยู่เปี่ยม เลขที่ 30 ม.4/5

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

      เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจ และในการใช้ด้านทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา และปัญหาที่เป็นประเด็นในปัจจุบันก็คือ ในเรื่องเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ปัญหาเรื่องขยะล้นโลก ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองจะเป็นการประหยัดเงิน ทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้อีก
      ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้สำหรับเก็บออมเงิน ใส่ของได้ ที่ทับกระดาษได้ โดยประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง  ช่วยลดปัญหาขยะ และปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วย
 
 
 
ภาพโครงสร้าง
 
 
 
 
 
 
ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ
 
 

นางสาวอมราพร อาจหาญ ม.4/5 เลขที่ 27

ที่มาและความสำคัญ

    ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาของเศษกระดาษที่เหลือใช้ ทางผู้จัดทำอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดทำจึงคิดทำเปเปอร์มาเช่ขึ้นมา ประโยนช์ของเปเปอร์มาเช่มีมากมายเช่นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีประโยนช์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย

โครงสร้าง


ภาพสมบรูณ์

 

นางสาววริศรา ตุ่นทอง ม.4/5 เลขที่ 38

ที่มาและความสำคัญ


    เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ทำให้เกินปัญหาหลายๆด้านตาม เช่นปัญหาภาวะโลกร้อน ทางผู้จัดทำจึงเห็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่จึงค้นหาความคิดที่จะมาปรับปรุงแก้ไขจึงจัดทำเปเปอร์มาเช่ขึ้นมา เปเปอร์มาเช่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์หลายๆด้วย ได้แก่ การใช้เวลาให้เป็นประโยนช์ หารายได้เพิ่มให้กับตัวเอง นำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

โครงสร้าง


 

ภาพสมบูรณ์

 

นางสาวนิยุดา ศรีบุญชัย ม.4/5 เลขที่ 33

ที่มาและความสำคัญ

     เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งเศษกระดาษที่เหลือใช้เป็นจำนานมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นการที่จะทำให้เกิดผลดีขึ้น โดยการที่นำเศษกระดาษที่เหลือใช้มาทำเปเปอร์มาเช่ นอกจากจะลดปัญหาต่างๆแล้วยังเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อาจเกิดรายได้เสริมอีกด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

ภาพเสร็จสมบูรณ์

นางสาวหญิง พัทยา เลขที่ 40 ม.4/5


ที่มาและความสำคัญ


         เนื่องจากในปัจจุบันเราได้มีการใช้ทรัพยากรมากทำให้เกิดขยะซึ่งขยะแต่ละอย่างใช้เวลาในการย่อยสลายนานจึงมีการนำเศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ มาทำเป็นผลงานเปเปอร์มาเช่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุและนำไปใช้ประโยชน์ได้  ผู้จัดทำจึงคิดทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ขึ้นมา 


 ภาพโครงสร้าง  เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 นางสาว กิ่งแก้ว นครสันต์ ม.4/5 เลขที่ 39


                                                                   แนวคิดที่มาและความสำคัญ


นื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมหลายอย่างก่อให้เกิดสิ่งต่างๆตามมามากมาย    เช่น   ภัยพิบัติ ต่างๆ  อันเนื่องมาจากมนุษย์ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม  ส่วนมากที่เห็นกันโดยทั่วไปนั้นจะเป็นการทิ้งถุงขนม  ขยะที่ไม่ใช้แล้วผิดวิธีก่อให้เกิดปัญหาตามมา  ทั้งนี้ดิฉันได้เล็งเห็นว่าการทำเปเปอร์มาเชย์ครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาไม่มากก็น้อย


                                                                    ภาพโครงสร้าง 1.jpg3.jpg
 

                                                                                   ภาพสำเร็จ2.jpg

 

น.ส วิไรพร ทิพเวช เลขที่ 37 ม.4/5

แนวคิดและที่มาความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการใช้กระดาษ และวัสดุอื่นๆ  ในปริมาณที่มากขึ้น    ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ  เช่น  การตัดไม้เพิ่มขึ้น  ภาวะโลกร้อน    จากการผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆ  ที่มาจากกระดาษและวัสดุอื่น  ขึ้นมาเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการเหลือใช้ของวัสดุนั้นๆ  จึงทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามมา   ซึ่งของที่เหลือใช้นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้  เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะภายในบ้านและนอกบ้านได้อีกด้วย  

โครงสร้างง

ภาพเสร็จสมบูรณ์

ไม่สามารถลงรูปได้ เนื่องจากรูปภาพเกิดมีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

นางสาวพัชราภรณ์ บุญต่อ เลขที่ 36 ม. 4/5

 

แนวคิดและที่มา

       เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลกระทบทั้งต่อ มนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นเกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเศษขยะล้นโลก เป็นต้น เราจึงคิดที่จะลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการ ทำเปเปอร์มาเช่ เนื่องจากกระดาษ และ เศษวัสดุเหลือใช้ที่ทำเปเปอร์มาเช่นั้น สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

ภาพโครงสร้าง

 

 

 

 

 

 

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

 

นางสาวสุนิสา กิมเต็ง เลขที่ 20 ม.4/5

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

     เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ สังคม การดำรงชีวิต ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาความแห้งแล้ง การบุกรุกป่าไม้ ซึ่งเราสามารถลดปัญหาบางอย่างได้โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของใช้ใหม่ด้วยวิธีการทำเปเปอร์มาเช่
     ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะและปัญหาภาวะโลกร้อน โดยใช้วัสดุจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
 
 
 
ภาพโครงสร้าง
 
 
 
 
 
ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ
 

นางสาวกรกมล บุญยะวงษ์ เลขที่ 24 ม.4/5

 

แนวคิดและที่มา

      เนื่องจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ เนื่องจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งก็คือการรีไซเคิล วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิล เช่น แก้ว กระจก อลูมิเนียม พลาสติกและกระดาษ ซึ่งกระดาษเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายที่สุด วิธีที่นิยมในปัจจุบันนั้นก็คือการทำเปเปอร์มาเช่

       จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยพบว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญจึงต้องมีการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยผู้วิจัยได้ร่วมกันทำการรีไซเคิล ซึ่งนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาทำ เปเปอร์มาเช่โดยวิธีการทำเปเปอร์มาเช่

 

ภาพโครงสร้าง

 

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

นางสาวกิตติยา นพเทา เลขที่ 28 ม.4/5

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

       เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และปัญหาที่ตามมาก็คือ ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
       ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับใช้เป็นกระปุมออมสิน โคมไฟ ที่ใส่ของ เพื่อลดปัญหาขยะ และปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  
 
 
ภาพโครงสร้าง
 
 
 
 
ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ
 
 

มนทิรา ทองนี เลขที่25 ม.4/5


แนวคิดและความสำคัญ


                เนื่องจาก ปัจจุบัน สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ซึ่งตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติมีเหลืออยู่น้อย เราจึงควรช่วยกันใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยนำสิ่งที่ใช้แล้วมารีไซเคิล เปเปอร์มาเช่คือการนําเอากระดาษและวัสดุอื่นๆอีกมากที่ใช้แล้วมาดัดแปลง  ตกแต่ง ให้สวยงาม แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความคงทนแข็งแรง   ดังนั้น ดิฉันจึงประดิษฐ์ หมีน้อยช่างเก็บ ขึ้นมาเพื่อลดภาวะโลกร้อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งประหยัดการซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็น


โครงสร้างการทำงานโครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์


 น.ส ณัฐวรรณ พระประทุม ม.4/5 เลขที่ 35

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าสิ่งของที่เหลือใช้เช่นตะกล้าที่แตก  กระดาษ ถุงพลาสติก และวัสดุอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อไม่มีประโยชน์ใดๆวัสดุเหล่านี้จึงกลายเป็นขยะ ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำวัสดุเหลือใช้นั้นกลับมาใช้ใหม่  จึงมีแนวคิดทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเป็นการนำเอากระดาษเหลือใช้มาผสมกาวและทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการเป็นเศษวัสดุเหลือใช้

โครงสร้างชิ้นงาน

 

ผลงานที่เสร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ที่มา


ในปัจจุบันขยะชนิดต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงขยะจากกระดาษเหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษนิตยสาร และกระดาษชนิดอื่น ๆ ซึ่งกระดาษเหล่านั้นเป็นกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลและนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทำให้กระดาษเกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อีกด้วย


           


ดิฉันจึงจัดทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ย์จากกระดาษและเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


น.ส.รุ่งมณีรัตน์  ประทุมสาย  ม.4/5 เลขที่ 31

แนวคิดที่มาและความสำคัญ


ในปัจจุบันขยะชนิดต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงขยะเหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษนิตยสาร และกระดาษชนิดอื่นๆซึ่งกระดาษเหล่านี้เป็นกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ วิธีการแก้ไขที่สามารถช่วยลดได้อีกทางหนึ่งคือ การนำขยะเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ โดยที่งานประดิษฐ์ที่เราทำสามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งบ้านได้ เป็นของใช้ในบ้านได้  ซึ่งเปเปอร์มาเชย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้


            ดังนั้น ดิฉันจึงจัดทำตุ๊กตายูนิคอร์นเก็บของจากกระดาษและเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 


 


นางสาว สุวรรณา ตะเภาทอง เลขที่32 ม.4/5

นาวสาว วรรณมณี  โอสถานนท์   ชั้น ม.4/5   เลขที่ 18


ที่มาและความสำคัญ


     เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมลพิษต่างๆมากมาย ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราและโลกของเราปัญหาส่วนมากจะมาจากขยะที่เราทิ้ง โดยไม่คำนึงถึงว่าบางสิ่งบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินใหม่ที่จะซื้อสิ่งนั้น และยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราด้วย


     ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ของใช้ “Red Dog”จากวัสดุเหลือใช้โดยประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สิ่งของที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย


โครงสร้างชิ้นงาน 


 


ชิ้นงานที่เสร็จแล้ว


 


   น.ส.  ปวีณ์ศยา  ยัคลา     ม.4/5 เลขที่ 17
แนวคิดที่มาและความสำคัญ
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมลพิษต่างๆมากมาย ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราและโลกของเราปัญหาส่วนมากจะมาจากขยะที่เราทิ้ง โดยไม่คำนึงถึงว่าบางสิ่งบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินใหม่ที่จะซื้อสิ่งนั้น และยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราด้วย
     ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ของใช้ “Faces Useful”จากวัสดุเหลือใช้โดยประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สิ่งของที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
 ตัวโครงหมวก
ตัวโครงใบหน้า
รูปสำเร็จ

 

น.ส.  ปวีณ์ศยา   ยัคลา   ม.4/5   เลขที่17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์