ส่งงานครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/6โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

.

ชื่อผลงาน "หมูน้อยยิ้มสู้"

      แนวคิด

ปัจจุบันเราต้องประสบกับภาวะโลกร้อนกันมาก ขยะ กระดาษก็เป็นสาเหตูหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน เราจึงคิดแนวทางต่างๆเพื่อลดโลกร้อน ตุ๊กตาเปเป่อร์มาเช่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน โดยการนำกระดาษที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ ประกอบเป็นตัวตุ๊กตาเปเป่อร์มาเช่ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และความสวยงาม

นางสาว จริยา เจนการ ชั้น ม.4/6  เลขที่30

ชื่อผลงาน "บ๊อก บ๊อก บ๊อก"

     แนวคิด

ประโยชน์ในการทำเปเป่อร์ครั้งนี้คือ การนำเอาเศษกระดาษที่เหลือใช้ หรือใช้แค่หน้าเดียว มาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยการนำเอามาทำตุ๊กตาเปเป่อร์มาเช่ ตุ๊กตาเปเป่อมาเช่นั้น ไม่ใช่จะตั้งโชว์เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ที่ใส่ของ กระปุกออมสิน เป็นต้น และตุ๊กตาเปเป่อร์ยังสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

นางสาว เดือนนภา  นิระทัย ชั้น ม.4/6  เลขที่28

ชื่อผลงาน "กล่องหมีน้อยมหัศจรรย์"

แนวคิด

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อนเพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเป่อร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ และยังเป็นงานที่สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ การทำเปเปอร์มาเช่ถือเป็นวิธีลดโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง

   

นางสาว จิตรสิณี หอมชิต ชั้น ม.4/6  เลขที่29

แนวคิด

     เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อน และปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และยังย่อยสลายยากอีก การทำเปเปอร์มาเช่ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปัญหาเหล่านี้ได้ และยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย 

      

น.ส.ประภาพร วัยเจริญ ม.4/6 เลขที่38

 

ชื่อผลงาน  แสงนำทาง

 

ที่มาและความสำคัญ

       การนำกระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาสร้างสรรค์การเป็นผลงานทางศิลปะ นับเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเพิ่มมูลคาให้กับวัสดุที่เหลือใช้ สร้างรายได้เสริม พร้อมๆกับช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน เราเริ่มหันมาใส่ใจกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกันดีกว่า

 

                       

 นางสาว ชนิตา   กัลยา  เลขที่35 ม.4/6

ที่มาและความสำคัญ

เกิดจากการที่ประเทศเรานั้นมีขยะและสิ่งของเหลือใช้มากและสามารถนำมาประดิษฐิ์เป็นสิ่งของเหลือใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐิ์สิ่งของเหลือใช้มาใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยไม่สินเปลืองทรัพยากร

โครงสร้าง


 

ชิ้นงานสำเร็จ

ชื่อ นางสาว มนต์นภา สุขสีดา ม.4/6 เลขที่ 40 

นางสาวชุติกาญจน์ ลิตป้อง ม.4/6 เลขที่ 33

ที่มาและความสำคัญ


      เนื่องจากปัญหาสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาต่างๆ เกิดภาวะโลกร้อน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช่กระดาษโดยสิ้นเปลือก ทางผู้จัดทำจึงอยากช่วยแก้ปัญหา จึงคิดค้นจัดทำเปเปอร์มาเช่ การทำเปเปอร์มาเช่ มีประโยชน์หลายด้านช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

โครงสร้าง

 

ภาพเสร็จสมบูรณ์

 

ชื่องานประดิษฐ์  สี่เหลี่ยม หรรษา

ที่มาและความสำคัญ

      เนื่องจากปัจุบัน มีคนทิ้งขยะกันมากขึ้น มีทั้งขวดพลาสติกและกล่องกระดาษ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถเอามาทำเป็นของใช้หรือเป็นของตกแต่งในบ้านได้ และยังสาามรถประหยัดในการซื้อของตกแต่งบ้าน โดยการทำเปเปอร์มาเช่นี้ก็สามารถเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณขยะไปอีกทางหนึ่งด้วย

       

นางสาว จุฑารัตน์  เหิกขุนทด เลขที่ 34 ม.4/6

รูปภาพของ MilkAmornrat

                  ชื่องานประดิษฐ์ Funny The World

ที่มาและความสำคัญ

     ในปัจจุบันนี้ มีภาวะขยะบนโลกซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช่ที่คนไม่ต้องการใช้ ในแต่ละวันมีขยะจำนวนมากเพราะแต่ละคนช่วยกันสร้างขยะขึ้นมามากกว่าวันละ1กิโลกรัม ขยะจึงกลายเป็นสำคัญระดับโลก

     ดังนั้นเราจึงจะต้องศึกษาและประดิษฐ์คิดค้นวิธีการนำขยะหรือสิ่งของที่เหลือใช้มารีไซเคิล (Recycle)ให้เกิดประโยชน์โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูปเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นของที่ใช้งานได้หรือเปเปอร์มาเช่

                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว อมรรัตน์  พ่วงแพ ม. 4/6  เลขที่ 37 

นางสาว ปรกฟ้า ลิ้มเจริญ เลขที่ 40 ชั้น ม.4/3


เปเปอร์มาเช่


ชื่อชิ้นงาน:ออมสินหมีพู


แนวคิด


    เนื่องจากการนำเอาเศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตันเหตุของภาวะโลกร้อนและทำให้โลกไม่น่าอยู่ เช่น ขวดพลาสติก กล่องและสิ่งเหลือใช้อื่นๆจึงได้นำเอาสิ่งที่คิดไปทดลองทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โลกและรวมถึงตัวเรา สามารถสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ รายได้เสริม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


          

นางสาว  นฤมล  วงศกำภู  เลขที่  27  ม.4/3


เปเปอร์มาเช่


ชื่อผลงาน:Dino Orange


แนวคิด


   เพื่อนำวัสดุเหลือใช้เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ แกนกระดาษ ทิชชู่ กล่อง และขวดนมเปรี้ยว หรือของอื่นๆ มาประดิษฐ์ให้สิ่งของที่เหลือใช้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นและใช้การได้จริงโดยสามารถทำได้เองและยังเป็นการลดปริมาณขยะและปัญหาภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้ววย


                          

นางสาว กชกร  ศรีสุริยประทีป เลขที่ 30 ชั้น ม.4/3


เปเปอร์มาช่


ชื่อชิ้นงาน  ตุ๊กตาแอ๊บแบ๊ว


แนวคิด


  การนำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำพลาสติก และวัสดุอื่นๆ นำมาประดิษฐ์เพื่อให้งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มีประโยชน์มากที่สุด เพราะปัจจุบันจำนวนของขยะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ


                                                

นางสาว รพีพร  จูมชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 29

ชื่อผลงาน: สุดฝีมือ

แนวคิด

เนื่องจากเรามีของใช้หรือสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์แล้วจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นอีกครั้ง งานเปเปอรืมาเช่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาง่ายใช้งบประมาณน้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องที่หรือในสิ่งแวดล้อม จากกระดาษที่ใช้แล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

          

จัดทำโดย


นางสาวนฤมล งามพร้อม


เลขที่ 39 ม.4/3


"หมูน้อยคิบุ คิบ"


แนวคิด


          เนื่องจากปัญหาขยะที่เป็นกระดาษเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งกระดาษมีวัตถุดิบหลักมาจากต้นยูคาลิบ ที่ต้องโค่นป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาปลูกต้นยูคาลิบเพื่อให้ทันกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีคนที่หันมาปลูกต้นยูคาลิบกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการตัดต้นไม้ในป่าจะทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัด ร่อยหรอ อีกทั้งยังมีปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำเกิดปัญหาขยะล้นเมืองอีกตามมา ทางผู้วิจัยจำเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ ซึ่งวัตถุดิบหลักทำมาจากกระดาษและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 


   


 


 

นาย  กิตติพศ   โสมเมาร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 11

ชื่อผลงาน : โทนี โทนี ช็อปเปอร์

แนวคิด

 

—เนื่องจากปัจจุบันในประเทศของเรานั้นมีการนำของที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งซึ่งถ้าเรานำของเหล่านั้นไปทิ้งโดยไม่คิดว่ามันสามารถนำไปใช้ประดิษฐ์ชิ้นงานอื่นๆได้อีกหรือไม่และถ้าสามารถนำไปประดิษฐ์ชิ้นงานให้ดูดีมีราคาเราจะหารายได้จากของเหลือใช้ได้อีกด้วยและถ้าเรานำมันไปทิ้งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณขยะให้กับประเทศของเราอีกด้วยแล้วถ้านำกับมาใช้ได้เราก็จะช่วยลดขยะภายในประเทศอีกด้วย

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์