ส่งงานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/7โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ(บูรณาการ)

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

 

นาย  ตะวัน   เหลานาคำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 1

ชื่อผลงาน : แมวใส่ของ

 

แนวคิด

เนื่องจากในปัจจุบันได้ปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้มีการประดิษฐ์ เปเปอร์มาเช่ หรือประติมากรรมกระดาษอัดคือการนำกระดาษและสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นางสาวณัชชา  บุญฉุน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 25 

ชื่อผลงาน : ยีราฟ

แนวคิด

เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากปัญหาขยะที่ล้นโลกที่เหลือใช้อยู่จำนวนมาก

และขยะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือกระดาษที่เหลือใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

ซึงสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่ได้ใช้เป็นของใช้ได้

หรือจะตั้งโชว์สวยๆก็ได้และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ถ้าผู้ที่มีความสามารถในงานฝีมือ ที่ประดิษฐ์เปเปอร์สวยก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

CoolCoolCoolCoolCool

 

 

 

นายธีรวฒน์  วรรณศิริ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 6

ชื่อผลงาน : เหมียวน้อยไรโนจัง

แนวคิด

เนื่องจากในปัจจุบัน เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

และยังทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ขยะเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน

และย่อยสลายนานมาก ผู้คนจึงนิยมกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ่งเป็นผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน

หรือเป็นมลพิษตามมาอีกด้วย หากเรานำขยะเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่ให้ประโยชน์

ให้ความสวยงามตามที่ต้องการ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่มากขึ้น ได้ของที่ถูกใจ ประหยัดค่าใช้จ่าย

และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นางสาว กรกมล พุฒศิริ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 42

ชื่อผลงาน : กล่องใส่เอกสาร

แนวคิดในการประดิษฐ์

 

       ปัจจุบันมีเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นประโยชน์อยู่มาก ซึ่งสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง จึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ซึ่งใช้วัสดุเหลือใช้คือ กล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่เอกสารและใส่สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยและจัดของให้เป็นระเบียบอีกด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์