ส่งงานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/7โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ(บูรณาการ)

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

นางสาว  ปฏิมา    ส่องแสงจันทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 15

ชื่อผลงาน : ก็หมวยนี่คะ

แนวคิด

ในปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมา เช่น ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาาวะโลกร้อน จากการที่มนุษย์ผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการเหลือใช้ของวัสดุนั้นๆ ทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะตามมา

  

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นางสาว  อรจิรา    มณฑศก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 36

ชื่อผลงาน : ออมสินน้อย

แนวคิด

การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในงานประดิษฐ์  เป็นการช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใหม่ที่สามารถใช้งานได้ และบ้านของพวกเรา มีวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก พวกเราจึงนำใช้มาประดิษฐ์เป็นหมูน้อยออมสินเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปวัสดุเหลือ

 

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

นาย  สุรวุฒิ    สิงห์ดา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 2

ชื่อผลงาน : ลิงบนเกาะ

แนวคิด

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้และยังเป็นงานที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้การทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน

 

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

 

นางสาว  อาทิตยา    บัวเกตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 23

ชื่อผลงาน : ยอดนักสะสม

แนวคิด

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้และยังเป็นงานที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้การทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

นางสาวชนากานต์ สยามนิกร เลขที่ 22 ม.4/2

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

การจัดทำเปเปอร์มาเช่นั้นสิ่งสำคัญคือการช่วยลดขยะให้ได้มากที่สุด และช่วยลดโลกร้อนทางผู้จัดทำจึงได้เกิดความคิดที่จะประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้จึงจำเป็นจะต้องหาวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นโครงสร้างและประดิษฐ์ออกมาให้เป็นรูปร่าง ทางผู้จัดทำจึงได้จัดเตรียมสิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านให้ได้มากที่สุด ที่จะสามารถนำมาทำเป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ได้ และได้จัดนำสิ่งของที่หามานั้นไปประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ที่สามารถใส่สิ่งของชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ 

  

ชื่อ น.ส จุฑาทิพย์ กิจดี

ชั้น ม4/2 เลขที่ 24

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ณ ปัจจุบันนี้สังคมก็ให้ความสนใจเรื่องของการลดโลกร้อนเป็นจำนวนมาก  โดยมีการณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นเรื่องการใช้กระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมากและเมื่อทุกคนใช้กระดาษแล้วก็จะทิ้งไปโดยไม่ได้มีการนำกับมาใช้ใหม่จึงทำให้กระดาษถูกทิ้งโดยไร้ค่าเป็นจำนวนมากกระดาษที่ถูกทิ้งไปนี้ก็เท่ากับการเสียต้นไม้ไปจำนวนมากจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนอย่างปัจจุบัน

จากที่มาและความสำคัญจึงทำให้ทุกคนทราบแล้วว่าควรที่จะดูแลโลกอย่างไร จึงทำให้ดิฉันคิดที่จะประดิษฐ์ผลงานที่ทำจากเศษกระดาษและกล่องกระดาษที่เหลือใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อน

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่


ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

ชื่อ น.ส จุฑาทิพย์ กิจดี

ชั้น ม4/2 เลขที่ 24

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ณ ปัจจุบันนี้สังคมก็ให้ความสนใจเรื่องของการลดโลกร้อนเป็นจำนวนมาก  โดยมีการณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นเรื่องการใช้กระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมากและเมื่อทุกคนใช้กระดาษแล้วก็จะทิ้งไปโดยไม่ได้มีการนำกับมาใช้ใหม่จึงทำให้กระดาษถูกทิ้งโดยไร้ค่าเป็นจำนวนมากกระดาษที่ถูกทิ้งไปนี้ก็เท่ากับการเสียต้นไม้ไปจำนวนมากจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนอย่างปัจจุบัน

จากที่มาและความสำคัญจึงทำให้ทุกคนทราบแล้วว่าควรที่จะดูแลโลกอย่างไร จึงทำให้ดิฉันคิดที่จะประดิษฐ์ผลงานที่ทำจากเศษกระดาษและกล่องกระดาษที่เหลือใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อน

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่


ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
* ปัจจุบันประชากรมนุษย์มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการ
–ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตหรือปัจจัย 4 มีมากขึ้น คือ 1)ที่อยู่อาศัย 2)อาหาร
–3)ยารักษาโรค 4)เครื่องนุ่งห่ม ทำให้ต้องทำลายพื้นที่ของธรรมชาติ เพื่อสนองความ
–ต้องการที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์ และเมื่อมีปริมาณปัจจัย 4 เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต
–กลับเกิดสิ่งของที่เหลือใช้เช่น กล่องยารักษาโรค กล่องใส่อาหาร เศษไม้ กระดาษ
–ถุงพลาสติก และวัสดุอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อไม่มีประโยชน์ใดๆวัสดุเหล่านี้จึงกลายเป็นขยะ 
* ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำวัสดุเหลือใช้นั้น
กลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycle จึงมีแนวคิดทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเป็นการนำเอากระดาษเหลือใช้มาผสมกาวและทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการเป็นเศษวัสดุเหลือใช้

  

 
นางสาวภัสสร จิตอาษา เลขที่ 33 ม.4/2
 

นางสาว  ชลธิชา    ใชโยค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 26

ชื่อผลงาน : ออมสินหมีน้อยตาดำ

แนวคิด

เนื่องจากเปเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูกคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุด เพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและเมื่อเราทำเปเปอร์มาเช่สำเร็จแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายและเป็นชิ้นงานที่ลงทุนน้อย

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

นางสาว  ปรีดาวรรณ    นพเทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 28

ชื่อผลงาน : Bus

แนวคิด

เนื่องจากเปเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูกคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุด เพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและเมื่อเราทำเปเปอร์มาเช่สำเร็จแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายและเป็นชิ้นงานทิ่ลงทุนน้อย

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

นางสาว  กัลยากร   ไพรสาลี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 17

ชื่อผลงาน : กระปุกออมสินsnoman

แนวคิด

เนื่องจากเปเปอร์มาเช่ เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูกคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุด เพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและเมื่อเราทำเปเปอร์มาเช่สำเร็จแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายและเป็นชิ้นงานที่ลงทุนน้อย

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้


ชื่อชิ้นงาน


Chopper


จัดทำโดย


น.ส.พิชชาพร   พินิตย์อัทธยา


ชั้นม.4/2  เลขที่  32


 


แนวคิดและความสำคัญ         เนื่องจากโมเดลตัวจริงของการ์ตูนเรื่องนี้มีราคาแพง และเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนมีการจัดสอนวิชานี้ขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะทำโมเดลตัวนี้อย่างจริงจัง และผลงานที่ออกมาคือโมเดลตัวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้เป็นการลดขยะได้เป็นจำนวนมาก 


โครงร่าง


รูปภาพ 


  


  


เสร็จสมบูรณ์ 


รูปภาพ 


 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้


ชื่อชิ้นงาน


Chopper


จัดทำโดย


น.ส.พิชชาพร   พินิตย์อัทธยา


ชั้นม.4/2  เลขที่  32


 


แนวคิดและความสำคัญ         เนื่องจากโมเดลตัวจริงของการ์ตูนเรื่องนี้มีราคาแพง และเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนมีการจัดสอนวิชานี้ขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะทำโมเดลตัวนี้อย่างจริงจัง และผลงานที่ออกมาคือโมเดลตัวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้เป็นการลดขยะได้เป็นจำนวนมาก 


โครงร่าง


รูปภาพ 


  


  


เสร็จสมบูรณ์ 


รูปภาพ 


 

ชื่อชิ้นงานลูฟี่หมวกฟางเก็บของ

          แนวคิด        

           ปัจจุบันภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด การนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่แล้วยังมีอีกหลากหลายวิธีที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ปลูกต้นไม้และไม่ตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียนนำมาใช้ใหม่เพื่อประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่

    

ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว    

         

ภาพชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้ว

ชื่อนางสาวพีรดา โยธารักษ์  ชั้นม.4/2 เลขที่40

 

นางสาวฐาปนี  ถนอมบูรณ์


ชั้นม.4/2 เลขที่ 43


แก้วสารพัด


แนวคิด


        เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะส่วนมากมาจากขยะที่เราทิ้งกันโดยไม่คำนึงถึงว่าขยะบางสิ่งบางอย่างนำมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย


        ผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่จากวัสดุเหลือใช้ นำมาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์และประดิษฐ์ให้เกิดวัสดุชิ้นใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้


โครงสร้างสมบูรณ์ 

นาย อนาวิล สุดใจ


ชั้นม.4/2 เลขที่ 7


แนวคิด


TEDDY  BEAR


เนื่องจาก


ข้าพเจ้ามีเครื่องเขียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สะดวกในการเก็บรักษาและการนำไปใช้ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ของเพื่อใส่เครื่องเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเครื่องเขียนและสามารถเป็นของตกแต่งได้ในขณะเดียวกัน


โครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ 


 

นางสาวภาวิตา กรัตพงษ์  ม.4/2  เลขที่ 44


ตัวตลกแสนกล


แนวคิดในการประดิษฐ์


  เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่ถ้าเราสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ใช้เองก็จะช่วยลดปัญหาขยะไปอีกทางหนึ่ง


   ดังนั้นผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ตุ๊กตาตัวตลกแสนกลขึ้นมาจากเศษวัสดุเหลือใช้สำหรับเป็นสิ่งของใช้ประโยชน์ได้และเป็นของตกแต่งได้โดยประดิษฐ์คิดค้นด้วยตัวเองเพื่อได้ใช้งานจึงเกิดความภาคภูมิใจเพราะได้ประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


โครงสร้างเสร็จสมบูรณ์


นายเนติพงษ์ ถาวร ม.4/2 เลขที่ 13


เต่าทองสตรอว์เบอร์รี่


แนวทางในการประดิษฐ์


เพื่อต้องการช่วยลดปริมาณขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน


เพื่อใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยเลือกจากแมลงที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป


โครงสร้าง 

 

ชื่อ นาย อภิวัชร อุ่นนาวงค์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 5

ชื่อผลงาน บ๊อก บ๊อก

แนวคิด

ปัจจุบันของเราได้มีเศษกระดาษเหลือใช้เป็นจำนวนมาก จึงนำกระดาษส่วนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ชื่อ นาย อภิวัชร อุ่นนาวงค์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 5 ชื่อผลงาน บ๊อก บ๊อก แนวคิด ปัจจุบันของเราได้มีเศษกระดาษเหลือใช้เป็นจำนวนมาก จึงนำกระดาษส่วนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

702090_651325624912161_629623291_n.jpg

ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว 

 

962993_651325671578823_1319418521_n.jpg

 ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

นาย  ทนากรณ์     ปิยะนาคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 3

ชื่อผลงาน : cat cosplay tiger

แนวคิด

ในปัจจุบันมีขยะต่างๆมากมายจึงต้องหาวิธีจัดการกับขยะจึงนำมาใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุด

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นางสาว  สุนันท์   ม่วงขาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 19

ชื่อผลงาน : กระเป๋าเปเปอร์มาเช

แนวคิด

1.ได้ใช้เวลาว่างใช้เกิดประโยชน์

2.ใช้ความคิดสร้างสรรค์

3.สามารถสร้างรายได้

4.ทำสิ่งของที่แปลกใหม่

5.สามารถพกพาไปด้วยได้

6.สิ่งของใช้งานได้จริง

7.สามารถประกอบอาชีพได้

8.ได้ใช้วัสดุที่หลากหลาย

9.ได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

10.สามารถช่วยลดโลกร้อนได้

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

 

ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

น.ส วิลดา รัตนะวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  เลขที่ 29

ชื่อชิ้นงาน:โดเรมอนยิ้มแฉ่ง

แนวคิด

ปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจากการที่ีมนุษย์ผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆของตนเอง  เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการเหลือใช้ของวัสดุนั้นๆทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะตามมา สิ่งของเหลือใช้นั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆก็สามารถนำมารีไซเคิลได้เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

ภาพโครงสร้างวัสดุที่ประกอบแล้ว

Picture1_0.jpg

ภาพเสร็จสมบูรณ์

Picture2_0.jpg

จัดทำโดย

นางสาวภัทรวดี  สุวรรณ  ม.4/2  เลขที่39
ชื่อผลงาน พี่หมีสารพัดอย่าง
 
แนวคิดและที่มา

    ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้สิ่งของต่างๆที่สิ้นเปลือง และไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้มีการใช้ของวัสดุเหลือใช้ในการมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าช่วยให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้

 

ภาพโครงสร้าง

 ภาพเสร็จสมบูรณ์

 

 


จัดทำโดย


นางสาวปณิตา  นันทวิสิทธิ์  ม.4/2 เลขที่ 38

ชื่อผลงาน โพโรโระ

 


แนวคิดและที่มา 


    เกิดจากการที่ประเทศเรานั้นมีขยะและสิ่งของเหลือใช้มากและสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเหลือใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ มาใช้สอยในชีวิตประจำวัน และใช้ตกแต่งให้สวยงาม


               ภาพโครงสร้าง


          


ภาพเสร็จสมบูรณ์ 


 

จัดทำโดย

นายธีระวัฒน์      เฉลิมญาติ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 12

ชื่อชิ้นงาน โดโมะคาบอย 

แนวคิด

 เนื่องจากทุกวันนี้มีขยะที่เป็นกระดาษมากมาย และไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ผมจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์ขึ้น ซึ้งเป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย โดยใช้เทคนิคง่ายๆ และวัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว หรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายสำหรับปิดชั้นนอกสุด เพื่อเตรียมการลงสี ต่างๆที่เราต้องการซึ้งสามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและเมื่อเราทำเปเปอร์มาเช่สำเร็จแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นชิ้นงานที่ลงทุนน้อย และยังสามารถสร้างรายได้อีกด้วย 

ภาพโครงสร้างวัสดุที่ประกอบแล้ว

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

 

ชื่อ น.ส ศศิวิมล  ประเสริฐผล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที  35

ชื่อชิ้นงาน: กระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่

แนวคิด

ปัจจุบัน สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีการรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า กระดาษเป็นวัสดุที่ีถูกใช้เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่าตามมาด้วย  เปเปอร์มาเช่ คือ การนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกาวแล้วปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ ถือเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้านได้ด้วย

 

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

 

Picture1.jpg

 

Picture2.jpg

 

Picture3.jpg

 

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

 

Picture4.jpg

 

จัดทำโดย

นายอภิสิทธิ์ จิตจำรัสรัตน์ ขั้น ม.4/2 เลขที่ 8

ชื่อผลงาน -- แพนกวินใส่ของ

 

 แนวคิด

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน ได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก และไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวของเราเลยเป็นผลสืบเนื่องมาจากมนุษย์เราได้ใช้และทำลายทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ละเลยและไม่ใส่ใจที่จะช่วยกันดูแลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ฉะนั้นเราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกของเราโดยนำสิ่งที่ไม่มีค่า หรือหมดประโยชน์แล้วมาประดิษฐ์เป็น เปเปอร์มาเช่

1369477555337.jpg

 ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว

1010101010101.jpg

 

 ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

นางสาว วราภรณ์  ทิพวัน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  เลขที่ 16


ชื่อชิ้นงาน : ยีราฟออมสิน


แนวคิด


           ปัจจุบันโลกของเราประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุมาจากขยะที่มีมากเกินไป ดิฉันได้เห็นถึงคุณค่าของขยะเหล่านี้ที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อยู่ จึงนำมาทำเป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ที่สามารถลดปัญหาขยะและยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมาอีกด้วย


ภาพโครงสร้างวัสดุที่ประกอบแล้ว


                                                           


 


 


ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ


     


 


 


 


 


 

นางสาววราลี  พัวโสภิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 34

ชื่อผลงาน : กล่องสารพัดประโยชน์

แนวคิด

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษกันเป็นจำนนมาก จนทำให้มีปริมาณกระดาษที่มากเกินไป

จึงเกิดแนวคิดในการที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้

การใช้วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เป็นการลดมลพิษทางด้านอากาศที่เกิดจากการเผาและเป็นการลดปริมาณขยะ 

ที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังนำไปใช้ประดอบอาชีพได้อีกด้วย

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่


ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

นางสาววราลี  พัวโสภิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เลขที่ 34

ชื่อผลงาน : กล่องสารพัดประโยชน์

แนวคิด

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษกันเป็นจำนนมาก จนทำให้มีปริมาณกระดาษที่มากเกินไป

จึงเกิดแนวคิดในการที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้

การใช้วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เป็นการลดมลพิษทางด้านอากาศที่เกิดจากการเผาและเป็นการลดปริมาณขยะ 

ที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังนำไปใช้ประดอบอาชีพได้อีกด้วย

ภาพโครงสร้างของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่


ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์