กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 4

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

้้ำำ

ด.ช.รวิพล สิทธิพล ม.1/4 เลขที่5

1.รู้วิธีเเก้สมการ

2.สอนวิธีเเทนค่า

3.รู้จักที่มาของตัวเเปร

4.รู้จักต้นกำเนิดคณิตศาสตร์

5.รู้กฏต่างๆของคณิตสาสตร์

รูปภาพของ rsm53823

ด.ช.พัฒนวิทย์  หมั่นการ  ชั้นม.1/4  เลขที่ 30

หนังสือวารสาร moremove เล่มที่ 56

ความรู้ที่ได้รับ

1.ได้รุ็เรื่องราวเกี่ยวกับ เอเลี่ยน

2.ได้ศึกษาหลักฐานต่างๆ ของมนุษย์ต่างดาว

3.เข้าใจความหมายโดยลึกของคำว่า เอเลี่ยน

4.ได้รู้ว่าเอเลี่ยนมีอิทธพลต่อความเชื่อของมนุษย์

5.ทำให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆ ที่เล่าขานกันว่าจริงหรือไม่

 

IMG_20130731_151440.jpgIMG_20130731_151906.jpgIMG_20130731_151743.jpg

IMG_20130731_151502.jpg

ความรู้ที่ได้รับ

1.อาณาจักรโบราณของเม็กซิโก

2.ศิลปะของเม็กซิโก

3.ทรัฑยากรของเม็กซิโก

รูปภาพของ rsm53799

เด็กชาย ภคพงศ์  พัฒนากุล  เลขที่ 6  ชั้น ม.1/4

ความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน

1.ได้รู้ต้นกำเนิดของบาสเก็ตบอล

2.ได้รู้ประวััติบาสเก็ตบอลในไทย

3.ได้รู้สัญลักษณ์ของกรรมการในกีฬาบาสเก็ตบอล

4.ได้รู้เวลาที่ใช้เเข่ง

5.ได้รู้เทคนิคในการเล่นบาสเก็ตบอล

รูปภาพของ rsm53803

 


 


 


 


 


 


 


 
 


ด.ช.ธนภัทร  สินสร้างบุญ ม.1/4 เลขที่ 10


ความรู้ที่ได้จากหนังสือ"หรรษา 5 เกาะ"


1.รู้จักเกาะที่สำคัญของไทย


2.รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะนั้นๆ


3.รู้จักแหล่งที่พักมากมาย


 

https://m.facebook.com/tinnakorn.orchaiyapoom?v=photos&psm=default&album=a.401028740009095.1073741833.100003059175424&__user=100003059175424

ด.ช.ตฤณกร อ้อชัยภูมิ ชั้นม.1/4 เลขที่22

1.ได้รู้ปัจจัยการเผาไหม้

2.ได้รู้ประวัติผู้ค้นพบ

3.ได้รู้การทดลอง

4.ได้รู้ประวัติการค้นพบ

5.ได้รู้เกี่ยวกับอากาศ

รูปภาพของ 1309902816121

   

 

    

                            

ด.ช.พุฒิรัตน์ แพชนะ ม.1/4 เลขที่ 21 

ความรู้ที่ได้รับ

1.ได้รูจักนัวิทยาศาสาตร์ที่เปลี่ยนโลก

2.ได้รูวิวัฒนาการของแมลงสาบ

3.ได้รู้สิ่งไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นเรืองจริง

4.ได้รู้สิ่งที่เกิดในอดีตว่าดีหรือร้าย

5.ได้รูกับสิ่งแปลกใหม่

 

       

ด.ช.กชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ 20 1/4 53813

ได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร

  

ด.ช.ทวีรัช อินทรกำแหง ม.๑/๔ เลขที่ ๑
สาระสำคัญจาก หนังสือ 118 ธาตุเคมี โดย Katsuhiro Saito
๑.พื้นฐานทางเคมีที่ต้องรู้ ได้แก่ ตารางธาตุ
๒.นักวิทยาศาสตร์มีความพยายามในการค้นพบธาตุ
๓.คุณสมบัติของแต่ละธาตุที่สำคัญ
๔.ควรรู้จักและจำได้ ในธาตุ ๒๐ ธาตุแรก
๕.ต้องแบ่งกลุ่มธาตุได้

 

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ม.1/4 เลขที่ 16

หนังสือเรื่่อง ถ้าโลกนี้ไม่มีส้วมจะเป็นอย่างไร

เขียนโดย Lee Kyeong Seon

         

    

สาระสำคัญที่ได้จากหนังสือ

1.รู้จักนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบแรงดึงดูดของโลก

2.การตั้งสมมติฐานว่าในอนาคตถ้าไม่มีสี่งเหล่านี้เราควรทำอย่างไรและหาสิ่งใดมาทดแทน

3.รู้จักแพทย์คนแรกที่นำเอาหลักวิชาแพทย์สมัยใหม่เข้ามาในไทย คือ คุณหมอ รัดเลย์

4.รู้จักการนำเกลือมาแช่ศพ ในประเทศอียิปโบราณ

5.รู้จักการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกมาใช้ให้คุ้มค่าก่อนที่จะหมดไป

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล เลขที่7

1.ได้รู้ลำดับเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2

2.ได้รู้การแบ่งฝ่ายในสงครามครามโลกครั้งที่2

3.ได้รู้ความโหดร้ายของสงคราม

4.ได้รู้ความลำบากของคนในสงคราม

5.ได้รู้ว่าในสงครามโลกครั้งที่2มีการกินเนื้อมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์