กิจกรรมอ่านหนังสือ ม. 1/4 เล่มที่ 3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

ด.ช.รวิพล สิทธิพล ม.1/4 เลขที่5

1.รู้สรีรต่างๆในร่างกาย

2.รู้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

3.รู้ระยะการเจริญเติบโตต่างๆของมนุษย์

4.รู้ต้นกำเนิดของสรีรวิทยา

5.รู้จักรสารอาหารที่มีผลต่ออวัยวะ 

IMG_20130718_211605.jpgIMG_20130718_211717.jpgIMG_20130718_211742.jpg

IMG_20130718_211804.jpg

ความรู้ที่ได้รับ

1.วัฒนธรรมทางอาหารของสวิตเซอร์แลนด์

2.ประวัตืของสวิตเซอร์แลนด์

3.การปกครองของสวิตเซอร์แลนด์

รูปภาพของ rsm53823

ของ ด.ช.พัฒนวิทย์  หมั่นการ  ชั้นม.1/4  เลขที่ 30

สาระสำคัญที่ได้รับจากหนังสือเรื่อง การ์ตูน มุนิน. ตอนพิเศษ Healthy Living with AIA

1.ทำให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

2.ให้เห็นความสำคัญของสุขภาพตนเองมากขึ้น

3.ไม่มีโรคภัยเข้ามาทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง

4.ส่งเสริมสุขภาพจิตให้เรามีความสุข

5.เมื่อนำไปปฏิบัติตาม จะทำให้เรามีสุขภาพดี

 

 

 

 

รูปภาพของ rsm53799

เด็กชายภคพงศ์  พัฒนากุล  เลขที่ 6 ชั้น ม.1/4

ความรู้ที่ได้รับ

1.ได้รู้วิธีการคูณด้วยนิ้วมือ (แม่ 9)

2.ได้รู้เกี่ยวกับเทคยิคการคูณเลข

3.ได้รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเลขฮินดูอาราบิก

4.ได่รู้ว่า ห.ร.ม. เเละ ค.ร.น. คืออะไร

5.ได้ฝึกทำโจทย์ท้ายเล่ม

รูปภาพของ rsm53803


ด.ช.ธนภัทร  สินสร้างบุญ ม1/4 เลขที่ 10


ความรู้ที่ได้จากหนังสือ"ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวอังกฤษ"


1.ได้รูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอังกฤษ


2.รู้วิธีและสถานที่ในการขอวีซ่า


3.รู้จักสถานที่สำคัญๆในอังกฤษ

https://m.facebook.com/tinnakorn.orchaiyapoom?v=photos&psm=default&album=a.400949486683687.1073741832.100003059175424&__user=100003059175424

ด.ช.ตฤณกร อ้อชัยภูมิ ชั้นม.1/4 เลขที่22

1.ได้รู้เกี่ยวกับความร้อน

2.ได้รู้ประวัติผู้ค้นพบ

3.ได้รู้การเปลี่ยนเเปลงความร้อน

4.ได้รู้การคายความร้อน

5.ได้รู้การพาความร้อน

 

รูปภาพของ 1309902816121

           

ด.ช.พุฒิรัตน์ แพชนะ ม.1/4 เลขที่ 21 

ความรู้ที่ได้รับ

1.ได้รูว่าสัตว์มี่วิวัฒนาการที่แปลกใหม่

2.ได้รู้ว่าสัตว์ตามธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยธรรมชาติและมนุษย์

3.ได้รูว่าสัตว์มีการเอาตัวรอดอย่างน่าทึ่ง

4.ได้รูว่าโลกของสัตว์ก็แปลกไม่แพ็พืช

5.ได้รูจักสัตว์ที่แปลกใหม่ขึ้น

                                           

ด.ช.กชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ ม.1/4 20  53813

ได้รู้จักประเทศอิตารี

ได้รูสถานที่ท่องเท่ียวอิตารี

 

สาระสำคัญ จาก หนังสือ แผนที่ดาว โดย ประยูร ร่มโพธิ์
๑.ได้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล
๒.ได้รู้จักดาวที่สำคัญ เช่น ดาวเหนือ
๓.ได้รู้จักกลุ่มดาวแต่ละฤดู
๔.ได้รู้จักและวิธีใช้แผนที่ดวงดาว
๕.ได้รู้ความเป็นมาของชื่อกลุ่มดาวจากเทพนิยายโบราณ

 ด.ช.ทวีรัช อินทรกำแหง ม.๑/๔ เลขที่ ๑

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ม.1/4 เลขที่ 16


ส่งงานหนังสือเรื่อง Book of Ideans


เขียนโดย ซง ยอง-ฮก และ ชินเจซึง


แปลโดย กิติกานต์ อิสระ


         


    


สาระสำคัญ


1.สร้างสิงประดิษฐ์ที่จะนำมาใช้ แก้ไขสถานการ์ณต่างๆ


2.สามารถนำสถานการ์ณต่างๆมาแกไขได้ ไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะมีการแก้ปัญหามากว่าหนึ่งขึ้นไป


3.ผมนำแนวคิดจากหนังสือมาแก้ไขในชีวิตประจำวันด้วยแง่มุมใหม่ๆ


4.ผมได้รูจักสารเคมีบางตัวมาประกอบกันทำให้เกิดประกายสีต่างๆ


5.เปลี่ยนจิตนาการ ให้เป็นความคิดที่ทรงคุณค่า

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล เลขที่7

1.ได้รู้จักรูปทรงเรขาคณิต

2.ได้รู้จักส่วนประกอบของวงกลม

3.ได้รู้จักวิธีหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมและวงกลม

4.ได้รู้จักค่าของπ

5.ได้รู้ว่าสามเหลี่ยม+สี่เหลี่ยม=ห้าเหลี่ยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์