กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

ด.ช.รวิพล สิทธิพล ม.1/4 เลขที่5

1.รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.รู้จัก tense ต่างๆ

3.รู้เเนวบทสนทนา

4.รู้จักการใช้ศัพท์อย่างถูกต้อง

5.สอนให้พูดศัพท์ภาษาอังกฤษ

IMG_20130625_202317.jpgIMG_20130625_202526.jpgIMG_20130625_202641.jpgIMG_20130625_202415.jpg

ความรู้ที่ได้รับ

1.ความเป็นมาของคณิตศาสตร์

2.ความเชื่อทางคณิตศาสตร์

3.วิวัฒนาการของตัวเลข

 

รูปภาพของ rsm53803


ด.ช.ธนภัทร  สินสร้างบุญ ม.1/4 เลขที่ 10


ความรู้ที่ได้จากหนังสือ"หัวหิน เที่ยวเพลิน นอนพริ้ว อิ่มพุง"


1.ได้รู้จักที่เที่ยว กิน พัก ช็อบ ที่หัวหิน


2.รู้จักการเลืองโรงแรม หรือ ที่พัก ง่ายๆ


 

รูปภาพของ rsm53823

ด.ช.พัฒนวิทย์ หมั่นการ ชั้นม.1/4 เลขที่ 30

ความรู้ที่ได้รับ

1.ควรซื้อสินค้าต่างๆ ที่ดีที่สุด

2.รู้ประโยชน์และโทษของสินค้า

3.รักษาสุขภาพได้

4.ประหยัดค่าใช้จ่าย

5.สามารถศึกษาสินค้าลดราคาว่าคุ้มค่ามากหรือน้อย

 

 

 

 

https://m.facebook.com/tinnakorn.orchaiyapoom?v=photos&psm=default&album=a.400948250017144.1073741831.100003059175424&__user=100003059175424

 

ด.ช.ตฤณกร อ้อชัยภูมิ ชั้นม.1/4 เลขที่22

1.ได้รู้เกี่ยวกับเเรง

2.ได้รู้ประวัติของเเรง

3.ได้รู้ประวัติของผู้ค้นพบ

 

รูปภาพของ 1309902816121

    

 

ด.ช.พุฒิรัตน์  แพชนะ ม.1/4 เลขที่ 21

ความรู้ที่ได้รับ 

1.ได้รูจักพืชที่ใช้ในการรักษาโรดมะเร็งได้

2.ได้รู้ข่าวต่างประเทศว่าสหรัฐถูกตัดงบประมาณ

3.ได้รู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ว่าไม่น่าจะใช่แต่ก็ใช่

4.ได้รูเกี่ยวกับความสำคัญของนักล่าต่างๆทางทรณีวิทยา

5.ได้รับรู้ว่าพืชและสัตว์ต่างก็มีอะไรที่น่าทึ่งอยู่เสมอ

                

ด.ช.กชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ ม.1/4 เลขที่ 20 เลขประจำตัวนักเรียน 53813

ได้รู้การวิเคราะวงจรไฟฟ้ากระเเสตรง

รูปภาพของ rsm53799

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน

1.ได้รู้ว่าใครค้นพบอะไร

2.ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราทำหน้าที่อะไร

3.ได้รู้ว่าในร่างกายเรามีอะไรบ้าง

4.ได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภท

5.ได้รู้ว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภท

 

ด.ช.ทวีรัช อินทรกำแหง ม.๑/๔ เลขที่๑
สาระสำคัญ จาก หนังสือ มะนาวต่างดุ๊ด และผองเพื่อนผู้น่าสงสัย โดย ศรา คิดส์
๑.สามารถนำนิทานตลกมาตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ได้
๒.ขั้วโลกไต้มีอุณหภูมิต่ำกว่าขั้วโลกเหนือ
๓.ปลามีหัวใจ ๓-๔ ห้อง
๔.คนไอคิวสูงกว่าปกติคือ ไอคิวมากกว่า ๑๑๐
๕.สมองซีกซ้ายมีอำนาจมากกว่าสมองซีกขวาในคนถนัดขวา

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์.1/4 เลขที่ 16 ขอส่งงานครับ


หนังสือ เล่ม 2 เรื่อง พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี


         


    


หนังสือ เรื่อง พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี


เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์


สาระสำคัญในการอ่าน


1.ทราบความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย


2.ประวัติการเกิดราชวงศ์จักรี


3.ความสำคัญระหว่างประเทศสมัยก่อน


4.วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละราชกาล เช่น เรื่อง รามเกียรติ ที่ผมเคยอ่านฉบับการ์ตูนซึ่งเข้าใจง่ายกว่าที่เป็นตัวหนังสือทั้งเล่ม


5.ผมนำเอาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ไปประกอบการเรียนได้ทั้งวิชาสังคม ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ได้ดีเยี่ยม


 

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล เลขที่7

1.ได้รู้เรื่องลำดับเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1

2.ได้รู้สภาพของทหารในสงคราม

3.ได้รู้จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1

4.ได้รู้จุดจบของสงครามโลกครั้งที่1

3.ได้รู้การแบ่งฝ่ายในสงครามโลกครั้งที่1

รูปภาพของ rsm53797

 

 

ชื่อ ด.ช.สิรภพ บุตรสมบัติ เลขที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ผมอ่านหนังสือเรื่อง สงครามโลกครั้งที่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ

1.ได้รูจักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 มากขึ้น

2.ได้ีรู้จับุคคลสำคัญของโลก

3.ได้รู้จักการกำเนิดลัทธิการปกครองแบบใหม่ เช่น การปกครองแบบลัทธิมากซ์-เลนนิน

4.ได้รูจักกลยุทะ์ต่าง๐ทางการทหาร

5.ได้รูจักยุทธโนปกรณ์ในการทำสงคราม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์