กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

ด.ช.รวิพล สิทธิพล ม.1/4 เลขที่5

1.รู้จักเศษส่วน

2.รู้วิธีบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

3.รู้วิธีนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

4.รู้วิธีนำมาประยุกต์ใช้

5.ใช้ทำโจทย์เเข่งขันได้

 

https://www.facebook.com/Kullapat.Kallpadee/media_set?set=a.500594256698917.1073741825.100002450402448&type=3

 

 

 ด.ช.กุลพัทธ์ กัลปดี เลขที่17 ม.1/4

ความรู้ที่ได้รับ

1.ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่2

2.ภาพความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนระหว่างเกิดสงคราม

3.ผลกระทบจากสงคราม

4.สงครามจบลงอย่างไร

 

IMG_20130731_151440.jpgIMG_20130731_151906.jpgIMG_20130731_151743.jpg

IMG_20130731_151502.jpgIMG_20130731_151831.jpg

ความรู้ที่ได้รับ

1.ประวัติประเทศแม็กซิโก

2.ศิลปะของแม็กซิโก

3.ที่ตั้งของแม็กซิโก

ด.ช.ชัยวัตร  กลั่นเรืองแสง ชั้นม.1/4 เลขที่ 3

รูปภาพของ rsm53818

ใหม่

                     

            

             

 

สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ

1.สร้างความสำเร็จจากถ้อยคำเล็กๆ

2.สร้างกำลังใจได้

3.ช่วยปลุกพลังในตัว

4.ช่วยทำให้คนเรามีความหวัง

5.ช่วยเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้

ด.ช.พิษณุกร หวังบรรจงกุล ม.1/4 เลขที่ 25

รูปภาพของ rsm53803


ด.ช.ธนภัทร  สินสร้างบุญ ม1/4 เลขที่ 10


ความรู้ที่ได้จากหนังสือ"พัทยา"


1.ได้รู้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพัทยา


2.รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ


3.สามารถไปเที่ยวง่ายๆได้โดยหนังสือเล่มนี้


4.รู้สถานที่ ช็อบ พัก ชิม


 

รูปภาพของ rsm53823

โดย ด.ช.พัฒนวิทย์ หมั่นการ ชั้นม.1/4 เลขที่ 30

ความรู้ที่ได้รับ

1.ทำให้รู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

2.มีความคิดริเริ่มที่จะลดความร้อน

3.ทำให้นำพลังงานมาประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ

4.รู้เรื่องการกำเนิดพลังงาน

5.ทำให้อนาคตมีพลังงานใช้ต่อไป

h.orchaiyapoom?v=photos&psm=default&album=a.400830373362265.1073741829.100003059175424&__user=100003059175424

ด.ช.ตฤณกร อ้อชัยภูมิ ชั้นม.1/4 เลขที่22

1.ได้รู้ระบบประสาท

2.สิ่งมีชีวิตจะมีปฎิกิริยาเมื่อถูกกระตุ้น 

 

รูปภาพของ 1309902816121

                   

                                  

 

 

                                   

         

 

 ด.ช.พุฒิรัตน์ แพชนะ  ม.1/4 เลขที่ 21 

ความรู้ที่ได้รับ 

1.ได้รู้ประวัติสตีปจอบส์ว่าเขาเก่งแค่ไหน

2.ได้รู้ว่าคนผิวขาวอาจเป็นโรค

3.ได้รูว่าทำไมเราถึงดื่มนำ้พุได้หรือไม่ได้

4.ได้รู้ว่าสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้

5.ได้รูจักโลกภายนอกว่าก้าวหน้าขึ้นเยอะ

 

 

 

   ด.ช.กชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ ม.1/4 เลขที่ 20 เลขประจำตัวนักเรียน 53813

ได้รู้จักมาตราวัดอุณหภูมิ

******

 

สาระสำคัญ จาก หนังสือ 20 สุดยอดความคิดและสิ่งประดิษฐ์ ที่พลิกประวัติศาสตร์โลก  โดย สุวิทย์ เจียรสุวรรณ์

๑.ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

๒.โลกพัฒนาเพราะความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์

๓.เราควรยกย่องนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ และพยายามสร้างสรรค์ตามอย่างพวกเขา

๔.การที่มีผู้ปกครองสนับสนุนในวัยเด็กทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้

๕.นักวิทยาศาสตร์ในอุดมคติ  “เอดิสัน”

ด.ช.ทวีรัช อินทรกำแหง ม.๑/๔ เลขที่ ๑

 

รูปภาพของ rsm53799

เด็กชาย ภคพงศ์  พัฒนากุล เลขที่ 6

ข้อคิดที่ได้

1.ไม่ควรฉลาดแกมโกง

2.ไม่ควรโลภมาก

3.ได้รู้จักยอดอัจฉริยะคนเก่งเเห่งกรุงศรีอยุธยา

 

ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล เลขที่7

1.ได้รู้จักcodeโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมส์มากขึ้น

2.ได้รู้จักวิธีสร้างเกมส์ง่ายๆด้วยโปรแกรมAdobe Flash

3.ได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้

4.ได้รู้ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

5.ได้รู้จักวิธีใช้codeโปรแกรม

 

รูปภาพของ rsm53797

ชื่อ ด.ช.สิรภพ บุตรสมบัติ เลขที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

อ่านหนังสือเรื่อง  FUTUER WAR & FIGHTING MACHINE สงครามอนาคต และนวัตกรรมทางการทหาร เล่ม 1

ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน

1.ได้รู้้จักประวัติความเป็นมาของยุทโธปกรณ์ในการทำสงคราม

2.ได้รู้จักอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในทุกด้านซึ่งสามารถนำมาใช้ในการป้องกันประเทศได้

3.ได้รู้จักส่วนต่างๆของกองทัพ

4.ได้รู้จักสนธิสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ

5.ได็รู้จักการน้ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด.ช.อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ ม.1/4 เลขที่ 16

หนังสืออ่านเล่มที่ 1 การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

    

          

    

สาระสำคัญในการอ่านหนังสือ การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

เขียนโดย Michel A. Dispezio

1. วีธ๊การต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อประกอบในการทำของเล่นต่างๆ

2. ขั้นตอนการทำงานของแบตเตอร์รี่ ที่มีทั้งบรรจุบวกและลบ

3. กำลังไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านและในการทดลองมีกำลังที่ต่างกัน

4. สารแต่ละอย่างที่นำไฟฟ้า

5. ตัวอย่างการทดลองไฟฟ้าแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์