กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่มต่อภาคเรียน

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่ม ของภาคเรียนที่ 1/2556  กำหนดให้นักเรียนไปอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ จำนวน 5 เล่ม แล้วให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน.  ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือเล่มที่นักเรียนอ่าน 1 ภาพ และรูปภาพประกอบในหนังสือหรือข้อความที่นักเรียนสนใจอีก 5 ภาพ  พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเล่มดังกล่าวอีก 5 ประโยคข้อความ
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4    เล่มที่ 1      เล่มที่ 2       เล่มที่ 3        เล่มที่ 4         เล่มที่ 5

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7    เล่มที่ 1      เล่มที่ 2       เล่มที่ 3       เล่มที่ 4          เล่มที่ 5

  ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดนักอ่าน ด.ช.ณัชนนท์ ดอกไม้กุล เลขที่7 ม.1/4 ที่ส่งงานการอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ ครบ  5 เล่ม
ครูมีรางวัลเล็กๆ เป็นของเล่นวิทย์ ที่ครูทดลองหยอดเงิน 200 เยน กดจากตู้ขายของอัตโนมัติที่มีวางอยู่ทั่วไปที่ญี่ปุ่น
ที่ครูไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษา 2556

 

BACK

ถิรพร ปานทอง สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ 1.ได้รู้ถึงประวัติดวามเป็นมาของชาติไทย 2.ได้รู้จักบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 3.ทำให้ได้รู้จักเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทย 4.ได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทย 5.ได้รู้จักธงชาติไทยในสมัยก่อน


รูปภาพของ ถิรพร ปานทอง

ด.ช.ถิรพร ปานทอง ม.1/4 เลขที่ 12


ถิรพร ปานทอง สิ่งที่ได้จากหนังสือ 1.ได้รู้ถึงระบบการขนส่งในไทย 2.ได้รู้ถึงระบบการรถไฟไทย 3.ได้รู้จักการทำงนของการรถไฟไทย 4.ได้รู้ถึงวิธีชีวิตของพนักงานรถไฟ 5.ได้รู้ถึงขั้นตอนการซ้อมบำรุงราง


รูปภาพของ ถิรพร ปานทอง

 


ถิรพร ปานทอง สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ 1.ได้รู้ประวัติบุคคลสำคัญ 2.ได้รู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม 3.ได้รู้จักบุคลสำคัญในสงคราม


รูปภาพของ ถิรพร ปานทอง

 


ถิรพร ปานทอง สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ 1.ได้รู้ถึงเหตุการณ์สำคัญในสงคราม 2.ได้รู้จักบุคลสำคัญในสงคราม 3.ได้รู้ถึงความยากลำบากในสงคราม 4. ได้รู้ถึงยุธภูมิสำคัญในสงคราม


รูปภาพของ ถิรพร ปานทอง

 


ถิรพร ปานทอง สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ 1.ได้รู้ว่าในชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่สิงีดีดี


รูปภาพของ ถิรพร ปานทอง

ขอบคุณคุณครูมากครับ

รูปภาพของ rsm53797

ชื่อ ด.ช.สิรภพ บุตรสมบัติ เลขที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

 

 

 

 

รูปภาพของ rsmniphon

-

รูปภาพของ rsmniphon

ตัวอย่าง การส่งงานการอ่านหนังสือ 5 เล่มต่อภาคเรียน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน.

ขื่อ นายนิพนธ์  สมัครค้า  ชั้น ม. 1/.....  เลขที่ ........สาระสำคัญที่ได้จากการอ่านหนังสือชื่อ Robotic Explorations แต่งโดย Fred G.Martin
1. วิธีการประกอบหุ่นยนต์ด้วยชิ้นส่วนของ Lego เพื่อไปใช้งานกับ Handy Board
2.การเลือกเซนเซอร์ มาใช้งานกับหุ่นยนต์ ตามภาะกิจโจทย์
3. การเลือกใช้และคำนวณหาอัตราทดของเฟือง เพื่อใช้งานกับมอเตอร์ให้หุ่นยนต์มีกำลังตามที่ต้องการ
4.ตัวอย่างคำสั่งภาษาซี ที่ใช้เขียนโปรแกรมกับ Handy Board
5.ตัวอย่าง การออกแบบสนาม และกติกา สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์