ใบงานเลขฐาน ชั้น ม.4/13

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียนสร้างblog เพื่อทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ แล้วแจ้งlink ของblog ที่ช่องแสดงความคิดเห็น

 

แบบฝึกหัด

1.(259)10 = (?)2               2.(654)10 = (?)2               3.(38)10 = (?)2

4.(A07)16 = (?)10 = (?)2     5.(951)16 = (?)10 = (?)2     6.(F1C)16 = (?)10 = (?)2

7.(1101101)2 =(?)16         8.(10011101)2 =(?)16         9.(11001001)2 =(?)16

  ข้อ 1-3 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง

  ข้อ 4-6 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง

  ข้อ 7-9 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง 

นายกิตติชาติ  มุ่งบุญ  ชั้นม. 4/13 เลขที่ 20

ขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/143118 

นายศุภากร     มะลิทอง    ม.4/13  เลขที่ 11

ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/143109 

นาย ธิบดี วงศ์สมิตกุล ม.4/13 เลขที่ 10

ได้ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142724

รูปภาพของ rsm53593

นายนิพิฐพนธ์  รูปเกลี้ยง ฃั้น ม.4/13 เลขที่ 24

ส่งงานไว้ ที่นี่ ครับ

นาย เมธัส ลึกอะหร่ำ

ม.4/13 เลขที่ 6

ส่งงานไว้ที่  http://www.thaigoodview.com/node/142512

นาย ศักรินทร์ ลำเพย 

ม.4/13 เลขที่ 9

 ส่งงานคับ http://www.thaigoodview.com/node/142509

รูปภาพของ rsm50033

นายณัฐธนินทร์  ปิดตานัง ชั้น ม.4/13 เลขที่ 4 ขอส่งงานไว้ที่ 
http://www.thaigoodview.com/node/142436 ครับ

นายจิรายุส ปพัฒน์เมธิน ม.4/13 เลขที่ 2Smile

http://www.thaigoodview.com/node/142431

นาย นฤดล   พรวนกระโทร เลขที่23 ชั้น ม.4/13 ขอส่งงานไว้ที่  http://www.thaigoodview.com/node/142419     

รูปภาพของ rsm53599

นาย สุรยุทธ ควบพิมาย เลขที่ 30 ชั้น 4/13 ขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142409 ครับ

นายสุรพงศ์  ศรีหากุล ชั้น ม.4/13 เลขที่ 29 ได้ส่งงานใบเลขฐานสิบไว้ที่นี่ครับ http://www.thaigoodview.com/node/142162

รูปภาพของ rsm50494

 นายกิตติภูมิ ลมุลพจน์ ม.4/13 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/142161

นาย นนภวิศ  อมะรักษ์ เลขที่ 16 
http://www.thaigoodview.com/node/142159

นายพีรัชชัย อินทะโส เลขที่ 8 ม.4/13 ได้ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142019

นายพลกฤต ไชยคำภา ม4/13  เลขที่1 
http://www.thaigoodview.com/node/142008

นายกัญจน์ นาคพันธุ์ ม.4/13 เลขที่ 19 ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/141811 ครับ

นายวัชรากร อุตรัตน์ เลขที่ 27 ม.4/13 ได้ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139335

http://www.thaigoodview.com/node/139323 ฐานันดร ฤทธิสนธิ์ เลขที่ 17 ครับCool

 นาย ศรัณ นิธิทรัพย์ เลขที่ 28  ม.4/13

ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139306

นายภัทรธร เครือณรงค์สันติ ส่งงานไว้ที่ 

http://www.thaigoodview.com/node/139175 

นาย ณัฐชนน  สอดโคกสูง ม 4/13 เลขที่ 3

ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/138190

นาย วรรณรบ ทองดียิ่ง  4/13 เลขที่ 26 ส่งงานเลขฐานที่

http://www.thaigoodview.com/node/138517

รูปภาพของ rsm53591

นายธีรภัทร  พรหมพันใจ  ม.4/13 เลขที่ 22

ส่งใบงานเลขฐานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/138207?q=node/138207  ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์