ใบงานเลขฐาน ชั้นม.4/12

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียนสร้างblog เพื่อทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ แล้วแจ้งlink ของblog ที่ช่องแสดงความคิดเห็น

 

แบบฝึกหัด

1.(259)10 = (?)2               2.(654)10 = (?)2               3.(38)10 = (?)2

4.(A07)16 = (?)10 = (?)2     5.(951)16 = (?)10 = (?)2     6.(F1C)16 = (?)10 = (?)2

7.(1101101)2 =(?)16         8.(10011101)2 =(?)16         9.(11001001)2 =(?)16

  ข้อ 1-3 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง

  ข้อ 4-6 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง

  ข้อ 7-9 ให้นักเรียนหาคำตอบ และเลือกแสดงวิธีทำเพียงข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่ง 

รูปภาพของ rsm50453

นาย พีรพิชญ์   เบ้าสาทร ม.4/12 เลขที่ 12

 http://www.thaigoodview.com/node/142666

รูปภาพของ rsm50438

นายภูรินท์ สถิโรภาส ม.4/12 เลขที่ 5 

ส่งงานไว้ที่:http://www.thaigoodview.com/node/139427ครับผม 

รูปภาพของ rsm53579

นายธนภัทร  จุฑาจันทร์  ม.4/12  เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/139268 

รูปภาพของ rsm50452

ใหม่

นายวิชยุตม์ วิศรุตเวศม์ ม.4/12 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/139102 

รูปภาพของ rsm50445

นายอนุชา  พรมด้วง ม.4/12 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/139024

รูปภาพของ rsm50467

นายบัญญวัต  ชอบใจ ม.4/12 เลขที่ 17

ใบงานเลขฐาน link http://www.thaigoodview.com/node/139023 

รูปภาพของ rsm50458

นาย ปฏิพล บูรณรัช ม.4/12 เลขที่ 13

 http://www.thaigoodview.com/node/139022

รูปภาพของ rsm53578

นาย วรวิชญ์  วัฒนาวงศ์เสถียร ม.4/12 เลขที่ 21 

http://www.thaigoodview.com/node/138726

รูปภาพของ zheza14

 นายศิริชัย  ศิริเจริญศรี  ม.4/12 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/138611 

 

รูปภาพของ rsm53577

นาย ภัคพล จงเจริญใจ ชั้น ม.4/12 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/138603

รูปภาพของ rsm50436

นายศุภกร จำปามูล ชั้น ม.4/12 เลขที่ 4

 http://www.thaigoodview.com/node/138535

รูปภาพของ rsm50473

นาย  นพวงศ์  ชื่นชม  ม.4/12  เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/138534?q=node/138534/edit

รูปภาพของ rsm50459

นายศุภโชค นลวชัย เลขที่14 ม.4/12

  http://www.thaigoodview.com/node/138533

รูปภาพของ rsm50465

นาย วิชรัตน์ ทองคลี่ ม.4/12 เลขที่ 16 

http://www.thaigoodview.com/node/138532

รูปภาพของ rsm50440

นายนิธิศ เพชรมนมะดัน ม.4/12 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/138531 

รูปภาพของ rsm50450

นายชินวงศ์ วงศ์สถิตพร เลขที่ 9 ชั้น ม. 4/12

http://www.thaigoodview.com/node/138530 

รูปภาพของ rsm50468

นายกมลพัฒน์   สมบัติ ม.4/12  เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/138529

รูปภาพของ rsm53580

นายชยุตพงศ์   ชุนประสาน เลขที่ 23    ชั้น.ม 4/12

งานเลขฐานhttp://www.thaigoodview.com/node/138524 

รูปภาพของ rsm50427

นายจิระวิน  ปะติโก  ม.4/12 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/138523 

รูปภาพของ rsm50426

 

 นายธนพล  แซ่เล้า ม.4/12  เลขที่ 2 คับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/138288

รูปภาพของ rsm53585

นางสาวมาธวี วิไลสกุลยง เลขที่ 28 ม.4/12

ใบงานเลขฐาน link http://www.thaigoodview.com/node/138286

รูปภาพของ rsm50424

นายสาริน กนกยุราพันธ์ เลขที่ 1 ม. 4/12

http://www.thaigoodview.com/node/138285 

รูปภาพของ rsm50443

นายสุรยุทธ์  กล้วยพรรณงาม ม.4/12 เลขที่ 7

 

http://www.thaigoodview.com/node/138283 

รูปภาพของ rsm53582

นางสาวณัฐจิรา อินทกุล ม.4/12 เลขที่ 25

ใบงานเลขฐาน link:http://www.thaigoodview.com/node/138188

 

รูปภาพของ rsm53583

นางสาวภานิชา บุญฤกษ์ ม.4/12 เลขที่ 26

ใบงานเลขฐาน http://www.thaigoodview.com/node/138137

รูปภาพของ rsm53581

นางสาว สุวพัชร  เจียมจังหรีด    ม.4/12  เลขที่  24 

ใบงานเลขฐาน  http://www.thaigoodview.com/node/138136 

รูปภาพของ rsm53584

นางสาว ธัญวรัตม์    ใจโพธิ์ ม.4/12 เลขที่ 27

ใบงานเลขฐาน http://www.thaigoodview.com/node/138055

รูปภาพของ rsm50451

นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ ม.4/12 เลขที่ 10 ครับ

ใบงานเลขฐาน http://www.thaigoodview.com/node/138130 

รูปภาพของ rsm53587

นางสาวณัฐวดี โพธิ์ขาว ม.4/12 เลขที่ 30 ค่ะ

ใบงานเลขฐาน http://www.thaigoodview.com/node/138119 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์