วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

รูปภาพของ ssspoonsak

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

 

                ความสำคัญของวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินั้น เกิดจากในอดีตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัฐกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เอง ในแปลงนาหลังตึกขาว เกษตรบางเขน จึงนับเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย และรัฐบาลได้เห็นควรกำหนดให้วันนี้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และเพื่อเป็นการทำให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา และยกย่องชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์