พื้นที่ผิวและปริมาตร

 
 
 
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อโดย คลิกที่ตัวเลือกในแต่ละข้อ
  3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม "ตรวจผล" เพื่อแสดงผลการทำแบบทดสอบ
  4. ผลการทำแบบทดสอบ จะแจ้งให้นักเรียนทราบว่า แต่ละข้อที่นักเรียนเลือก ถูกหรือผิด พร้อมทั้งเฉลย ข้อนั้น ๆ ด้วย
  6. ในกรณีที่ต้องการเริ่มทำแบบทดสอบใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "เริ่มใหม่"
 
 
ข้อที่ 1. รูปในข้อใดต่อไปนี้คือรูปของพีระมิด
 
1.
2.
 
3.
4.
ข้อที่ 2.
กำหนดปริซึมดังรูป
พื้นที่ในข้อใด คือฐานของปริซึม
 
1. สี่เหลี่ยม ABHG
2. สี่เหลี่ยม AFLG
 
3. หกเหลี่ยม ABCDEF
4. สี่เหลี่ยม EFLK
ข้อที่ 3.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 144 ลูกบาศก์หน่วย
2. 240 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 288 ลูกบาศก์หน่วย
4. 360 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 4.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 150 ลูกบาศก์หน่วย
2. 155 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 160 ลูกบาศก์หน่วย
4. 165 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 5.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 620 ลูกบาศก์หน่วย
2. 630 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 640 ลูกบาศก์หน่วย
4. 650 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 6.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 53 ลูกบาศก์หน่วย
2. 54 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 55 ลูกบาศก์หน่วย
4. 56 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 7.
ปริมาตรของทรงกระบอกที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 1,068 ลูกบาศก์หน่วย
2. 1,078 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 1,088 ลูกบาศก์หน่วย
4. 1,098 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 8.
ปริมาตรของรูปที่กำหนดให้ มีค่าเท่ากับข้อใด
 
1. 561 ลูกบาศก์หน่วย
2. 497 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 385 ลูกบาศก์หน่วย
4. 176 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 9.
ปริมาตรของพีระมิดที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 48 ลูกบาศก์หน่วย
2. 36 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 16 ลูกบาศก์หน่วย
4. 12 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 10.
ปริมาตรของกรวยที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 274 ลูกบาศก์หน่วย
2. 256 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 231 ลูกบาศก์หน่วย
4. 215 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 11. ทรงกลมที่มีรัศมียาว 21 หน่วย จะมีปริมาตรเท่ากับข้อใด
 
1. 39,762 ลูกบาศก์หน่วย
2. 38,808 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 37,345.3 ลูกบาศก์หน่วย
4. 35,879.43 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 12.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 412 ตารางหน่วย
2. 422 ตารางหน่วย
 
3. 432 ตารางหน่วย
4. 442 ตารางหน่วย
ข้อที่ 13.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 574 ตารางหน่วย
2. 465 ตารางหน่วย
 
3. 364 ตารางหน่วย
4. 210 ตารางหน่วย
ข้อที่ 14.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 613 ตารางหน่วย
2. 616 ตารางหน่วย
 
3. 623 ตารางหน่วย
4. 626 ตารางหน่วย
ข้อที่ 15. หอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีเสาแปดเหลี่ยมด้านเท่า 6 ต้น แต่ละด้าน ของเสา มีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร และสูง 5 เมตร ค่าทาสีรอบเสา ตารางเมตรละ 9 บาท ทางโรงเรียนต้องจ่ายเงินเป็นค่าทาสีเท่ากับข้อใด
 
1. 2,160 บาท
2. 4,320 บาท
 
3. 864 บาท
4. 432 บาท
ข้อที่ 16. ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีปริมาตร 2,197 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์นี้จะมี แต่ละด้านยาวเท่ากับข้อใด
 
1. 12 เซนติเมตร
2. 13 เซนติเมตร
 
3. 14 เซนติเมตร
4. 16 เซนติเมตร
ข้อที่ 17. แก้วใบหนึ่ง มีน้ำอยู่เต็มแก้ว หย่อนเหล็กลูกบาศก์ยาวด้านละ 7 เซนติเมตร ลงไป น้ำที่ล้นออกมา จะมีปริมาตรเท่ากับข้อใด
 
1. 21 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 49 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
3. 343 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 2,401 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข้อที่ 18. ทรงกระบอกแท่งหนึ่งมีพื้นที่ผิว 528 ตารางเซนติเมตร ถ้าความสูงและรัศมีฐาน มีอัตราส่วน 4 : 3 ทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่ากับข้อใด
 
1. 8 เซนติเมตร
2. 9 เซนติเมตร
 
3. 10 เซนติเมตร
4. 11 เซนติเมตร
ข้อที่ 19. พีระมิดฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่ากับข้อใด
 
1. 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 360 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
3. 320 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข้อที่ 20. แก้วทรงกระบอกรัศมี 12 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ใช้ขันรูปครึ่งวงกลม ขนาดรัศมี 3 นิ้ว ตักน้ำใส่ในแก้วทรงกระบอกกี่ครั้งจึงจะเต็ม
 
1. 134 ครั้ง
2. 144 ครั้ง
 
3. 154 ครั้ง
4. 164 ครั้ง
 
จัดทำโดย

เครือข่ายทีมงาน ไอแม็ท
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สร้างโดย: 
ชลธิชา วรรณทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์