โรงเรียนบ้านไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1

รูปภาพของ mponlakrit

 

  • http://www.school.obec.go.th/brps
  • โรงเรียนบ้านไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
  • 124/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  • โทร 075-259107 Fax 075-259107
  • Email: raipru@hotmail.com