สร้างเรือม.4/12

รูปภาพของ rsmniphon

1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มใหม่จำนวน 3 คน โดยให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม โดยกลุ่มแรกที่มาลงทะเบียนให้เริ่มชื่อกลุ่มด้วยด้วยอักษรภาษาอังกฤษ A->Z จากนั้นให้ บอกชื่อ-สกุล เลขที่ และบอกว่าเป็นเรือของประเทศอะไรในกลุ่มอาเชียน 10 ประเทศ จะบรรทุกสินค้าอะไร ที่เป็นสินค้าหลักที่มีชื่อเสียงของประเทศนั้น ๆ ในช่องแสดงความคิดเห็น ด้านล่าง

2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนแจ้งชื่อกลุ่ม A-> Z เข้าไปศึกษา วีดีโอจากlink ที่กำหนดให้ ship เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างเรื่อบรรทุกสินค้า

3. ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันออกแบบเรือ ที่จะสร้างจริง ในกระดาษมาล่วงหน้า และส่งในชั่วโมงที่นักเรียนจะลงมือสร้างเรือ 

4.ในวันที่สร้างเรือตามแบบที่นักเรียนร่วมกันออกแบบมาล่วงหน้าแล้ว นักเรียนจะมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะสร้างเรือจากวัสดุ ที่จัดเตรียมไว้ให้ เมือสร้างเสร็จ ติดธงชาติของประเทศที่นักเรียนเลือก แล้วให้นักเรียนส่งเรือที่จะยังไม่มีสินค้าบรรทุก ชั้งน้ำหนักไว้ก่อน

5. ในสัปดาห์ถัดไป จะเป็นการแข่งขันเรือ และให้คะแนน โดยนักเรียนจะต้องเตรียมสินค้า ที่จะนำไปบรรทุกบนเรือ และก่อนแข่งจะมีการชั่งน้ำหนักเรีอพร้อมสินค้า  และวัดระยะทางที่เรือแล่นได้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555  กิจกรรมวันนี้ นักเรียนทุกกลุ่ม ดำเนินการสร้างเรือ ตามที่ออกแบบไว้ ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มแบ่งงาน ช่วยกันทำงานก็คืบหน้า บางกลุ่มก็ยังบริหารเวลาไม่เป็น ทำงานเป็นกลุ่มไม่เป็น ซึ่งกำหนดวันส่งเรือ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  ดังนั้นสมาชิกของกลุ่มต้องรู้ดีว่า งานของกลุ่มตัวเอง ยังเหลืออะไรอีกบ้าง จะต้องจัดหาอะไรมาเพิ่มเติม หรือทำนอกเวลามาเสริม  เมื่อหมดเวลาในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. จะเก็บงานทุกกลุ่ม ให้คะแนน โดยจะมีคะแนน ระหว่างการทำงานของแต่ละกลุ่มด้วย  ดังนั้นกลุ่มไหนที่งานไม่เสร็จ และในเวลาเรียน นักเรียนไม่ตั้งใจทำงาน นอน เล่นเกมในโทรศัพท์ คุยกัน  จะถูกตัดคะแนน   ซึ่งในวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศการทำงาน ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

วันศุกร์ที่ 3 กพ. 55 วันสุดท้ายสำหรับการส่งงาน การสร้างเรือสินค้าสู่อาเชียน หมดชั่วโมงทุกกลุ่มต้องส่งเรือ ดังนั้นบรรยากาศการทำงาน จึงดูจะตั้งอกตั้งใจทำงาน มากขึ้น ในวันที่ 24 กพ. ซึ่งจะเป็นวันสอบปลายภาค และเป็นวันที่เรือทุกลำ จะได้ทดสอบ หาน้ำหนัก ระยะทาง ที่เรือเคลื่อนที่ไปได้ มีภาพบรรยากาศการทำงาน ดังนี้
 
 
 
 


คะแนนเต็มหน่วยนี้ 20 คะแนน พิจารณาจากการออกแบบเรือ น้ำหนักบรรทุก ระยะทางที่เรือแล่นไปได้ พฤติกรรมในขณะทำงาน เล่นเกม นอน ก็จะถูกหักคะแนน  เรื่อที่นักเรียนออกแบบในเวลาจำกัด วัสดุที่กำหนดให้ ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดบรรทุกน้ำหนักได้ 179 กรัม วิ่งไปได้ไกลสุด 110 ซม. เป็นที่น่าเสียดายว่ามีถึง 2 ทีมที่เรือไม่สามารถวิ่งได้ และมีบางทีมที่น่าจะทำคะแนนได้มากกว่านี้ แต่เนื่องจากเรียกน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป ทำให้เรือแ่ล่นได้ระยะทางน้อยกว่าที่ควร  คะแนนที่ได้ มีดังต่อไปนี้

เลขที่ 1 ->19       เลขที่ 2 ->18         เลขที่ 3 ->17       เลขที่ 4 ->19        เลขที่ 5 ->19          เลขที่ 6 ->18
เลขที่ 7 ->17       เลขที่ 8 ->16         เลขที่ 9 ->17       เลขที่ 10 ->17      เลขที่ 11 ->17         เลขที่ 12 ->17
เลขที่ 13 ->17      เลขที่ 14 ->17       เลขที่ 15 ->17     เลขที่ 6 ->17        เลขที่ 17 ->19         เลขที่ 18 ->17
เลขที่ 19 ->14      เลขที่ 20 ->17       เลขที่ 21 ->17     เลขที่ 22 ->17      เลขที่ 23 ->14         เลขที่ 24 ->619
เลขที่ 25 ->19      เลขที่ 26 ->19       เลขที่ 27 ->14     เลขที่ 28 ->14      เลขที่ 29 ->14         เลขที่ 30 ->14

 

 

 

กลับหน้าหลัก

 

 

ประเทศเวียดนาม
1.นายวริทธิ์ธร  โกศัลวิตร  เลขที่10
2.นายวงศกร  สุขะเดชะ  เลขที่11
3.นายศรันย์  ไหวประเสริฐ  เลขที่14

รูปภาพของ rsm49525

Boaty

 

ประเทศฟิลิปปินส์  

  1. นายณภัส เข็มทอง เลขที่ 8
  2. นายกษิดิศ เอี่ยมทอง เลขที่ 9
  3. นาย วโรตม์ ศิลาวรรณ เลขที่ 22 

 


ประเทศพม่า คร้าบ
1.นายอัทธ์ ปางเศรณี เลขที่ 12
2.นายจิรัฏฐ์ กมลพัฒนะ เลขที่ 18
3.นายสิทธานต์ ธงศรีเจริญ เลขที่ 21
ขอบคุณครับ !!

 

ประเทศสิงคโปร์


เลขที่ 24 นางสาวปวีณรัตน์ ปาณะศรีพัฒน์


เลขที่ 25 นางสาวกัณณภรณ์ เป็นพร้อม


เลขที่ 26 นางสาวลีนา วงศ์พานิช


 

รูปภาพของ rsmniphon

วิธีการนำรูปภาพ จากFB มาใช้ในblog  มีขั้นตอนดังนี้

1. upload รูปที่ต้องการ ขึ้น FB
2. เข้าไปที่ FB เปิดรูปที่ต้องการ แล้วคลิกขวาเมาส์ เลือก คุณสมบัติ จะมีหน้าต่าง ที่แสดง URL ของรูปภาพนั้นขึ้น มา Copy ไว้
3. เปฺิด Blog กดlink เข้าสู่หัวข้อเนื่อหา แก้ไข แสดงความคิดเห็น แล้วเลือกicon แทรกรูปภาพ ให้วางlink รูปภาพจาก FB ที่ copy ไว้ และกำหนดขนาดยาว กว้าง ใหม่เป็น 300 และ 200  ก็จะมีภาพที่ต้องการมาแสดงในช่องแสดงความคิดเห็น

 

 ประเทศมาเลเซีย
 
นายพัทธนันท์ หิตะวัน เลขที่ 1
 
นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล เลขที่ 2
 
นายสุวรงค์ วงศ์ศักดา เลขที่ 6  
รูปภาพของ rsmniphon

ขอให้ทุกกลุ่มนำเสนอแบบนี้  และเมื่อเราทดสอบ เรื่อให้วิ่งในน้ำ แล้วนำผลการทดสอบ มาวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ ว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือไม่ มีปัญหา แก้ไข อย่างไร   ทุกกลุ่มเปิดหน้าต่างแสดงความคิดเห็นกลุ่มละ 1 หน้าต่างเท่านั้น ถ้าต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้เข้าไปแก้ไข ไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่

ประเทศลาว คร้าบ

1.นายคุณากร   สุรโชติมงคล    เลขที่ 3

2.นายดิษยะ     ฉายากุล         เลขที่ 7

3.นายพงศกร    เมฆขุนทด       เลขที่ 13

 

 

ประเทศพม่า คร้าบ

1.นายอัทธ์         ปางเศรณี     เลขที่ 12

2.นายจิรัฏฐ์        กมลพัฒนะ    เลขที่ 18

3.นายสิทธานต์    ธงศรีเจริญ    เลขที่ 21 

ขอบคุณครับ !! 

นางสาวปวีณรัตน์ ปาณะศรีพัฒน์ เลขที่ 24

นางสาวกัญญภรณ์ เป็นพร้อม เลขที่ 25

นางสาวลีนา วงศ์พานิช เลขที่ 26

ม.4/12 ประเทศสิงคโปร์ ค่ะ  

นายภาวีร์        จึงจรรยา        เลขที่  4 

นายธีรภัทร      มีมาก            เลขที่  5

นายวชิรวิทย์    โรจน์ศุภากร    เลขที่  17

 

ประเทศ กัมพูชา ครับ

 

รูปภาพของ rsm49562

1. นายโชติวัตน์  อินทรประพงศ์  เลขที่ 16  ประธาน

2. นายทรงสิริ  กิจเจริญธรรม     เลขที่ 15  

3. นายเนติพันธุ์  แสไพศาล       เลขที่ 20  

 

รูปภาพของ rsm49562

ประเทศบรูไนคร๊าบบผม ^___^

รูปภาพของ rsm49562

กลุ่มประเทศไทย ม.4/12 ค่ะโดยมี

นส.นพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ เลขที่23 

นส.ธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล เลขที่ 27

นส.สมิตา สีโท เลขที่ 29 ค่ะ 

 

 

นายพัทธนันท์    หิตะวัน            เลขที่  1

นายจิรทีปต์      ตันติชำนาญกุล  เลขที่  2

นายสุวรงค์       วงศ์ศักดา         เลขที่ 6

ประเทศ มาเลเซีย ครับ  กลุ่ม B

นายปริญญา  อังสนันท์ เลขที่19

นางสาวปาลิตา  ศิริภูล เลขที่ 28

นางสาว สาทนีย์  สืบค้า เลขที่ 30   

ประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์