ออกแบบสร้างเรือบรรทุกสินค้า

รูปภาพของ rsmniphon

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3 คน ให้นักเรียนออกแบบในกระดาษ ใบความรู้สำหรับการออกแบบ เพื่อสร้างเรือบรรทุกสินค้าโดยใช้ไม้ที่กำหนดให้เป็นโครงสร้าง จากการศึกษาใบความรู้ข้างต้น นักเรียนจะเห็นความสำคัญของการเขียนภาพร่าง การออกแบบ เพื่อสร้างชิ้นงานตามที่ต้องการ

กิจกรรมที่ทุกกลุ่มต้องส่ง คือการออกแบบ รูปเรือที่จะทำ โดยให้เขียนแบบบนกระดาษ A4 จำนวน 4 แบบ 4 ใบคือ 1.Top view 2. Side view 3. Front view และ 3D  ดังอย่างภาพต่อไปนี้

สรุปรายงานที่ทุกกลุ่มจะต้องส่ง ประกอบด้วย ภาพการออกแบบเรือที่จะใช้บรรทุกสินค้าของประเทศที่จับฉลากได้ จำนวน 4 แบบ เขียนในกระดาษ A4 จำนวน 4 แผ่น และข้อมูลเบื้องต้นทำสำคัญของปรเทศที่จับฉลากได้ ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อเปิดความสัมพันธ์ ค้าขายกันในกลุ่มอาเชียนและชื่อสินค้าที่จะนำมาบรรทุก อีก 1 แผ่น กระดาษ A4  

โดยมีเงื่อนไขว่า

1.1 ให้นักเรียนออกแบบใบพัดเรือ ด้วยการใช้ฝาขวดน้ำดื่มเป็นแกน และใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือสังกะสีบางๆตัดเป็นใบพัด ใช้ยางเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรือ

1.2 ให้นักเรียนสร้างเรือบรรทุกสินค้า โดยใช้ใบพัดจากข้อ 1.1 เป็นพลังขับเคลื่อน  โดยเรือที่สร้างจะต้องลอยน้ำได้ โดยให้น้ำหนักของวัสดุที่ใช้ทำเรือมีน้ำหนักน้อยที่สุด แต่สามารถบรรทุกสินค้าได้มาก และเคลื่อนที่ไปในระยะที่ไกลที่สุด 

2. เมื่อแบบเรือที่นำเสนอบนกระดานผ่าน ได้รับการอนุมัติให้นักเรียนลงมือสร้างเรือ ตามแบบที่นักเรียนในกลุ่มร่วมกันออกแบบ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยขนาดเรือต้องกว้างไม่เกิน 15 ซม. ยาวไม่เกิน 20 ซม. สูงไม่เกิน 15 ซม. โดยใช้ไม้ วัสดุที่เตรียมไว้ให้ ส่งงานภายในชั่วโมง

3. ให้นักเรียนศึกษาภาพยนตร์กิจกรรมนี้ จากlinkนี้ เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน

      ส่งงาน ม.4/12                 

      ส่งงาน ม.4/13

 

ม.4/12   ประเทศสิงคโปร์จ้าาาาา :)

นางสาว ปวีณรัตน์   ปาณะศรีพัฒน์   เลขที่ 24

นางสาว  กัญญภรณ์   เป็นพร้อม   เลขที่ 25

นางสาว  ลีนา   วงษ์พานิช   เลขที่ 26

จุ๊ฟฟ ฟ! ^^ 

 ม.4/12 ประเทศเวียดนามครับ

นาย วริทธิ์ธร   โกศัลวิตร   เลขที่ 10

นาย วงศกร   สุขะเดชะ   เลขที่ 11

นาย ศรัณย์   ไหวประเสริฐ   เลขที่ 14 

ม.4/12 ค่ะ ประเทศอินโดนีเซีย

นาย ปริญญา เลขที่ 19

นางสารปาลิตา เลขที่ 28

ด.ญ. สาทนียฺ์ เลขที่ 30 ค่ะ ;p

 

สมาชิกในกลุ่ม (ประเทศพม่า)

1.นายอัทธ์            ปางเศรณี      เลขที่ 12

2.นายจิรัฏฐ์         กมลพัฒนะ     เลขที่ 18

3.นายสิทธานต์    ธงศรีเจริญ     เลขที่ 21

ม.4/12   ขอบคุณครับ

.4/13 ขอแก้ไขรายชื่อ ประเทศ บรูไน กลุ่ม กระออดกระแอด ครับ( มีคนเพิ่ม 1 คน )
นาย ณัฐพล  ลำมะนา  เลขที่
3
นายคณิน  โสมาบุตร   เลขที่ 9
นายปภาวิชญ์   อินทรอิ่ม  เลขที่ 
20
นาย ณัฐภัทร  วรรณประพันธ์  เลขที่ 23 ß--- แรก เพิ่มมา 1 คนครับ

ขอขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากครับ 

ธงชาติ ประเทศ ลาว ชื่อกลุ่ม SNSD 

สมาชิก

นายวรเมธ  ทองตัน เลขที่ 1

นายภัทรวุธ  ลาภยิ่งยง เลขที่ 4

นายวันเฉลิม โภคามาก เลขที่ 33 

รูปภาพของ rsmniphon

ขอให้ ย้ายเข้าไปเขียนที่ link ของห้อง 4/13

ธงชาติ  บรูไน  กลุ่ม  กระออดกระแอด
รายชื่อสมาชิก
นายณัฐพล  ลำมะนา  ชั้น ม.4/13  เลขที่ 3
นายคณิน   โสมาบุตร  ชั้น ม.4/13  เลขที่ 9
นายปภาวิชญ์   อินทรอิ่ม  ชั้น ม.4/13  เลขที่ 20
ขอบคุณครับ

รูปภาพของ rsmniphon
ขอให้ ย้ายเข้าไปเขียนที่ link ของห้อง 4/13

ธงชาติ เวียดนาม ชื่อกลุ่ม V.R ZoHaN!!!

รายชื่อ 1. นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย เลขที่ 2

 2. นายพงปนต ศักดิ์สันเทียะ เลขที่ 7

 3. นายธนกร ปางเศรณี   เลขที่ 25 

รูปภาพของ rsmniphon

เขียนผิดที่แล้วครับ ต้องเข้าไปที่node ของห้อง4/12 

รูปภาพของ rsm49562

กลุ่มผม 1 นายโชติวัตน์  อินทรประพงศ์  เลขที่ 16 ประธาน

          2 นายทรงสิริ  กิจเจริญธรรม  เลขที่ 15

          3 นายเนติพันธุ์  แสไพศาล  เลขที่ 20 

รูปภาพของ rsmniphon

มาผิดที่แล้วครับ ต้องเข้าไปที่node ของห้อง4/12 และบอกว่าจับฉลากได้ธงชาติประเทศอะไรด้วย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525