หน่วยที่ 3

รูปภาพของ rsmniphon

การสร้างเครื่องบิน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังยาง  
 วัตถุที่เรากำลังทำให้ลอยในอากาศนี้เป็นวัตถุที่หนักกว่าอากาศ ดังนั้นจะต้องหาแรงมากระทำเพื่อให้วัตถุนั้นลอยได้ โดยแรงอาจมี 2 ส่วน คือแรงจากพลังงานยาง และเมื่อหมดพลังงานยาง ก็ยังมีแรงพยุงของอากาศ ขณะเดียวกันให้แรงทั้งสองทำงานไปพร้อมกันก็ได้ นักเรียนลองคิดดูว่าแรงนั้นควรผ่านจุดศูนย์กลางมวลหรือไม่ ถ้าไม่ผ่าน หรือผ่านน้อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น และให้นักเรียนคิดต่อไปอีกว่า ถ้าเราจะทำเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินจะทำได้อย่างไร หรือลองคิดต่อว่า บินนาน และบินไกล มีอะไรที่ต่างกัน ทำไมมุมปีกต้องยก ถ้าไม่ยกเกิดอะไรขึ้น นักเรียนเคยเรียนฟิสิกส์มาแล้วให้เขียนเวกเตอร์ของแรงต่างๆ ที่เกิดกับตัวเครื่องบิน

ส่วนประกอบของเครื่องบิน

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องบิน 

1. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 1    2. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 2   3. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 3

4. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 4    5. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 5  

ขั้นตอนการสร้างเครื่องบินพลังยาง

ขั้นตอนที่ 1     ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน จัดหาวัสดุ ไม้บัลซ่า กระดาษว่าว กาว ไม้บรรทัด คัดเตอร์ ใบพัด ยาง


ขั้นตอนที่ 2   กำหนดให้ชั้น ม.4/12ใช้แบบเครื่องบินชื่อ Easy II หรือ Easy I lite  ซึ่งเมื่อนักเรียนloadและพิมพ์แบบเครื่องบินออกมาได้ นำมาขยายแบบ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการทุกกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันทั้งหมด เรามีเทคนิคการขยายแบบ เพื่อให้ขนาดเครื่องบินตามที่เราต้องการ
ขั้นตอนที่ 3  เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4/12 มีทักษะในการสร้างเครื่องบินยาง ให้บินได้อย่างมีประสิทธิำภาพ จึงมีวีดีโอ 11 ตอน มาให้ศึกษา  
ให้ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเครื่องบิน
1. วีดีโอการทำปีก
2. วีดีโอการทำแพนหางระดับ
3. วีดีโอการทำมุมยกปีก
4. วีดีโอการทำแพนหางดิ่ง
5. การทำลำตัว
6. การประกอบปีก
7. การประกอบแพนหาง
8. การประกอบใบพัด
9. การใส่ใบพัด
10. การทดสอบบิน
11. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1
เทคนิคในการติดกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษหดตัวเมื่อได้รับความชื้น ทำให้โครงสร้างเครื่องบินที่ทำจากไม้เบาบัลซ่า เสียรูปบิดงอ  ด้วยการขย่ำกระดาษด้วยมือเบา สัก 2 รอบ ให้กระดาษยับ แล้วจึงคลี่กระดาษให้เป็นแผ่นเรียบๆ ทากาวUHO stick ที่ไม้บัลซ่า แล้วจึงนำกระดาษไปติดปีก แพนหาง

ขั้นตอนที่ 4  ให้นักเรียน ลงมือ ทำเครื่องบิน กลุ่มละ 2 ลำ  ลำแรกทำตามแบบ ลำที่สองดัดแปลง ประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่ 5 ให้นักเรียน มาเขียนรายงาน การสร้างเครื่องบิน มีรูปภาพ และวีดีโอผลการทดลองบินและมาเขียนแจ้ง link ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ครูเข้าไปตรวจได้ (ตัวอย่างวิธีการเขียนรายงาน)

 

ก่อนที่จะให้นักเรียนทำ ครูต้องทดลองทำดูก่อน ครับ ก็มีการปรับแก้ไขขนาดของปีก แพนหางระดับ แพนหางดิ่ง โดยแทนที่จะใช้ขนาดจากขอบในของแบบ ก็เปลี่ยนไปใช้ขอบนอกของแบบ ทำให้พื้นที่ปีก และแพนหาง มีขนาดใหญ่ขึ้น  ผลการทดสอบบินดีูได้จากวีดีโอ ต่อไปนี้ครับ 

ผลการสอบบิน  ทีมไหนที่บินไม่ผ่าน กำหนดให้ทดสอบทีมละ 2 ครั้ง  แต่ถ้ายังติดใจ ไปแก้ไขแล้วบินใหม่ ถ่ายเป็นวีดีโอ มาแสดงในบล็อกนี้ โดยต้องบินวนได้ 2 รอบเป็นอย่างน้อย  สมาชิกในทีมจะได้คะแนนเท่ากัน แต่ถ้าไม่มีฝีมือจริง ก็ให้นักเรียนแต่ละคน ทำเป็นรายงาน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และส่งไม้ไอครีม 1 อัน ก้านอมยิ้มอีก 1 อันก็พอจะมีคะแนน ผ่านได้สำหรับงานในหน่วยนี้ ครับ 
คะแนนเต็มหน่วยนี้ 20 คะแนน พิจารณาจากขึ้นตอนการสร้างชิ้นส่วนเครื่่องบิน การประกอบ ความเรียบร้อย และการทดสอบการบิน มีคะแนนดังต่อไปนี้

เลขที่ 1 ->19        เลขที่ 2 ->19         เลขที่ 3 ->15       เลขที่ 4 ->19         เลขที่ 5 ->19       เลขที่ 6 ->15
เลขที่ 7 ->17        เลขที่ 8 ->15         เลขที่ 9 ->19        เลขที่ 10 ->15      เลขที่ 11 ->15     เลขที่ 12 ->17
เลขที่ 13 ->17      เลขที่ 14 ->17        เลขที่ 15 ->15      เลขที่ 6 ->15        เลขที่ 17 ->19     เลขที่ 18 ->17
เลขที่ 19 ->15      เลขที่ 20 ->15        เลขที่ 21 ->17      เลขที่ 22 ->15       เลขที่ 23 ->19     เลขที่ 24 ->19
เลขที่ 25 ->15      เลขที่ 26 ->15        เลขที่ 27 ->19      เลขที่ 28 ->17       เลขที่ 29 ->19     เลขที่ 30 ->17 

กลับหน้าหลัก

 กลุ่ม J เลขที่ 23,27

 

 

 

ส่งงานเครื่องบินค่ะ ลำสีชมพู เลขที่ 28 กับ 30 ค่ะ 

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มนี้ไม่ผ่าน  ให้ส่งงานอื่น ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ 

ทดสอบเครื่องบินเลขที่ 14 กับ 18 กลุ่ม F ครับ ม.4/12 

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มนี้ ให้ผ่าน แต่ต้องนำเครื่องบิน ในภาพมาส่งด้วย ครับ

 

 

 

ทดสอบเครื่องบิน เลขที่ 12 กับ 21 ครับ ถ่ายได้แค่นี้เพราะตอนนี้เครื่องบินพังแล้วครับ 

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มนี้ไม่ผ่าน ครับ  ทำตามเงื่อนไข ในการส่งงานแบบอื่น ครับ

เลขที่ 4 17 ครับ  (กลุ่ม H)

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มนี้บินแบบวงกลม วนได้เกิน 2 รอบ แม้จะเป็นวงเล็กๆ เพราะเครื่องบินเหมือนกันอดอาหาร ไม่มีเรียวแรง แต่ถือว่าผ่าน  ดังนั้นต้องนำเครื่องบินลำนี้ มาแสดงในวันเรียนด้วย ครับ

 

ทดสอบเครื่องบินกลุ่ม N 7,13 คับ

 

http://www.youtube.com/watch?v=s0PLxRIIv0U&feature=youtu.be

 

 

 

รูปภาพของ rsmniphon

ทีมนี้ก็ผ่าน แบบคนไม่เรียวมีแรง อีกทีม หนึ่ง แต่ก็บินเป็นวงกลมได้ 2 รอบ   ดังนั้น ต้องนำเครื่องบินลำนี้มาแสดง ในวันเรียนครั้งต่อไป เพื่อจะได้ไม่ทำรายงาน ไม่ต้องส่งไม้ไอติม ก้านอมยิ้ม ครับ

ส่งเครื่องบิน เลขที่ 24 และ 29 ม.4/12 (กลุ่ม I) ค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=cfvX8OOgAbc&feature=youtu.be

 

รูปภาพของ rsmniphon

เล่นบินกันเสียมืด เกือบมองไม่เห็น แต่ตามกติกา ต้องบินวนได้ 2 รอบ ดังนั้นต้องปรับแพนหางดิ่งใหม่ ให้เครื่องบินวน  ทีมนี้ยังไม่ผ่าน สมาชิกทุกคนในทีม ต้องทำรายงาน ส่งไม้ไอติม ก้านอมยิ้ม  ครับ

รูปภาพของ rsm49562

ส่งเครื่องบินครับ เลขที่ 11 `กับ 20  ครับ 

 

http://youtu.be/S0NEAXv4nzg 

รูปภาพของ rsm49562

ส่งเครื่องบินครับ เลขที่ 11 `กับ 20  ครับ 

 

http://youtu.be/S0NEAXv4nzg 

รูปภาพของ rsmniphon

ถือว่าทีมนี้ผ่านอีก 1 ทีม ไม่ต้องทำรายงาน ไม่ต้องส่งไม้ไอติม ก้านอมยิ้ม  วันเรียนขอดูตัวเครื่องบินนี้ด้วยครับ

รูปภาพของ rsmniphon

วีดีโอทดสอบการบินของกลุ่มเลขที่ 25-26

 

วีดีโอการทดสอบ ของนักเรียน 4/12 กลุ่มเลขที่ 5-9
วีดีโอทดสอบการบิน ของนักเรียน 4/12 กลุ่มเลขที่ 1-2
รูปภาพของ rsmniphon

ผลการทดสอบ การบิน ครูได้เปลี่ยนยางจริงใส่ให้ ปรับแก้ใบพัดเท่าที่จะช่วยเหลือได้ ติดที่ยึดยางด้านหลังเครื่องบินให้ใหม่ และนำเครื่องบินทั้ง 15 ลำ บินทดสอบ ผลทีมผ่าน การทดสอบ ได้แก่ทีมเลขที่ 1-2 , ทีมเลขที่5-9 และทีมเลขที่ 25-26  
ทีมที่ไม่ผ่าน ให้มารับเครื่องบินกลับไปแก้ไข

ปัญหาที่เจอ สำหรัีบทีมที่ไม่ผ่าน ได้แก่

1.การตั้งมุมปีกทั้งสองข้าง ไม่สมดุลกัน เอียง 2 ข้างไม่เท่ากัน

2. การติดตั้งแกนใบพัด ขนานไปกับลำตัวเครื่องบิน ไม่มีมุมDown thrust ประมาณ 15 องศา 

3.ในตอนติดท่อขาวกับส่วนหัวเครื่องบินมีกาวไหลเข้าไปในท่อทำให้แกนใบพัดฝืด หรือแกนใบพัดไม่ 
ตรง ทำให้ใบพัดหมุนช้า ไม่มีกำลังทำให้เกิดแรงยกตัว   

4.ขั้นตอนการทำปีก แพนหางดิ่ง แพนหางระดับ และการติดกระดาษ การตัดกระดาษ ทำให้ได้ปีก แพน
หางดิ่ง แพนหางระดับ ที่ไม่ได้ระนาบ บิด งอ เอียง เมื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องบิน จึงไม่สมดุล  ทำให้เครื่องบินทรงตัวไม่ดี  

ผลการสอบบิน  ทีมไหนที่บินไม่ผ่าน กำหนดให้ทดสอบ 2 ครั้ง  แต่ถ้ายังติดใจ ไปแก้ไขแล้วบินใหม่ ถ่ายเป็นวีดีโอ มาแสดงในบล็อกนี้ โดยต้องบินวนได้ 2 รอบเป็นอย่างน้อย  แต่ถ้าไม่มีฝีมือจริง ก็ให้ทำเป็นรายงาน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และส่งไม้ไอครีม 1 อัน ก้านอมยิ้มอีก 1 อันก็พอจะมีคะแนน ผ่านได้สำหรับงานในหน่วยนี้ ครับ 

 

อาจารย์ครับ ผมส่งคลิปบันทึกการบินไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/122626  นะครับ  

กลุ่ม E เลขที่ 10 นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร กับ เลขที่ 19 นายปริญญา อังสนันท์

รูปภาพของ rsmniphon

ครู ตามไปตรวจให้แล้ว ตามกติกา ต้องบินวนได้ 2 รอบเป็นอย่างน้อย  ทีมนี้จึงยังไม่ผ่าน ด้งน้นสมาชิกในทีมยังคง ต้องทำรายงาน ส่งไม้ไอติม ก้านอมยิ่ม ครับ

รูปภาพของ rsmniphon

กำหนดส่งงาน เครื่องบินครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธ.ค. 54 ผลการตรวจและให้คะแนน มีนักเรียนไม่ส่ง 1 คน ดังภาพด้านล่าง  กำหนดทดสอบการบินในวันที่ 23 ธ.ค. 54 ผลการทดสอบเบี้องต้นจะแจ้งให้ทราบต่่อไป ทีมที่ทดสอบไม่ผ่าน ให้มารับเครื่องบินกลับไปแก้ไขในวันพฤหัสที่ 22 ธ.ค. 54 เพื่อทดสอบการบินในวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 54 และสอบกลางภาคในวันที่ 30 ธ.ค. 54   ขอให้นักเรียนเตรียมตัวมาสอบด้วย เนื้อหาที่สอบ คือข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บนี้ทั้งหมด ครับ

 

ส่งความคืบหน้าครับที่node/119297

 เลขที่ 6 ครับ 

นายจิรัฏฐ์   กมลพัฒนะ เลขที่ 18   อยู่กับ นายศรัณย์  ไหวประเสริฐ เลขที่ 14  ครับ

นายวริทธิ์ธร โกศัลวิตร เลขที่10 และนายปริญญา อังสนันท์ เลขที่19

นส.สาทนีย์ สืบค้า เลขที่30 และนส.ปาลิตา ศิริภูล เลขที่28

นายพัทธนันท์  หิตะวัน เลขที่ 1 และ นายจิรทีปต์  ตันติชำนาญกุล เลขที่ 2 ครับ

รูปภาพของ rsm49562

กลุ่มผม นายเนติพันธ์ุ แสไพศาล เลขที่ 20 และ นายวงศกร สุขะเดชะ เลขที่ 11 ครับผม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525