หน่วยที่ 3

รูปภาพของ rsmniphon

การสร้างเครื่องบิน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังยาง 
 วัตถุที่เรากำลังทำให้ลอยในอากาศนี้เป็นวัตถุที่หนักกว่าอากาศ ดังนั้นจะต้องหาแรงมากระทำเพื่อให้วัตถุนั้นลอยได้ โดยแรงอาจมี 2 ส่วน คือแรงจากพลังงานยาง และเมื่อหมดพลังงานยาง ก็ยังมีแรงพยุงของอากาศ ขณะเดียวกันให้แรงทั้งสองทำงานไปพร้อมกันก็ได้ นักเรียนลองคิดดูว่าแรงนั้นควรผ่านจุดศูนย์กลางมวลหรือไม่ ถ้าไม่ผ่าน หรือผ่านน้อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น และให้นักเรียนคิดต่อไปอีกว่า ถ้าเราจะทำเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินจะทำได้อย่างไร หรือลองคิดต่อว่า บินนาน และบินไกล มีอะไรที่ต่างกัน ทำไมมุมปีกต้องยก ถ้าไม่ยกเกิดอะไรขึ้น นักเรียนเคยเรียนฟิสิกส์มาแล้วให้เขียนเวกเตอร์ของแรงต่างๆ ที่เกิดกับตัวเครื่องบิน

ส่วนประกอบของเครื่องบิน

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องบิน 

1. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 1    2. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 2   3. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 3

4. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 4    5. วีดีโอ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชุดที่ 5  

ขั้นตอนการสร้างเครื่องบินพลังยาง

 

เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4/13 มีทักษะในการสร้างเครื่องบินยาง ให้บินได้อย่างมีประสิทธิำภาพ จึงมีวีดีโอ 10 ตอน มาให้ศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวีดีโอ 10 ตอน ต่อไปนี้ ให้มีความรู้เรื่องการสร้างเครื่องบิน ดังต่อไปนี้
1. How to make a rubber airplane#1
2. How to make a rubber airplane#2
3. How to make a rubber airplane#3
4. How to make a rubber airplane#4
5. How to make a rubber airplane#5
6. How to make a rubber airplane#6
7. How to make a rubber airplane#7
8. How to make a rubber airplane#8
9. How to make a rubber airplane#9
10.How to make a rubber airplane#10
ขั้นตอนที่ 2     ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน จัดหาวัสดุ ไม้บัลซ่าขนาด1.5 มม.สำหรับทำปีกและแพนหาง ขนาด 3 มม.สำหรับทำลำตัว กระดาษว่าว กาว ไม้บรรทัด คัดเตอร์ ใบพัด ยาง


ขั้นตอนที่ 3   ม.4/13 กำหนดให้ใช้แบบเครื่องบินชื่อ Squirrel  ซึ่งเมื่อนักเรียนloadและพิมพ์แบบเครื่องบินออกมาได้ นำมาขยายแบบ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการทุกกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันทั้งหมด เรามีเทคนิคการขยายแบบ เพื่อให้ขนาดเครื่องบินตามที่เราต้องการ
วีดีโอการสร้างแบบรวดเร็ว

เทคนิคในการติดกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษหดตัวเมื่อได้รับความชื้น ทำให้โครงสร้างเครื่องบินที่ทำจากไม้เบาบัลซ่า เสียรูปบิดงอ  ด้วยการขย่ำกระดาษด้วยมือเบา สัก 2 รอบ ให้กระดาษยับ แล้วจึงคลี่กระดาษให้เป็นแผ่นเรียบๆ ทากาวUHO stick ที่ไม้บัลซ่า แล้วจึงนำกระดาษไปติดปีก แพนหาง
ขั้นตอนที่ 4  ให้นักเรียน ลงมือ ทำเครื่องบิน กลุ่มละ 2 ลำ  ลำที่ 1 ทำตามแบบ ลำที่ 2 ให้มีการปรับปรุงขนาด พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ขั้นตอนที่ 5 ให้นักเรียน มาเขียนรายงาน การสร้างเครื่องบิน มีรูปภาพ และวีดีโอผลการทดลองบินและมาเขียนแจ้ง link ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ครูเข้าไปตรวจได้ (ตัวอย่างวิธีการเขียนรายงาน)

มีวีดีโอ เวลาบินให้ดูด้วย

ปัญหาที่เจอ สำหรัีบทีมที่ไม่ผ่าน ได้แก่

1.การตั้งมุมปีกทั้งสองข้าง ไม่สมดุลกัน เอียง 2 ข้างไม่เท่ากัน

2. การติดตั้งแกนใบพัด ขนานไปกับลำตัวเครื่องบิน ไม่มีมุมDown thrust ประมาณ 15 องศา 

3.ในตอนติดท่อขาวกับส่วนหัวเครื่องบินมีกาวไหลเข้าไปในท่อทำให้แกนใบพัดฝืด หรือแกนใบพัดไม่ 
ตรง ทำให้ใบพัดหมุนช้า ไม่มีกำลังทำให้เกิดแรงยกตัว   

4.ขั้นตอนการทำปีก แพนหางดิ่ง แพนหางระดับ และการติดกระดาษ การตัดกระดาษ ทำให้ได้ปีก แพน
หางดิ่ง แพนหางระดับ ที่ไม่ได้ระนาบ บิด งอ เอียง เมื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องบิน จึงไม่สมดุล  ทำให้เครื่องบินทรงตัวไม่ดี  

ผลการสอบบิน  ทีมไหนที่บินไม่ผ่าน กำหนดให้ทดสอบทีมละ 2 ครั้ง  แต่ถ้ายังติดใจ ไปแก้ไขแล้วบินใหม่ ถ่ายเป็นวีดีโอ มาแสดงในบล็อกนี้ โดยต้องบินวนได้ 2 รอบเป็นอย่างน้อย  สมาชิกในทีมจะได้คะแนนเท่ากัน แต่ถ้าไม่มีฝีมือจริง ก็ให้นักเรียนแต่ละคน ทำเป็นรายงาน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และส่งไม้ไอครีม 1 อัน ก้านอมยิ้มอีก 1 อันก็พอจะมีคะแนน ผ่านได้สำหรับงานในหน่วยนี้ ครับ 
                                                        กลับหน้าหลัก
รูปภาพของ rsmniphon

กำหนดสอบกลางภาค ในวันที่ 28 ธ.ค. 54 เนื้อหา ที่จะทดสอบ คือ ข้อมูลที่นำเสนอใน Blog ของห้อง 4/13 ครับ

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 54 ให้ทุกกลุ่มนำเครื่องบินมาส่ง เพื่อให้คะแนน การทดสอบบิน ครับ 

ชื่อกลุ่ม Hot Stuff

 สมาชิก

1. นายณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 เลขที่ 14

2. นายประวิทย์ โม่งปราณีต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 เลขที่ 31

ขอบคุณครับ 

ชื่อกลุ่ม  Straight Flush Airplane

สมาชิก

1. นายภัทรวุธ  ลาภยิ่งยง ม.4/13  เลขที่ 4

2. นายภควัต  คงปรีชา  ม.4/13  เลขที่ 15


ชื่อกลุ่ม  SALTO (ภาษาเยอรมัน แปลว่า "ตีลังกา")สมาชิก

 


นายอภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา  ม./13 เลขที่ 21


นายอาทิต  เกตุแก้ว   ม.4/13 เลขที่  28

!!!!! มีบางอย่างหายไป !!!!!

ชื่อกลุ่ม fly with me

1.นายวศิน อุบลแก้ว ม.4/13 เลขที่ 24

2.นายเสฏฐวุฒิ อินทรา ม.4/13 เลขที่ 27

ชื่อ กลุ่ม Advanced Wild Weasel

สมาชิก

1.นายวรเมธ  ทองตัน เลขที่ 1 ชั้น ม.4/13

2.นายวันเฉลิม  โภคามาก เลขที่ 33 ชั้น ม.4/13

ดูตัวอย่างเเล้วเหมือนจะยาก555

ชื่อกลุ่ม texas airline
นาย ธนกร ปางเศรณี ม.4/13 เลขที่25
นาย วรวัตร จงจัดกลาง ม.4/13 เลขที่13

ชื่อกลุ่ม Immortals 

สมาชิก

1.นาย ญาณพงศ์ สุริยะจันทร์ ม4/13 เลขที่ 5

2.นาย ธนกร สุจริตตานันท์  ม4/13 เลขที่ 29

ชื่อกลุ่ม Oo.ThenecrO.oO

                     สมาชิกกลุ่ม

1.นาย เฉลิมเกียรติ ขันติโก เลขที่ 12 ม.4/13 Surprised

2.เด็กชายตันติกร ภูประเสริฐ เลขที่ 19 ม.4/13 Yell

Oo...........................oO

 กลุ่ม ค.(คณิต)  ว.(วิทย์)   ย.(เยาวชน)   

1.นายพงศ์ปณต   ศักดิ์สันเทียะ  ม.4/13  เลขที่ 7

2.นายณัฐนนท์      จรลีชาญชัย   ม.4/13  เลขที่2

 

 

 • ชื่อกลุ่ม เพนกวิน
 • สมาชิก
 • นาย สุทธิภัทร 
  บัวจันอัด  เลขที่
  18
 • นาย นโนดม   
  ศรีพลกรัง  เลขที่
  3

 

 

กลุ่ม    
  Aerospace

สมาชิก

 

1.นายนิติ สุราวุธ ชั้น ม.4/13 เลขที่ 8

2.นายชวนากร นนทภา ชั้น ม.4/13
เลขที่ 10 

 

 

 

 

ชื่อกลุ่ม BEN 10

สมาชิก

1.นายศิริศักดิ์  เสนเคน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 11

2.นายธรรม์ปพน  เกษมทะเล ชั้น ม.4/13 เลขที่ 30

 

กลุ่ม    บินแบบควงพริ้ว

สมาชิก

1.นายณัฐพล ลำมะนา ม.4/13 เลขที่ 3

2.นายคณิน โสมาบุตร ม.4/13เลขที่9

ชื่อกลุ่ม ROCK


สมาชิก

1. นายโกเศส ลิ้มพงษา ม.4/13 เลขที่ 17

2. นายสุธิษณ์ รุ่งทิวากรอุทัย ม.4/13 เลขที่ 16 

ชื่อกลุ่ม FFF

สมาชิก 1. นายอธิป  อินทรภิรมย์   ม.4/13 เลขที่ 22

          2. นายธนธรรศ โชติกลาง  ม.4/13 เลขที่ 26

 

ขอบคุณครับ !! 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์