ใบงานที่ 1 เรื่อง Verb to be

รูปภาพของ cswsrisunee

ให้นักเรียนเลือกVerb to be ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง

1. She...................a teacher at this school.

2. They.........................on the beach at Ranong Province.

3. We .........................in the hotel.

4. I and my friend.............................at home last week.

5. Sara.............................going to the market.