ต้นปีบ :แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28350

        

          

 

 

 

   เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นปีปไว้ทางทิศตะวันตกผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่า
การปลูกไม้เพื่อเอาคุณ ทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในวันจันทร์ เพราะ
ปีปเป็นดอกไม้ประจำของนางโคราคเทวีซึ่งเป็นนางประจำวันจันทร์ในธดาของพระอินทร์นอกจากนี้ถ้าหากผู้อาศัยในบ้าน
เกิดในวันจันทร์ด้วยแล้วก็จะเป็นศิริมงคลมากยิ่งขึ้น

 

ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร      

ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1:2                                                                                        

ผสมดินปลูกถ้าปลูกประดับบ้านเรือนหรืออาคารควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะปีปเป็นไม้ที่ม

         

แหล่งที่มาhttp://swordbelt.files.wordpress.com/2010/01/greendsc_9809_thumb.jpg

 

แสง       ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ          ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน          ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-5 ครั้ง

การขยายพันธุ์     การใช้เมล็ด และการปักชำ

โรคและศัตรู        ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี 

  *** จุดเด่นของต้นปีบจะอยู่ที่ กลิ่นที่หอม เมื่อได้ดมกลิ่นแล้วจะรู้สึกชื่นใจ ***

 

แหล่งที่มา :   http://thaigoodview.com/files/u53569/04970_7.jpg

      ดอกปีบนำมาตากให้แห้ง  ปรุงกับยาฉุนมวนเป็นบุหรี่ไทยสูบ  ทำให้มีกลิ่นหอม ชวนสูบ  ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  หีบใส่ของ  เครื่องเรือน  เลื่อยใสกบตกแต่งได้ง่าย  เสร็จแล้วต้องรีบผึ่งและเวลาเลื่อยก็ต้องเลื่อยอย่างระมัดระวัง  เพราะจะทำให้เป็นรา และเสียสี  มีน้ำหนัก  1  ลูกบาศก์ฟุตต่อ  36-40  ปอนด์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์