ภาคเรียนที่ 2 ปี2555 งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.4/5- 4/8 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

1.   ส่งแนวคิดที่มาของโครงงาน

2. โครงสร้างของโครงงาน

3. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

นางสาวกชกร  คุณสามารถ  ม.4/6 เลขที่  10

แนวคิดและที่มา 

การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในงานประดิษฐ์  เป็นการช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
โดยการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใหม่ที่สามารถใช้งานได้ และบ้านของพวกเรา
มีวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก
พวกเราจึงนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาอาเซียนของประเทศจีนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงสร้าง 

 

 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

นางสาวอัจฉราวรรณ  แย้มสอาด  เลขที่ 21 ชั้นม.4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในขณะนี้ประเทศไทยร้อนมาก จากขยะที่ล้นโลกจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนดิฉันเลยมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำกล่องใส่ของหรือเป็นกระถางต้นไม้ได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : กระถางลายตา

ภาพแรก

 

นำกาวมาทาให้ทั่วแล้วนำกระดาษมาปะติดให้ทั่วเช่นเดียวกัน

 

เสร็จแล้วลงสีให้เรียบร้อยแล้วตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบ

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

แนวคิดที่ได้จากการทำผลงานชิ้นนี้คือ
ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบการ์ตูนตัวนี้มาก มีความน่ารัก สดใส โดดเด่น

ความสำคัญคือ ทำให้ดิฉันตั้งใจทำ
และทำสำเร็จเพราะความชอบ
  

โครงร่าง 

โครงร่าง 

 

 

 สำเร็จ  

 

น.ส.อรญา  งามทรัพย์มณี  เลขที่32  ม.4/4 

นายนำพาพงศ์ วาสะศิริ  เลขที่ 16 ชั้น ม.4/4

 

แนวความคิด

               

เพราะอยากให้เด็กๆได้เล่นของเล่นที่เราทำขึ้นเองโดยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเสียเงินแต่ทำขึ้นมาจากกระดาษสิ่งของวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาผสมเข้าด้วยกันจนทำให้เกิดเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้เป็นของเล่นได้เช่นรถบรรทุกของ
ตุ๊กตา หุ่นยนต์  ฯลฯ เป็นต้น
 

 

โครงร่าง

 

ผลงานที่สมบูรณ์

 

นางสาวอัญธิกา จำปีเจริญสุข เลขที่  19ชั้น 4/4

ชื่อผลงาน หมีน้อยแสนรัก

แนวคิดที่มาและความสำคัญ 

เนื่องจากที่บ้านมีหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วและสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่รู้จะนำไปทำอะไรทิ้งไปก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรดิฉันเลยดัดแปลงชิ้นงานให้มค่าแล้วสามารถเป็นของเล่นได้ด้วย

โครงชิ้นงาน

ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

 

 

 

นายภาณุพงศ์ นันทสินธ์ ม4/4 เลขที่4

ชื่อผลงาน Green Robot

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

งานเปเปอร์มาเช่ตุ๊กตาของผม มีแนวคิดมาจากที่ผมเห็นกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจึงนำเอากล่องกระดาษมาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ และนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้  หรือไม่ใช้แล้วมาทำให้สวยงามยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนผมจึงได้จัดทำงานชิ้นนี้ขึ้น

โครงชิ้นงาน

 

ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

นางสาว เกศแก้ว   ผ่านเมือง ม.4/4 เลขที่ 30
ชื่อผลงานสีสัน
แนวคิดที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากว่าตอนนี้โลกกำลังประสบปัญหาโลกร้อน และ มีของที่เหลือใช้มากมาย เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก
แต่คนส่วนใหญ่กลับมองว่ามันเป็นขยะ และ นำไปทำลายเผาทิ้ง แต่เนื่องจากการทำลายนั้นเองที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะ นำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาทำใหม่ให้เป็นของที่สามารถทำประโยชน์ได้  
โครงสร้าง
ชิ้นงานดสร็จสมบูรณ์
 

นายธนันตชัย สุขมา ม.4/4 เลขที่  1

แนวคิดและที่มาความสำคัญ

      

เนื่องจากกระผมจับฉลากได้ ของเล่น กระผมจึงทำเปเปอร์มาเช่เป็นโมเดลขึ้น

       อ.แนะนำว่าของเล่นก็ควรทำเป็นโมเดลหรือหุ่นยนต์

 

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\My Pictures\f.bmp
 
 

 

 

นางสาวพิชญดา  สุคัญธารุณ เลขที่ 20 ม 4/4

ชื่อชื้นงาน กล่องใส่ของ

แนวคิดที่มาในปัจจุบันปญหาเรื่องเศษสิ่งของเหลือใช้เป็นปญหาสําคัญปัญหา หนึ่ง
ซึ่งคนเราไม่เห็นคุณค่าของมัน โดยการใช้เสร็จแล้วทิ้ง
การทำเปเปอร์มาเช่จึงเป็นการนำเศษสิ่งของเหลือใช้มาบวกกับความคิดและจินตนาการของเรา
ในการที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นของใช้หรือสิ่งตกแต่งให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกครั้ง

  

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

นางสาวธัญรัตน์ เทพกิฬา ม.4/4 เลขที่ 22

ชื่อชิ้นงาน ใส่ลงไป

แนวคิดที่มา

ดิฉันคิดว่านำสิ่งที่เหลือใช้ภายในบ้านของเราที่ไม่มีประโยชน์แล้วนำมาทำประโยชน์โดยนำมาทำเปเปอร์มาเช่ทำเป็นที่ใส่ของเพื่อใช้ประโยชน์ได้และยังลดการใช้จ่ายไปอีกทางนึงด้วยค่ะ

โครงสร้าง

รูปสำเร็จ

 

น.ส.ปรีดาภรณ์ ทิพวรรณ์ เลขที่ 28 ม.4/IEP

ชื่อผลงาน: รถอวกาศ 

1.แนวคิดที่มาของโครงงาน

          เนื่องจากมีสิ่งของที่เหลือใช้ไม่ได้นำไปใช้อะไร แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำสิ่งของที่เหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำ ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว นำมาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ เพื่อที่จะทำเป็นของเล่น

2. โครงสร้างของโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

น.ส.ปิยวรรณ สินสืบผล เลขที่ 25 ชั้นม.4/4

ชื่อผลงาน วันนี่บันนี่ (oneniebunnie) 

1.แนวคิดที่มาของโครงงาน

เนื่องจากทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นทุกวัน และทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ ส่วนขยะก็ล้นเมืองเพราะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่กำจัดไม่ได้ หรือใช้เวลานานหลายร้อยปี ทางผู้จัดทำเลยคิดที่จะนำขยะเช่น ขวดน้ำ กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ เพื่อที่จะได้ทำเป็นสิ่งของตกแต่งและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

 

2. โครงสร้างของโครงงาน

 

3.ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 


นาย กุศลสุข ศรีเกษม ม.4/4 เลขที่ 15 

ชื่อผลงาน : กล่องอินดี้

เเนวคิดที่มาและความสำคัญ:

เนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุมากมายเเละทำให้เกิดขยะ ผมจึงคิดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ เเละสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่

โครงสร้าง :

ผลงานสำเร็จ :

 

 

 

 

 

ผลงาน : E.T. Hood<!--pagebreak-->

แนวคิด ที่มาและความสำคัญ

แนวคิดมาจากความที่เป็นคนชื่นชอบหนังการ์ตูนเกี่ยวกับ
E.T. หรือการ์ตูนมนุษย์ต่างดาว จึงคิดที่จะทำเปเปอร์มาเช่เป็นรูป E.T. ใส่เสื้อฮู้ดสีสดใส ให้ดูน่ารักยิ่งขึ้น
มีประโยชน์เพื่อเป็นของตกแต่งบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ มีลักษณะกะทัดรัด เหมาะแก่การตกแต่งเป็นอย่างมาก

โครงสร้าง 

ผลงานสำเร็จ

 

น.ส.อรยา ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 29 

ผู้ทำ : นายกนกพล  จิตรณรงค์  ม.4/4  เลขที่ 6ชื่อผลงาน  รถธรรมดาแนวคิด ที่มา และความสำคัญ

       เนื่องจากปัจจุบันมีของเล่นมากมายหลายชนิดและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป  เช่น การออกแบบ ลวดลาย สีสัน เป็นต้น ข้าพเจ้าพึงเห็นความสำคัญว่าถ้าเด็กๆ รู้จักประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเอง จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันของเล่นมักมีราคาสูง  อีกทั้งยังเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วย ทั้งนี้ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะถ่ายทอดผลงานที่แสนธรรมดา แต่ประกอบไปด้วยด้วยความคิดและภาคภูมิใจ และยังนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนมาทำเป็นประโยชน์ได้มากมาย และไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินในการประดิษฐ์หรืออาจสิ้นเปลืองเงินน้อยมาก และยังเป็นการไม่รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงสร้าง

ผลงานสำเร็จ

 

 

นาย ธนวีร์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ม.4/4 เลขที่ 13

ชื่อผลงาน : หมีป๋องฟ้าหูพู

แนวคิดที่มาและความสำคัญ :

ปัจจุบันมีวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งมันอาจจะเป็นอีกปัจจัยนึง ที่ทำให้มีขยะเพิ่มมากขึ้น เราจึงนำของเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ ผู้จัดทำ จึงคิดทำสิ่งนี้ขึ้นมา 

 

โครงสร้างของผลงาน :

    

ผลงานที่สำเร็จ :  

ชื่องาน 
กล่องใส่ของแมวเหมียว 
น.ส.เบญจภรณ์ วงศ์นิธิกาญจน์ เลขที่ 26 ม.4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันขยะต่างๆได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อนอย่างหนึ่ง ดิฉันจึงได้นำขยะบางส่วนมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่กลายเป็นของใช้ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีความทนทาน

โครงร่าง

 

เสร็จแล้ว

 

 

น.ส.นันทิชา ศิริรัตนภิญโญ ม.4/4 เลขที่ 27

ชื่อผลงาน :: น้องหมีโยกเยก 

แนวคิดและที่มา    

1.   

นำกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์

2.   

เด็กสามารถนำไปเล่นได้จริง

3.   

สามารถนำไปตั้งโชว์ และใส่ของใช้ได้จริง

4.   

สามารถนำไปโยกเยกได้จริง

5.   

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

6.   

ทำเป็นงานอดิเรก

7.   

ทำเป็นอาชีพเสริม

8.   

ให้ความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน

9.    ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  เกิดจินตนาการ

10. ทำให้ช่วยลดโลกร้อน

  

โครงสร้าง

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

นางสาว ณัฐริน อัครไมตรี เลขที่18 ม.4/4

ชื่อผลงาน : dot box 

แนวคิดและที่มา : ของใช้คือ ของใช้ คือ
สิ่งของที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
โดยของใช้บางชนิดเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้
 
เช่น ชั้นวางของ เป็นต้น โดยของเหล่านี้
เราสามารถทำได้โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประดิษฐ์

โครงร่าง

เสร็จแล้ว

 

นายธนพล  สุวรรณเจริญ ม.4/4 เลขที่ 7

ชื่อผลงาน : ยีราฟความสุข

 

ที่มาและความสำคัญ

            ในปัจจุบันนี้
บนโลกของเรามีสิ่งของมากมายที่เราไม่ได้ใช้แล้ว และปล่อยทิ้งไว้
ไม่นำมาทำให้เกิดประโยชน์ ผมมีความคิดว่า เรามาทำให้สิ่งของเหล่านั้น
มีค่าอีกครั้ง ผมจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็น “ยีราฟความสุข” 

โครงสร้าง :

 

 

 

ผลงานสำเร็จ :

 

 

น.ส.เสาวนีย์  ภาคิณ  เลขที่31  ม.4/4

ชื่อผลงาน  คุรุรุ

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

วัสดุเหลือใช้มีมากมายหลายประเภทที่สามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ของตกแต่งได้สวยงามน่าใช้  งานประดิษฐ์จากวัสดุเหล่านี้ลงทุนน้อย  และทำให้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งของที่เราประดิษฐ์

โครงสร้าง

 

  

 


เสร็จแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 23

 

 

  ชื่อผลงาน : เก้าอี้ลูกหมู

 

 

 แนวคิดและที่มา

1. ต้องการมีเก้าอี้ตัวใหม่ที่สามารถใช้ได้และสวยงามน่าใช้ โดยนำเก้าอี้ตัวเดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. สามารถประหยัดเงินที่ต้องไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ได้

3. สามารถเป็นได้ทั้งของใช้และของตกแต่ง

4. ช่วยลดขยะซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

5. ได้ฝึกทักษะทางทั้งความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ของให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

 

 

  โครงสร้างของชิ้นงาน

 

 

 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

นางสาวเจนจิรา จันทร์เสน ม.4/4 เลขที่ 24
ชื่อผลงาน: กล่องสวนดอกไม้
แนวคิดที่มาและความสำคัญ 
1.   ต้องการมีกล่องเก็บของที่น่าใช้และใช้งานได้หลากหลาย
2.   ภายในบ้านมีของเหลือใช้มากมาย
3.   กล่องเก็บของสามารถนำมาวางเป็นของตกแต่งภายในบ้านได้
4.   ต้องการลดโลกร้อน
5.   ต้องการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์
โครงสร้าง                                                                                     
ผลงานสำเร็จ
 

นายชัยพฤกษ์   คำสวน ม.4/4 เลขที่ 9  

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

 

          Mystery Cylinder (มิสทรี่ ซายลินดาร์) หรือ กระบอกลึกลับ
ชิ้นนี้ มีแนวคิดมาจาก การนำขวดน้ำพลาสติกที่เป็นขยะภายในบ้าน
มาทำประโยชน์โดยการประดิษฐ์ให้เป็นของตกแต่ง แถมยังสามารถเป็นของใช้ได้อีกด้วย
การตกแต่งลวดลาย เราได้ใช้ศาสตร์ศิลปะที่เรียกว่า
Abstract Expressionism (แอบสแทรค เอ็กเพรสชั่นนิสม์) มาใช้ในการตกแต่ง ซึ่งผู้คิดค้นคือ Jackson
Pollok (แจ็คสัน พอลล็อค) ชาวอเมริกัน ศาสตร์นี้เป็นการตกแต่งแบบ
การสาดสีและการแต้มสีนั่นเอง

รูปทรงที่ออกมาจะเป็นพื้นผิวสีดำ ไม่เรียบ
เป็นเนิน เปรียบเสมือนโขดหินต่างๆ ตามพื้นดิน ถูกตกแต่งด้วย การสาดและแต้มสี
ทำให้ผลงานออกมาดูลึกลับ น่าค้นหา

ประโยชน์ของผลงานชิ้นนี้คือ
สามารถนำมาวางตกแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ หรือนำมาเป็นของใช้
เอาไว้ใส่ของต่างๆก็ย่อมได้

 โครงร่าง

 

เสร็จแล้ว

 

ชื่อ : นาย ณัฐพงษ์ บุญะยศรี เลขที่ 5 ม.4/4 iEP 

ชื่อผลงาน : กระถางกระดาษ  

นางสาว เสวนีย์  ภาคิณ  เลขที่ 31 ม.4/4

ชื่อผลงาน : คุรุรุ

แนวคิดและที่มา :

วัสดุเหลือใช้มีมากมายหลายประเภทที่สามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ของตกแต่งได้สวยงามน่าใช้  งานประดิษฐ์จากวัสดุเหล่านี้ลงทุนน้อย
และทำให้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งของที่เราประดิษฐ์

 

โครงสร้าง  

 

               

 

 

 

 

 

ภาพที่เสร็จแล้ว

   

   

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

   
วัสดุเหลือใช้มีมากมายหลายประเภทที่สามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ของตกแต่งได้สวยงามน่าใช้  งานประดิษฐ์จากวัสดุเหล่านี้ลงทุนน้อย
และทำให้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งของที่เราประดิษฐ์

 

                                            

 

 

 

นายพงศธร   โกษลาเกษม ม.4/4 เลขที่ 14 

ชื่อผลงาน : จรวด 4 ขา

แนวคิดและที่มา : การที่ผมประดิษฐ์ของเล่นชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพราะ ตอนนี้กำลังมีสภาวะโลกร้อน สภาวะเรือนกระจก และอีกมากมาย

ผมจึงคิดว่าถ้าประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ก้อจะช่วยลดปัญญาพวกนนี้ได้ด้วย และเป็นการลดใช้พลาสติดซึ่งเป็นสาเหตุหลัก

ของสภาวะโลกร้อนได้อีกดว้ย

โครงสร้าง :

  

 

 

เสร็จแล้ว 

 

 

 

รูปภาพของ off99555

ยากครับLaughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์