ส่งงานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/2โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนม. 4/2  ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน 1. แนวความคิดที่มาของโครงงาน

2.   ภาพโครงสร้างของโครงงาน

3. ภาพ ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์

ชื่อ น.ส จุฑาทิพย์ กิจดี

ชั้น ม4/2 เลขที่ 24

แนวคิดทีมาและความสำคัญ

 ณ ปัจจุบันนี้สังคมก็ให้ความสนใจเรื่องของการลดโลกร้อนเป็นจำนวนมาก  โดยมีการณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นเรื่องการใช้กระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมากและเมื่อทุกคนใช้กระดาษแล้วก็จะทิ้งไปโดยไม่ได้มีการนำกับมาใช้ใหม่จึงทำให้กระดาษถูกทิ้งโดยไร้ค่าเป็นจำนวนมากกระดาษที่ถูกทิ้งไปนี้ก็เท่ากับการเสียต้นไม้ไปจำนวนมากจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนอย่างปัจจุบัน
จากที่มาและความสำคัญจึงทำให้ทุกคนทราบแล้วว่าควรที่จะดูแลโลกอย่างไร จึงทำให้ดิฉันคิดที่จะประดิษฐ์ผลงานที่ทำจากเศษกระดาษและกล่องกระดาษที่เหลือใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อน
 
ภาพโครงของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่
 
 
ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 

ชื่อ น.ส จุฑาทิพย์ กิจดี

ชั้น ม4/2 เลขที่ 24

แนวคิดทีมาและความสำคัญ

 ณ ปัจจุบันนี้สังคมก็ให้ความสนใจเรื่องของการลดโลกร้อนเป็นจำนวนมาก  โดยมีการณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นเรื่องการใช้กระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมากและเมื่อทุกคนใช้กระดาษแล้วก็จะทิ้งไปโดยไม่ได้มีการนำกับมาใช้ใหม่จึงทำให้กระดาษถูกทิ้งโดยไร้ค่าเป็นจำนวนมากกระดาษที่ถูกทิ้งไปนี้ก็เท่ากับการเสียต้นไม้ไปจำนวนมากจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนอย่างปัจจุบัน
จากที่มาและความสำคัญจึงทำให้ทุกคนทราบแล้วว่าควรที่จะดูแลโลกอย่างไร จึงทำให้ดิฉันคิดที่จะประดิษฐ์ผลงานที่ทำจากเศษกระดาษและกล่องกระดาษที่เหลือใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อน
 
ภาพโครงของตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่
 
 
ภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 

แนวคิดและที่มา

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของวัสดุต่างๆ ใช้เพียงนิดหน่อยแล้วทิ้ง จึงคิดที่จะใช้ของที่คนส่วนใหญ่ทิ้งกันเป็นจำนวนมาก เช่นไม้เสียบลูกชิ้น และแนวคิดนี้ได้แรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเห็นว่าน่ารักดีจึงนำมาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่ของตัวเอง

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

 

   
ณิชกมล  แก่นจันทร์ 4/2  เลขที่20

 

ช้างน้อยแสนหวาน

แนวคิด

ปัจจุบันปัญหาขยะมีความรุนแรงมาก ส่งผลเกิดภาวะโลกร้อน
จึงมีแนวคิดที่จะนำขวดน้ำพลาสติกและกระดาษหนังสือพิมพ์มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อลดปริมาณขยะและลดการเกิดภาวะโลกร้อน

โครงสร้างก่อนทำ

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 นาย พรพิพัฒน์ พิภบไพบูรณ์ เลขที่ 12 ม.4/2

 

  1. Mickey&Minnie ที่ใส่เอกสาร


  2. แนวคิด เนื่องจากที่บ้านมีลังกระดาษเป็นจำนวนมากจึงคิดที่จะใส่ลังกระดาษนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงนำมาทำเป็นที่ใส่เอกสารที่ระบายสีอย่างสวยงาม และมีความแข็งแรงอีกด้วย

    โครงสร้าง

    เสร็จสมบูรณ์EmbarassedKissLaughing นางสาว สุภาพร โมรา ม.4/2 เลขที่ 42

 

แนวคิดในการทำโคมไฟเปเปอร์มาเช่

1.
อยากนำเศษวัสดุอย่างกระดาษที่มีเยอะมาทำให้เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง

2. อยากต่อยอดความคิดชิ้นงาน

3. อยากช่วยลดภาวะโลกร้อน
ที่ดลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้

2012-09-02 18.32.23.jpg

 

2012-09-05 05.14.08.jpg

 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

บ้านสารพัดประโยชน์

นายสุรัตน์    พูลสวัสดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เลขที่ ๑๓

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

จากในการดำเนินชีวิตประจำวันผมได้เห็นถึงเศษวัสดุชนิดต่างๆ เช่น  เศษไม้  ขวดพลาสติก  เศษผ้า  ยาง  รวมถึงกระดาษด้วย เป็นต้น  ผมจึงเห็นถึงการคิดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้สิ่งเศษวัสดุเหล่านี้   ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์             เปเปอร์มาเช่ได้   โดยนำมาผ่านกระบวนการคิด การออกแบบ และการได้สร้างชิ้นผลงานขึ้นได้ด้วยตนเอง  และมีความภาคภูมิใจในตนเองเกิดขึ้น

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

อุตตร้าแมน  ลดโลกร้อน

นายจักรพันธ์   มุสิกอุดมสิน  ชั้น ม.4/2

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากโลกเราในตอนนี้เกิดสภาวะไม่ค่อยจะดีนัก จึงเกิดการทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ขึ้น ประโยชน์คือสามารถนำมาแขวนพวงกุญแจที่เขาของตัวการ์ตูนตัวนี้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย และตัวผมเองก็ชอบในตัวการ์ตูนตัวนี้อีกด้วยครับ

 โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์