สพฐ.ชูอ่านนอกเวลาหนังสือ "สนพ.มติชน" 2 เล่ม

รูปภาพของ puangpet

สพฐ.ชูอ่านนอกเวลาหนังสือ "สนพ.มติชน" 2 เล่ม
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 01:45:05 น.

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้โรงเรียนใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ในการสอนวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ปี 2518 และจนถึงตอนนี้มีหนังสืออ่านนอกเวลาทั้งสิ้น 177 รายการ และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมทั้งมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สพฐ.จึงได้พิจารณาเห็นว่าบัญชีรายชื่อหนังสือนอกเวลาดังกล่าวใช้มานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีหนังสือดีมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น จึงได้ออกประกาศหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มเติมอีก 44 รายการ ประกอบด้วย หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 10 เล่ม, ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 10 เล่ม, ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 12 เล่ม และระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 12 เล่ม ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาพิจารณาใช้เสริมการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://edsouth.obec.go.th

รายงานข่าวแจ้งว่า มีหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชน 2 รายการ คือ สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว แต่งโดยรัศมี เบื่อขุนทด เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้น ป.4-6 และนิทานการเงิน แต่งโดยยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้น ม.4-6

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307022351&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์