นักศึกษาม.เอแบค คณะดนตรี ทวงสัญญา สกอ. ให้ความเป็นธรรม เรียกค่าเสียหาย 21 ล้าน

รูปภาพของ puangpet

13057192301305719297l.jpgนักศึกษาม.เอแบค คณะดนตรี ทวงสัญญา สกอ. ให้ความเป็นธรรม เรียกค่าเสียหาย 21 ล้าน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 18:45:35 น.

         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในฐานะองค์กรที่รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหาย นักศึกษาคณะดนตรี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว การยื่นข้อเรียกร้องของนักศึกษาเอแบค คณะดนตรี ถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทวงสัญญาให้ สกอ. ดูแล เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของนักศึกษา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,100,666 บาท  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เวลา13.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ถนน ศรีอยุธยา
 
          นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณะดนตรีกลางคัน โดยไม่มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ซึ่งในขณะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระหว่างที่ยังมีนักศึกษาหลักสูตรเดิมเรียนอยู่ด้วย และไม่สามารถโอนย้ายหรือเทียบโอนในบางรายวิชาได้ จึงส่งผลให้นักศึกษาเก่าจะต้องย้ายสาขาตามนโยบายมหาวิทยาลัย กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร้องเรียนต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จนถึงล่าสุด รวม 11 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี  แต่ปราศจากการแก้ปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น 

24  ธันวาคม  2553 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร้องเรียนด้วยตนเองที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
               
17  มกราคม 2554 คณะอาจารย์ ของคณะดนตรี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เรียกประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว  ขณะนั้นนักศึกษาได้ขอให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทนายความ และสื่อมวลชนร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงด้วย  แต่ก็ถูกปฏิเสธแม้แต่การถ่ายภาพ   จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ ได้เดินทางออกมาพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และสื่อมวลชน เพื่ออธิบายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และพาชมสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่การตอบปัญหาการร้องเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด  จากนั้นนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้ถูกผู้บริหารเรียกเข้าพบเรื่อยมา เพื่อขอปรับความเข้าใจ แต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆ ในประเด็นที่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหา

 1  กุมภาพันธ์   2554  ตัวแทนนักศึกษาฯ 10 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ขอเข้าพบดร. สุเมธ แย้มนุ่น  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการ สกอ. เพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้ สกอ.ช่วย 3 ประเด็น  1.ต้องการเงินชดเชยคืน  2.ต้องการให้ปรับปรุงคณะดนตรี อุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดอาจารย์สอนให้ตรงกับสาขาวิชา และ  3.ต้องการให้ สกอ.ประสานมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่นักศึกษาคณะดนตรี เอแบค ต้องการย้ายไปเรียน ซึ่งเบื้องต้น สกอ.รับปากจะช่วยไกล่เกลี่ยให้

14  กุมภาพันธ์ 2554  ตัวแทนนักศึกษาฯ เข้าร่วมเวทีพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประเด็นการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

 23  กุมภาพันธ์ 2554  ตัวแทนนักศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เข้ายื่นหนังสือกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) เพื่อชี้แจงและขอความช่วยเหลือต่อกรณีปัญหาคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปลี่ยนหลักสูตรการสอน โดยไม่สนใจในผลกระทบที่นักศึกษาจะได้รับ  ในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้ กำลังใจกลุ่มนักศึกษาฯ พร้อมให้คำมั่น ผลักดันประเด็นนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ให้เดินหน้าต่อและอย่าท้อถอย เปิดประเด็นสู่เวทีสาธารณะเพื่อให้สังคมรับรู้

6  มีนาคม  2554  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดเวทีประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เรื่อง “แนวทางการเรียกร้องความรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  กรณีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ไม่เป็นธรรม” 
     ปัญหาการบริหารระบบการศึกษาของคณะดนตรี มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง กับการต่อสู้ที่ไม่มีทีท่าว่าผู้ใหญ่ฝ่ายใดจะให้ความเป็นธรรมได้นั้น  ฤาจะเป็นเพียงไฟไหม้ฟางเหมือนอีกหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305719230&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์