แนะนำคลังความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


•หลักสูตร[650,000]
http://www.scimath.org/component/flippingbook/category/2-specialclassroom
หลักสูตรอบรม[15,000]
http://www.scimath.org/component/flippingbook/book/11-teacher/2-specialclassroom

•สื่อการสอน [60,000]
http://www.scimath.org
สื่อการเรียน[50,000]
http://www.scimath.org
สื่อการเรียนการสอน[30,000]
http://www.scimath.org

•Learning Object[1,000]
http://www.scimath.org/learning-object
LO[30,000]
http://www.scimath.org/learning-object

•โครงการเรียนทางไกล[0]
http://www.scimath.org/edltv
การศึกษาทางไกล[10,000]
http://www.scimath.org/edltv

•ข้อสอบคณิตศาสตร์[90,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=2
ข้อสอบฟิสิกส์[12,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=5
ข้อสอบภาษาอังกฤษ[60,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=4
ข้อสอบชีววิทยา[8,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=7
ข้อสอบเคมี[12,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=6
ความถนัดแพทย์[3,000]
http://www.scimath.org/component/pretest/?task=level&c_id=2
•บทความวิทยาศาสตร์[3,000]
http://scimath.org/matharticle
บทความคอมพิวเตอร์[3,000]
http://scimath.org/computerarticle
บทความฟิสิกส์[300]
http://scimath.org/physicsarticle
บทความเคมี[300]
http://scimath.org/chemistryarticle
บทความชีววิทยา[400]
http://scimath.org/biologyarticle
บทความดาราศาสตร์[200]
http://scimath.org/astronomyarticle
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน[4,000]
http://www.scimath.org/sciencearticle

•โครงงาน[1,000,000]
http://www.scimath.org/project/
โครงงานวิทยาศาสตร์[200,000]
http://www.scimath.org/project/
โครงงานคณิตศาตร์[60,000]
http://www.scimath.org/project/
โครงงานวิทย์[60,000]
http://www.scimath.org/project/

•กิจกรรมค่ายวิทย์[800]
http://www.scimath.org/activities/item/1848-2011-05-06-06-19-54
กิจกรรมวิทยาศาสตร์[3,600]
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ[400]

•หนังสือคอมพิวเตอร์[2,000]
http://www.scimath.org/index.php?option=com_book&task=cat&cid=3
หนังสือฟิสิกส์[2,000]
หนังสือชีววิทยา[1,300]

•บทเรียนคณิตศาสตร์[1,600]
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups?typegroup=1&categoryid=12
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น[50,000]
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups?categoryid=6 ไปเพิ่มเนื้อหาหน่อย
บทเรียนฟิสิกส์[200]
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups?typegroup=1&categoryid=13
บทเรียนเคมี[200]
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups?typegroup=1&categoryid=14
บทเรียนชีววิทยา[200]
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups?typegroup=1&categoryid=15

•คลังความรู้[2,500]
http://www.scimath.org/

โครงการเรียนทางไกล, คลังความรู้

 


 

สร้างโดย: 
sci_org
แหล่งที่มา: 
http://www.scimath.org

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์