ต้นทุนการเลี้ยงหนอน

อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนกต้นทุนการเลี้ยงหนอนควรระวังหนอนนก

 

 ต้นทุนการเลี้ยงหนอนนก

 การเลี้ยงหนอนนกมีต้นทุนการผลิต  ดังนี้คือ

  • ค่าพันธุ์หนอน
  • ค่าอาหาร
  • ค่าเสื่อมราคาของวัสดุอุปกรณ์
  • ค่าแรงงานในการดูแลรักษา

 เฉลี่ยแล้วต้นทุนในการผลิตจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 - 75 บาท  หากมีการควบคุมการผลิตให้ด   ีราคาต้นทุนในการเลี้ยงจะต่ำลงกว่านี้ถึงกิโลกรัมละ 50 บาท  

การลดต้นทุนทำได้ ดังนี้

  • การนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นอุปกรณ์การเลี้ยง
  • ใช้อาหารเสริมที่ปลูกเอง  เช่น มะละกอ  กล้วย  แตงกวา  เป็นต้น

         

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.