การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

ชนิดของเศษส่วน 
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตำ 
การบวกลบเศษส่วน 
การคูณเศษส่วน 
การหารเศษส่วน 

2. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินอาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ  ตัวส่วนคงเดิม

 ตัวอย่าง              

วิธีทำ             

                          

                           

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.