ซ่าครั้งที่1

Homeผู้จัดทำซ่าครั้งที่1ซ่าครั้งที่ 2    ซ่าครั้งที่ 3

 

รู้จักสัมผัส 
ฝึกหัดเขียน 
วนเวียนคิด 

 

      ร้อยกรองคืออะไร     “ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้ว่า คือ การสอดผูกให้ติดกัน  ประดิษฐ์คำ แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ ”  ซึ่งร้อยกรองเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ความสามารถในการเลือกภาษาแล้วจัดวางตำแหน่งถ้อยคำให้เหมาะสม   ประกอบกับการฝึกบ่อยจนเกิดทักษะ       ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนร้อยกรองนั้นใช้คำได้เท่าที่ฉันทลักษณ์กำหนด    ทั้งยังอาจเลยไปถึงการกำหนดคำตามเสียง / รูปวรรณยุกต์ และการกำหนดสัมผัสจึงเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับนักเขียนมือใหม่ แต่ขอบอกไว้ที่บรรทัดนี้ว่า เมื่อลองเขียนคำประพันธ์ชนิดใดก็ตามได้ด้วยตนเองสักบทหนึ่ง  จะพบว่าร้อยกรองเป็นเรื่องไม่ยากและงดงามกว่า       ให้ความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าการเขียนร้อยแก้วมากมายนัก     ดังที่ผู้เขียนอยากบอกว่า

     ฉันใช่เกิด เป็นกวี ที่อาจหาญ

   ไม่เชี่ยวชาญ กาพย์กลอน สุนทรสนอง

          clock_hand_1.gif  

     ไม่ถนัด ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง 

    เพียงทดลองและตั้งใจใช้วจี

     อันการเขียน เป็นเรื่องเวียน เพียรฝึกหัด

   เลือกภาษา สื่อความชัด จัดวิถี

    ปรับคำสรร เปลี่ยนคำสร้าง วางคดี 

   เลือกขึ้นต้น  ลงท้ายที่  มีครบครัน

    เพียงระลึก การฝึกหัด  ต้องจัดจ้าน

   จึงเชี่ยวงาน รอให้เป็น  เห็นขบขัน

    หัวเพิ่มคิด มือเพียรเขียน เวียนช่วยกัน

   ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรองผัน ผลการเพียร

                                                                                            สุดารัตน์    ดวงสุดาวงศ์

                                                                                             

จัดทำโดยครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหว้ดราชบุรี

Copyright(C) 2004 Miss S. Duang. All rights reserved

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.