พระพรหมเอราวัณ

 

Homeผู้จัดทำประวัติพระพรหมพระพรหมเอราวัณมูลนิธิความศักดิ์สิทธิ์แผนที่การเดินทางทุบพระพรหมเอราวัณพินาศ
พระพรหมเอราวัณ2 
พระพรหมเอราวัณ3 
พระพรหมเอราวัณ4 
พระพรหมเอราวัณ5 

  ท้าวมหาพรหมเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

     พระพรหมตามความเชื่อแบบพราหมณ์ ถือเป็น 1 ใน 3 ของพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เรียกรวมกันว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่ พระอิศวร (ศิวะ) พระพรหม และพระวิษณุ (นารายณ์) โดยพระพรหม เชื่อกันว่าเป็นพระผู้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวง ได้แก่ โลก สวรรค์ และมนุษย์ ในขณะที่พระวิษณุ เป็นผู้รักษาดูแล และพระอิศวร เป็นผู้ทำลาย


จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2003 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.